Godt nyt fra ALK-Abello

Print Friendly, PDF & Email

Godkendelsesproceduren er afsluttet i 11 europæiske lande. De første produkter vil se dagens lys på de europæiske markeder inden for de næste seks måneder, så snart forhandlingerne om pris og tilskud med lokale myndigheder er afsluttet.

Teknisk er ALK-Abello faldet tilbage til støtteniveauet omkring 700-720, som tidligere har været et støtteniveau i februar og april. Mandagens gode historie om husstøvmider fik aktien til at stige med 11,7 pct.

RSI for ALK-Abello.

RSI for ALK-Abello.

Det trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det trækker op i RSI-modellen, som stiger fra 35 til 50.

Bollingerkanalen på dagsniveauet.

Bollingerkanalen på dagsniveauet.

Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis og går først i køb ved brud af niveauet 860. De tre indikationsmodeller skyder ikke i samme retning. MACD har endnu ikke etableret en bundformation, men arbejder på det. Momentum og RSI har begge etableret en bund og stiger på ugebasis. Stigningen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af den stigende tendens i aktiekursen.

På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal, mens de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et ”Golden Cross”.

Nærmeste modstandsniveau er ved 840 og herefter i niveauet 860 og 940. Køb ved brud af niveauet 840

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.