It’s a gamble!

BØRSUDSIGTEN: Hvornår kommer Konsolideringen? Stærk USD! Usikkerhed omkring Mærsk!

 

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 0,1 pct. (0,56 point) i indeks 741,98.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,7 pct. og 0,8 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30).

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct.,

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg og afvent.

BørsUdsigten køber ved brud af 765 niveauet, og åbner en shortposition ved brud af 720 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten en køb strategi.

BørsUdsigten har købt en position i 742 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 735 niveauet.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages avance ved brud af 719 niveauet (200 dages glidende gennemsnit) – og der åbnes en modsatrettet position (reverse).

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj. Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 742.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere, nu til morgen, tirsdag.

Der offentliggøres regnskaber fra Pandora og A.P. Møller – Mærsk fra C20 og fusionsbanken Fynske Bank, og Newcap.

 

A.P. Møller Mærsk

A.P. Møller Mærsk er regnskabsaktuel til morgen, tirsdag.

Der vil være fokus på olieaktiviteterne.

Indtjeningsmæssigt – på den korte bane får det ikke den stor betydning, da A. P. Møller Mærsk systematisk afdækker deres produktion med terminshandel – typisk med en løbetid på 1 – 2 år. Det betyder at man ikke får den fulde glæde af olieprisstigningerne, som eksempelvis samarbejdspartneren Hess, der normalt handler ren spot.

Et andet punkt er op eller nedskrivning af oliereserver. Her vælger man sandsynligvis først at foretage en vurdering ved årsregnskabet.

En anden faktor for APM er prisen på bunkerolie (meget apropps).

Når OW Bunker taber på en spekulation, og prisen falder med 30 pct. – så er det betydelige indtægter, at rederierne får selv med uforandrede til lavere fragtrater, da bunkers er selskabernes største omkostning – driftsmæssigt.

Har APM også systematisk afdækket prisen på bunkerolie får de ikke den store glæde af prisfaldet.

Som de ville sige hos OW Bunkers: ”It’s a gamble”

Se også: A.P. Møller – Mærsk før Regnskab

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, mandag.

Der er bankhelligdag i USA – Veterans Day – men aktiemarkederne holder åbent – selvom det kan betyde mindre aktivitet. Obligationshandelen er lukket.

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,2 pct. (39,81 point) i indeks 17.613,74.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,3 pct. (6,34 point) i 2.038,26.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,4 pct. (19,08 point) i 4.651,62.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.038), er der snart tale om en trend der ikke vil overgive sig. Stigningstakten (hældningskoefficienten) taber fart

Den nuværende chartformation indikerer et indexmål i 2.200 niveauet for S&P500 i løbet af de næste 6-8 måneder. Der er tale om et sandsynligt udfald, men der er ikke tale om en objektiv videnskab.

Nu er spørgsmålet om toplinien afviser i vores nuværende ”kaosformation”. Den sekundære toplinie ligger 2.043-45, der udløser køb, og der udløses tertiært salgssignal ved brud af 2.030 niveauet.

Tertiært / spekulativt, åbner BørsUdsigten en shortposition ved bruddet af den stigende trendlinie i 2.030 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af den sekundære modstandslinie i 1.970 niveauet. Take profit ved brud af 2.030 niveauet.

Primært (lang sigt) har Børsudsigten en købsstrategi. BørsUdsigten tager gevinst ved brud af 1.919.

De korte indikatorer er vendt / ligger overkøbt. Det understøtter mindst en opbremsning / konsolidering.

Signalmodellerne ligger i rent køb. BørsUdsigten forventer dog at de udsendes et salgssignal / advarsel i MacD, der forventes at skifte farve i dag, tirsdag.

11SPCH
S&P500: Dagschart

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres med en stigning på 0,06 pct. i 2,36 pct. Den toårige rente 0,04 pct. højere i 0,53 pct., og den 30 årige stiger med 0,05 til 3,09 pct. Den tyske 10 årige bund noteres 0,01 pct. højere i 0,83.

Det amerikanske obligationsmarked holder lukket i dag, tirsdag.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:26 i 5,99 (5,965) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,242 (1,247) for 1 USD. USD/JPY noteres i 115,3 (114,2). EUR/JPY noteres i 143,1 (142,4).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (5,99), ligger vi fortsat i en stigende trendkanal med en bund til morgen i 5,96 niveauet, og en toplinie i 6,04 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst hjem ved bruddet af 5,96 (købt i 5,85). Der genkøbes ved brud af 6,00 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 5,96 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved brud af 5,90 niveauet, og der udløses stop loss ved brud af 5,88 niveauet, hvor der åbnes en shortposition.

De korte indikatorer ligger tæt på overkøbte niveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

11USDDKK

USD/DKK: Dagschart.

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.150 (1.172) USD pr troy ounce (31.1035 g).

BørsUdsigten ser en mulig sidelæns konsolidering mellem 1.180 niveauet som toplinie og 1.140 niveauet, som bundlinie. Niveauerne er ikke bekræftede.

Ser BørsUdsigten på timechartet er der taget gevinst (lukket shortposition) ved bruddet af 1.140 niveauet (åbnet i 1.225) nedefra. Der købes en position ved brud af 1.252. (Husk der er tale om et øjebliksbillede og situationen kan hurtigt skifte).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten åbnet en shortposition i 1.242. Positionen blev lukker ved bruddet af 1.170 niveauet nedefra. Der åbnes en ny shortposition ved brud af 1.140 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten åbnet en shortposition ved bruddet af 1.200 niveauet. Der lukkes ved brud af 1.180 nedefra, og der åbnes en reverse.

 

Olie

Olieprisen noteres lavere til morgen, tirsdag.

Nymex Crude, er senest noteret i 77,06 (78,95) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 82,05 (83,67) USD pr. tønde.

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, tirsdag.

Nikkei225 stiger med 2,1 pct. (344 point) i indeks 17.124. Hang Seng noteres 0,2 pct. (44 point) højere i 23.788. Kina’s CSI300 noteres 0,8 pct. (20 point) lavere i indeks 2.545. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (5 point) i indeks 1.963. Australien ASX200 op med 0,1 pct. (7 point) i 5.517.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (742), har vi fået et lille købesignal. Chartformationen ligner en sidelæns konsolidering.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten købt en position i 742 niveauet, og stop loss lægges ved brud af 735 niveauet (ændring).

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten en afvent strategi. Der købes ved brud af 765 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 720 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 718 niveauet.

11C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer er vendt i overkøbte vendeniveauer, men er i gang med en bounce. En vending under den gamle top indikerer nedtur.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra et salgssignal i MacD (advarsel).
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.