Genmab har brudt modstanden

Genmab har genfundet Momentum og kursen er brudt igennem modstandsniveauet 2500. Aktiekursen havde bevæget sig vandret i niveauet 2130-2450 fra juli til december. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af november på dagsniveauet.
Bollingerkanalen har skiftet signal flere gange siden juli og nu er der igen købssignal.

Genmab i Bollingerkanalen.

På ugebasis etablerede Bollingerkanalen købssignal i begyndelsen af november, mens de glidende gennemsnit helt tilbage i midten af maj og blev testet i november, men ikke for alvor brudt.

MACD på ugebasis.

Der er en stigende tendens i aktiekursen, der trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI er over 90.

Nærmeste modstandsniveau er 2900-3000 og herefter i niveauet 3100, mens der er støtte i niveauet 2500 og herefter i niveauet 2200. Aktien ser interessant ud på niveauet og har man ikke medicinal- aktier i porteføljen, er Genmab en god mulighed sammen med vores portefølje-aktie Lundbeck.
(Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.