Godt nyt til TDC

Ny finansdirektør og konkurrenten TeliaSonera hæver priserne på deres abonnementer er vand på TDC møllen. Aktien stiger over 3 pct. Med dagens stigning har aktien etableret en dobbelt bund.

Dobbelt bund på ugebasis.

Dobbelt bund på ugebasis.

Der er en stigende tendens trækker op i Momentum. MACD og RSI på ugebasis. På dagsniveauet er signalet ændret i Bollingerkanalen fra salg til køb.

Bollingerkanalen på dagsniv.

Bollingerkanalen på dagsniv.

På ugebasis er Bollingerkanalen og Parabolic fortsat i salg og først ved brud af niveauet 39 går modellerne i køb.

Momentum er faldende på månedsniveauet og en rebound i aktiekursen vil trække op i modellen. Nærmeste modstandsniveau er ved 37,5 og herefter i niveauet 39. Der er gab i niveauet  39,4-40,41 og i niveauet 47,8-48,04.  Den spekulative investor samler op i aktien på nuværende niveau.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.