A.P. Møller – Mærsk før Regnskab

Traditionen tro ser vi på strategien for A.P. Møller – Mærsk B (AMP(B) inden regnskabet i morgen, tirsdag – ved 8:00 tiden (før børs).

Dagschartet for APM(B) (13.200) ligger i en sekundær ikke bekræftet konsolidering, med en toplinie i 14.000, og en bundlinie i 12.100(11.800)

Tertiært har vi haft et udbrud fra en negativ fortsættelse af en kileformation, og ligger for øjeblikket i en tertiær konsolidering, der oftest udmønter sig i en negativ fortsættelse.

BørsUdsigten sælger tertiært / spekulativt ved brud af 13.000 niveauet, og der købes ved brud af 13.300 niveauet.

Sekundært køber BørsUdsigten ved brud af 13.700 niveauet, og sælger (åbner short) ved brud af 12.100 (11.800) niveauet.

De korte indikatorer trækker ned, og ligge meget svagt oversolgt.

Signalmodellerne ligger uensartet, med salg i Bollinger, og MacD men i køb på Parbolic.

BørsUdsigten vurderer, at det er mest sandsynligt med en bevægelse NED, når regnskabet offentliggøres i morgen, tirsdag, når vi lægge chartet og vores modeller til grund.

BørsUdsigten understreger at der ikke er foretaget en fundamental analyse; men udelukkende baserer sig på chart og matematiske modeller.

10APMBCH
A.P. Møller – Mærsk B: Dagschart

BørsUdsigten ejer i skrivende stund ikke aktier i A.P. Møller – Mærsk – men forbeholder sig ret til frit at kunne handle disse. Det betyder, at investering efter ovennævnte vurdering, sker med skærpet undersøgelgespligt.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.