Skiftedag!

BørsUdsigten: Bounce fra oversolgte niveauer! Salgssignal i USD?

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,4 pct. og 1,0 pct. til morgen, onsdag. Japan undtaget med et fald på 0,4 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct og 0,5 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, onsdag.

 

Undervurder aldrig Donald Trump!

BørsUdsigten er først rolig efter overdragelsen i dag, onsdag den 20. januar 2021.

Fundamentalt skal man være opmærksom på, at Joe Bidden vil tilbageføre mange af Donald Trumps love indenfor de første uger efter hans tiltrædelse. Blandt andet vil han tilbagerulle skattelettelser for selskaber, og de rigeste amerikanere, arbejde for en sundhedsreform – og hvad der trækker i den positive retning udbetaling af penge til Coronastøtte!

Ovennævnte kan give udsving på aktiemarkedet

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,8 pct. (31 point) i 3.799, er der tale om en bounce i en tertiær sidelæns konsolidering, med en toplinie i 3.825 niveauet og en bundlinie i 3.765 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.790 niveauet. (solgt i 3.800 niveauet). Stop loss ved brud af 3.765 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.740 niveauet. Strategi: Køb

Husk at lukke de spekulative USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,4 pct. (110 point) i 28.523 – handles fortsat) er der tale om en test af toplinien i 28.790 niveauet i den en sidelæns konsolidering. Bundlinien ligger 28.250 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.500 niveauet. (solgt i 28.500 niveauet). Stop loss ved brud af 28.250 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.425 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,4 pct. (14 point) i 3.580 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en sidelæns tertiær konsolidering. Salgssignal ved brud af 3.553 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.560 niveauet (solgt i 3.550 niveauet). Stop loss  ved brud af 3.553 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.489 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 1,4 pct. (20 point) i indeks 1.484 – er der tale om et brud af konsolideringen i form af en tertiær negativ trend der oftest give en positiv fortsættelse. Bruddet af 1.470 niveauet annullerer det negative oplæg, og bekræftelse af købesignal ved bruddet af 1.470 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.465 niveauet (solgt i 1.479 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.470 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.449 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,2 pct. (5 point) i indeks 1.958 niveauet, er der tale om et brud af den tertiært stigende trend i 1.965 niveauet. Det indikerer mindst en konsolidering. Chartet testede Alla Tidars Högsta i 1.972 niveauet; men faldt tilbage.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.960 niveauet (købt i 1.885 niveauet). Genkøb ved brud af 1.965 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.910 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,4 pct. (61 point) i indeks 13.848), er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering, og en faldende tertiær konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Bruddet af 13.890 niveauet udløste et spekulativt salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i ved bruddet af 14.050 niveauet (købt i 13.885 niveauet). Genkøb ved brud af 13.860 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.430 niveauet (solgt i 13.290 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.683 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,1225 til morgen, onsdag, er der tale om et brud af den stigende trendlinie 6,125 niveauet. Bruddet har udløst et tertiært salgssignal.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en midlertidig bundformation, og opbremsning af den faldende trend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,14 niveauet (købt i 6,07 niveauet). Genkøb ved brud af 6,1575 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,10 niveauet (solgt i 6,275 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,095 niveauet. Strategi: Køb

Chartet viser, at man skal lukke sine spekulative USD positioner. 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (56,4) til morgen, onsdag, er der tale om en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 54,7 niveauet, og en toplinie i 56,5 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 55,5 niveauet (købt i 52,25 niveauet). Genkøb ved brud af 56,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 53,3 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.