Gambling og spille-aktier

Gambling og spil-industrien er i hastig udvikling, men samtidig er der også en branche, og man må forvente en vis øget regulering, hvilket kan og vil ramme indtjeningen specielt indenfor gambling.

Jeg har givet et teknisk eftersyn på forskellige deltagere og aktører i markedet fra producenter af grafikkort til selve spiludbydere og gambling-selskaber.

Den første er amerikanske NVIDIA (NVDA), som Mogens Vad introducerede (som jeg husker det til Millionærklubben for en del år siden). Aktiekursen tog et dyk i efteråret 2018 og ramte i december niveauet 130-140, men siden har aktien etableret en bundformation og været i en stigende tendens frem til midten af april, hvor aktien er gået i stå i niveauet 180.190.

Momentum på ugebasis har etableret en topformation og har mistet hastigheden, men er overordnet i en stigende trendkanal. Nærmeste støtteniveau er 160, mens nærmeste modstandsniveau er ved 220 og så i niveauet 240. Afvent udviklingen.

Activision Blizzard (ATVI) tog samme tur ned som NVIDIA. Aktien toppede i niveauet 80-82 og fandt bunden i februar i niveauet 39,75. Siden har aktien været i en stigende tendens og holder det nuværende niveau på 44, så er der etableret en svagt stigende tendens. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis.

Ser interessant ud på niveauet.

Momentum er fortsat i en stigende tendens på ugebasis og RSI har ramt niveauet 52. Nærmeste støtteniveau er 44 og nærmeste modstandsniveau er ved 56. Aktien ser interessant ud.

Electronic Arts (EA) toppede i juli 2018 i kurs 150 og siden faldt aktien tilbage til niveauet 75, hvor aktien fandt en bund og siden er aktien steget til niveauet 95. Det er  dog et tilbagefald i forhold til toppen i februar i niveauet 105. Faldet har givet salgssignal i Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet omkring 92 som en støttelinie. Der er en faldende tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Det indikerer, at man skal afvente udviklingen.

EA i salg

På det svenske marked er det er hav af selskaber indenfor den del af underholdningsindustrien. Den seneste tid har flere lande indført regulering på blandt andet online casino og andre spil.

Evolution Gaming Group-aktien har siden begyndelsen af 2018 oplevet store udsving i aktiekursen siden begyndelsen af 2018. De store udsving betyder, at signalerne er skiftet flere gange. I øjeblikket ligger aktien i en stigende tendens, men de modeller som måler hastigheden viser en svag udvikling. Der er etableret en topformation i MACD på ugebasis og der er etableret en dobbelt topformation i Momentum på ugebasis.

Overkøbt.

Momentum på månedsbasis ser det lidt mere positiv ud, idet den seneste bund ligger over den foregående bund og nu skal den seneste top gerne passere den seneste. Nærmeste støtteniveau er ved 700 og så i niveauet 600. Der er et ”gap” nede i niveauet 607- 617,5 og et nyt ”gab” er etableret i niveauet 775,6- 803,40. Kortsigtet ser aktien ud til at have brug for en korrektion, så afventer udviklingen.

Kindred Group toppede i februar i 2018 i niveau 135 og siden er aktien faldet tilbage til niveauet 80, som nu bliver testet for anden gang. Første gang var i december og nu ved månedsskiftet april/maj. Faldet den seneste uge har ændret signalet i både Bollingerkanalen og Parabolic.

Dobbelt bund

Faldet i aktien har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum på månedsbasis. Holder aktiekursen ikke ved niveauet 80, så ser aktien ikke interessant ud på nuværende tidspunkt.

LeoVegas toppede ligeledes i februar i niveauet 110-115 og har siden været i en faldende tendens og den faldende tendens er brudt igennem det tidligere bund ved 30 fra september 2016.

Afvent

Den faldende tendens i aktiekursen har trukket ned i Momentum på både uge- og månedsbasis. Der er salgssignal i signalmodellerne på ugebasis. Kursen skal over 32, før aktien igen ser teknisk interessant ud.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.