Geopolitik stjæler overskriften


Nordisk portefølje - Der er 1 aktie på salgslisten KABE Husvagnar. Mens Trelleborg test støtteniveauet.

Nordisk portefølje - Der er 1 aktie på salgslisten KABE Husvagnar. Mens Trelleborg test støtteniveauet.

Der er i øjeblikket meget fokus på det geopolitiske, hvilket gør, at man til tider helt glemmer udviklingen i selskaberne. Tiden fra nu af og frem til 1. juli vil der være et øget fokus på handelsaftale, sanktioner mod Iran og hvordan går det i forhandlingerne med Nordkorea.

En af tirsdagens højdespringere på det danske marked blev SAS, som sluttede med en stigning på over 4 pct. og det er til trods for den stigende oliepris. Stigningen i aktiekursen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bollingerkanalen har ligeledes etableret et købssignal på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens, hvilket indikerer, at den langsigtede tendens endnu ikke er vendt. Nærmeste modstandsniveau er ved 16,5-16,75 og herefter er der modstand i niveauet 18 og herefter i niveauet 20.

Ørsted fik ikke adgang til det amerikanske marked i denne omgang. Da udbudsrunden for den amerikanske havvindmøllepark udløb i Massachusetts stod der ikke Ørsted på kontrakten.
Teknisk er aktien fortsat inde i en stigende trendkanal, men dagens tilbagefald trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation i slutningen. Faldet har efterladt kursudviklingen med et ”gap”, som skal lukkes over tid. Anbefaler køb på niveauet. Der kommer altid en havvindmøllepark mere.

Pandora blev torsdag nedjusteret af Carnegie, som sænkede kursen fra 700 til 400 med anbefalingen sælg. Aktien har et gammelt ”gap” i niveauet 462,90-515 tilbage fra februar 2015. Omvendt har aktien mere end 5 ”gap” i den faldende tendens. Den spekulative investor samler op på det nuværende niveau.

Der sker igen lidt i Brdr. A&O Johansen. A&O Johansen toppede i august i kursniveauet 490 og har siden været i en faldende tendens og aktien ramte niveauet 305 og har siden været i en stigende tendens og handles nu i niveauet 340-342. Nærmeste modstandsniveau er ved 365-370. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis og ser interessant ud på det nuværende niveau. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og ser interessant ud på niveauet. Anbefaler at man køber ved brud af niveauet 350.

Mandag er der kvartalsregnskab fra F. E. Bording og Per Aarsleff Holding. Tirsdag kommer Firstfarms. Onsdag er det Arkil Holding, SAS og Matas. Torsdag er det German High Street Properties.

Det er igen stigningen i mælkepriserne, hvilket har fået aktiekursen til at stige på Firstfarms. Aktien testede kurs 46-48 i februar og er siden handlet op i niveauet 49-51. Signalmodellerne har etableret et købssignal og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum og MACD falder tilbage, så der er en stigende tendens i RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 58-60 og herefter i niveauet 62-64.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien ser interessant ud på niveauet, men bemærk jeg ejer selv aktier i selskaber.

C25-indekset er faldet tilbage de sidste par dage og handles nu i niveauet 1140. Tilbagefaldet har givet et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens det glidende gennemsnit bliver testet som en støttelinie.

D25 på ugebasis.

På ugebasis er der fortsat køb i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis.

Indikationsmodellerne er alle fortsat i en stigende tendens på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket bekræfter den positive tendens i indekset. Overordnet er der fortsat køb på danske aktier.

DK portefølje
 Der er 3 aktier på salgslisten: Novo Nordisk, Tobacco samt Schouw.
DK portefølje
 Der er 3 aktier på salgslisten: Novo Nordisk, Tobacco samt Schouw.

 


Nordisk portefølje - Der er 1 aktie på salgslisten KABE Husvagnar. Mens Trelleborg test støtteniveauet.
Nordisk portefølje – Der er 1 aktie på salgslisten KABE Husvagnar. Mens Trelleborg test støtteniveauet.

 

Skal vi op eller ned?

Torsdagens amerikanske nøgletal var alle svagere end ventet. Antallet af nytilmeldt ledige var højere samtidig med, at salget af eksisterende boliger også var lavere. Et par kedelige nøgletal er ikke foruroligende, men flere i træk kan ødelægge den gode stemning. 
Den kommende uge byder på et par amerikanske regnskaber: Salesforce.com, Costco Wholesale, HP Inc., Dollar General Corp., Dollar Tree samt Lululemon Athletica.

Dow Jones Industrial Average bevæger sig op af dog i et roligt tempo, som man kan aflæse i Momentum og MACD på ugebasis og begge ligger i en stigende tendens. Signalmodellen Bollingerkanalen er fortsat i salg. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i midten af april. Nærmeste modstandsniveau er ved 26.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 23.500.

S&P 500

S&P 500 er fortsat i salg på ugebasis og har været det siden slutningen af marts, hvor Bollingerkanalen ændrede signal. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” på ugebasis. I april etablerede S&P 500 en bund i niveauet 2550, som også var en bund i februar. Siden bundformation i april er indekset set og nu handles det i 2700-2750, hvilket har fået indikationsmodellerne til at stige på ugebasis. Dermed er der en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Den positive tendens i indikationsmodellerne indikerer, at markedet fortsat går i den rigtige retning.

Nasdaq er stadig i køb.

Nasdaq Composite bevæger sig fortsat vandret i niveauet 7000-7500. Der er fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit ligger fortsat i en positiv tendens. Der er divergens mellem indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er faldet til, mens MACD fortsætter den stigende tendens på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau 7600 og herefter i niveauet 8000, mens nærmeste støtteniveau er ved 7000 og herefter i niveauet 6800.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

Tilbagefald i Japan

Det japanske indeks.

Det japanske indeks har taget to dage med tilbagefald og tester nu 22.400, som var støtteniveau i slutningen af april. Tilbagefaldet har givet fald i RSI og Momentum på ugebasis, men trenden er fortsat positiv. MACD holder fast i den stigende tendens på ugebasis. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Death Cross” og så er det meget normalt at se et tilbagefald for en test af det lange glidende gennemsnit, som ligger i niveauet 22.300.
Momentum på månedsniveauet har tabt pusten og er faldet tilbage.
Strategi: Ændre til hold på japanske aktier.

Det ser interessant ud det svenske.

OMX Stockholm 30 er ligeledes faldet tilbage og handles nu i niveauet 1600. Faldet har givet et salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit testes som støtteniveau ved 1600 på dagsniveauet.
På ugebasis holder den positive tendens fortsat på trods af faldet i denne uge. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” og den overordnede positive tendens i markedet trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI er i 55 og MACD er over 0, og det styrker forventningerne til yderligere stigninger i den kommende tid. Nærmeste modstandsniveau er ved 1680, mens der er støtte ved niveauet 1580.
Strategi: Forventer at der skal købes enkelte eller to aktier til porteføljen i næste uge.

Kommer DAX over 13.000 igen.

Frankfurt Dax er også faldet tilbage i denne uge som de øvrige internationale børser. På dagsniveauet er der gået salg i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit bliver testet som en støttelinie.
På ugebasis ser det fortsat positivt ud. De glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross” og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller., mens Momentum på månedsniveauet har mistet lidt hastighed.
Strategi: Afvent udviklingen.

Teknisk kommentar til to selskaber SimCorp og SAS

SimCorp på ugebasis
SimCorp på ugebasis

SimCorp fortsætter op ad i den stigende trendkanal, der blev etableret i begyndelsen af februar, før det havde aktien været i en faldende tendens, som var startet i midten af maj 2016. I den samme periode var Bollingerkanalen i en faldende tendens og signalet skiftede i marts i år til køb. De glidende gennemsnit brød hinanden til et ”Golden Cross”. Den stigende tendens trækker op i Momentum og MACD. Næste modstandsniveau er ved 550, mens nærmeste støtteniveau er ved 460. Man skal bruge tilbagefald til at samle op i aktien. Afvent udviklingen.

Hold øje med 16 kr,

SAS er igen i en stigende tendens efter korrektion i november og i december, hvor aktiekursen gik fra 20 til 14. Faldet tilbage i vinteren fik Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit blev brudt oppe fra. I månederne fra februar og frem til midten af april bevægede aktiekursen sig vandret i niveauet 14-16 og den seneste måned har kursen været svagt stigende. Den vandrette formation i februar og frem til midten af april har trukket op i indikationsmodellerne på ugebasis. Den tendens holder og SAS ser stadig interessant ud og anbefaler køb ved brud af niveauet 16.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.