Fuglevarsler (Auspicier)

BØRSUDSIGTEN: Fortsætter stigningerne? Onsdag blev vendedag med midlertidig bund – og ny bekræftet trend! Forsikringsaktier!

 

C20 indekset lukkede torsdag, med en stigning på 1,5 pct. (11,18 point) i indeks 752,10.

De europæiske aktiemarkeder lukkede markant højere i går, torsdag, med stigninger på mellem 2,3 pct. og 3,6 pct.

Wall Street lukkede med stigninger på 1,8 pct. for hver af de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. til morgen, når vi lægger handelen med indeksfutures til grund. Et helt normalt tilbageslag efter gårsdagens flotte stigninger.

Wall Street ser ud til at åbne rundt nulstregen plus / minus 0,1 pct., når man lægger nattens og morgenens handler med indeksfutures til grund.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten genkøbte i 730 niveauet. og der hjemtages gevinst ved brud af 738 niveauet oppefra.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

BørsUdsigten’s spekulative (tertiære) strategi er køb.

BørsUdsigten har købt i 745 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 744 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede strategi (primær) er køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 731 niveauet.

Ovennævnte strateginiveauer benyttes til vægtning af hvor stor en eksponering man skal have til danske aktier, og som risikostyringsværkstøj.

Endvidere benyttes strategierne til timing af køb / salg af enkeltaktier, der først købes når aktiemarkedet er ”med” (rygvind på cykelstien), og sælges når der er modvind.

Det væsentlige er at være inde i markedet, når det stiger og ude af aktiemarkedet når det falder, og med den risikoprofil man handler efter!

Niveau for indeksvurdering: 752.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne uforandret men med en positiv undertone til morgen, fredag.
Bemærk!

Der er en storm /orkan på vej mod Danmark, og den rammer med fuld kraft fredag / lørdag.

Det betyder, at man måske skal sælge lidt forsikringsaktier, blot for at ”forsikre” sig mod tab. Man kan jo altid købe dem – når faren er ovre.

Ellers kan man jo tænke lidt på Storm P, der sagde:

”Set indefra er vejret altid hyggeligt” (;-D)
Den vigtigste uge på året

Den første uge af året er et af de bedste pejlemærker for hvordan udviklingen vil være resten af året.

Skal vi tage varsel vil det blive meget volatilt, hvilket vil sige nervøst og med meget stor udsving.

Den gode nyhed er, at vi ligger i plus for ugen på 1 pct.

Det betyder at investorernes risikovillighed er større, når der er ”spillemønt”, der kan satses i aktiemarkedet, og der er margin ned til de røde tal.

Volatiliteten har gjort, at man også er forsigtig, og klar til at går ud.

Udviklingen den første uge giver et varsel, om at året meget gerne skulle slutte i plus på aktiemarkederne – godt begyndt er halvt fuldendt (;-D)

Selvom det er et løst grundlag, at drage konklusioner, siger mange års erfaring, at det plejer at ”holde vand”.

Så mangler vi blot at tage auspicierne i ed. (fuglevarsler).

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere i går torsdag.

Antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse ligger igen lige under 300 K (294). Det underbygger BørsUdsigten’s forventning om mindst en opbremsning i den positive udvikling i beskæftigelsen. Er det tilfældet vil udviklingen indikere en opbremsning i den økonomiske udvikling (olieprisfaldet ikke taget i ed). Tallet har dog fortsat et niveau, der understøtter en fortsat jobskabelse.

I dag er hovedbegivenheden offentliggørelsen af beskæftigelsestallene. BørsUdsigten bliver ikke overrasket, såfremt de begynder at vise stagnation. Der er dog ofte inerti i udviklingen, så vendingen kan ikke forudsiges, som med teknisk analyse. I givet fald skulle dataene bearbejdes, og spørgsmålet er om det giver noget på bundlinien som aktieinvestor.

Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 1,8 pct. (323,35 point) i indeks 17.907,87.

S&P500 lukkede med en stigning på 1,8 pct. (85,72 point) i indeks 2.062,14.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,8 pct. (85,72 point) i 4.736,19.

 

S&P500 Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.062), skal vi helst have en lukning i ny top over 2.090 for at undgå risikoen for en SHS formation.

BørsUdsigten’s forventede bundniveau i 2.010 niveauet holdt flot. Der blev dannet et flot vendesignal i form af en midlertidig bund, og nu har vi en flot tertiær trend i form af en stærk rebound.

Ser vi på omsætningen er der taget materiale ud af markedet – der er nogle der akkumulerer – og sælgerne er blevet svagere.

BørsUdsigten ser fortsat den nuværende chartformation har et langsigtet indexmål i 2.200 niveauet forS&P500 i løbet af de næste 4-7 måneder.

Tertiært / spekulativt solgte BørsUdsigten i 2.085 vores position købt i 2.005 niveauet. Positionen blev genkøbt ved bruddet af 2.020 niveauet. Der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af 2.030.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten lukket vores lange position i 2.075.

BørsUdsigten har genkøbt positionen i 2.025 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 2.000 niveauet.

Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.962.

Strategi: Køb.

De korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer, og har pil op. Det indikerer yderligere stigninger!

Signalmodellerne ligger i sælg; men det afholder ikke BørsUdsigten fra ”at købe”.

Ovennævnte vurderinger benyttes til at vægte eksponeringen på de amerikanske aktier, på forskellige trendniveauer.

Det betyder at investorer skal ligge ”all in” for den andel af investeringsporteføljen, der skal investeres i USA.

09SPCH

S&P500: Dagschart

Renten

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation steg med 0,03 pct. i 2,01 pct. Den toårige rente falder med 0,01 pct. til 0,61 pct., og den 30 årige rente stiger med 0,04 pct. til 2,59 pct.

Den 10 årige tyske Bund uforandret i 0,51 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 07:35 i 6,305 (6,296) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,180 (1,182) for 1 USD. USD/JPY noteres i 119,4 (119,9). EUR/JPY noteres i 141,0 (141,7).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,305), er der rejst en flot flagstang. Nu mangler vi bare at ”hejse” flaget.

Tertiært spekulativt, har BørsUdsigten genkøbt vores lange position ved bruddet af 6,12 niveauet. Take profit (gevinsthjemtagning) lægges ved brud af i 6,30 niveauet. Der åbnes en shortposition ved et evt. brud.

Strategi Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,05 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,18 niveauet.

Strategi Køb.

De korte indikatorer ligger extremt overkøbt. Det indikerer mindst en opbremsning.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

Alle terminssikringer af USD aktiver, og indtægter er fortsat åbnet. (brug strategierne).

09USDDKK
USD/DKK: Dagschart

Guld

Guldprisen noteres fredag lavere i 1.211 (1.213) USD pr troy ounce (31.1035 g).

På timechartet ligger vi fortsat i en konsolidering mellem 1.213 (top) og en bunmdlinie på 1.203. Udbrud skal følges

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en position i 1.200, og der er hjemtaget gevinst ved brud af 1.215. Der genkøbes ved brud af 1.219 niveauet, og der åbnes en shortposition ved brud af 1.187 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved brud af 1.205 niveauet, og stop loss ligger ved 1.188 niveauet, og der åbnes en reverse (modsatrettet position).

 

Olie

Olieprisen konsolideres til morgen, fredag.

Nymex Crude, er senest noteret i 49,10 (XXX) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 51,06 (XXX) USD pr. tønde.

Brud af 52 niveauet udløser fortsat købesignal, og en længere bounce vil blive bekræftet ved brud af 55 niveauet.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, fredag.
Nikkei225 holder stiger med 0,2 pct. (31 point) i indeks 17.198. Hang Seng stiger med 0,7 pct. (153 point) i indeks 23.988. Kina’s CSI300 holder falder med 0,4 pct. (13 point) i indeks 3.547. Sydkoreas Kospi ligger til en stigning på 1,1 pct.(20 point) i indeks 1.925. Australien ASX200 op med 1,6 pct. (84 point) i 5.466.

Alle noteringer en god times tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (752), tester chartet den faldende tertiære/sekundære trendlinie i 753 niveauet. Brydes dette niveau går der køb i de danske aktier.

BørsUdsigten noterer, at chartet konsoliderer sig i en kileformation, med en horisontal trendlinie i 738 niveauet, og det betyder pres på nedsiden.

Ved et brud af 753 niveauet aftager presset, og en sidelæns konsolidering bliver mere sandsynlig.

På den lange bane er der fortsat tale om en dobbelt top formation i 775 niveauet, og vi skal have en vending over dette niveau, for at neutralisere oplægget til en negativ trend.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten i 745 niveauet afdækket en shortposition, og åbnet en reverse. Sagt på en anden måde købt en position ved bruddet af 745 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 744 niveauet.

Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten en lang position fra 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 738 niveauet. (beskyttelse af gevinst – ikke signal på chartet).

Strategi: Køb.

BørsUdsigten har en primær købsstrategi i C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 731 niveauet (oppefra)

Strategi: Køb

09C20CH
C20: Dagschart

De korte indikatorer ligger neutralt med en pil op.

Signalmodellerne ligger uensartet – Bollinger udsender købesignal ved brud af 755-56 niveauet.

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

tlf. 2258 0126
BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj

BørsUdsigten’s opgave er at vurdere, og beskrive de markedsmæssige risici. Den selskabsspecifikke risiko lader vi andre om.

Pas på det overordnede aktiemarked ingen aktie er uberørt af den overordnede udvikling – heller ikke kvalitetsaktier, som A.P. Møller Mærsk, Coloplast, og Novo Nordisk.

Om valg af indeks!

Der skal retvisende og ikke manipulerede input (C20 cap) til, for at give retvisende signaler!

Desværre kan du ikke som teknisk analytiker bruge det nye C20 Cap til noget som helst, da der er tale om et manipuleret indeks, der ikke siger noget som helst om likviditeten i markedet.

Det betyder samtidig, at man ikke kan se styrken i en trend, da man heller ikke opgør omsætningen.

Omsætningen er en væsentlig faktor, når man skal se på udviklingen, og tolkningen af aktiebevægelser, herunder identifikation af vendesignaler (toppe og bunde), samt konsolideringer / udbrud fra disse.

Endvidere opstår der lidt umotiverede ”gaps” der ikke lukkes normalt.

Man SKAL kunne se hvor mange penge der er i markedet – ikke et skønhedsbillede af en indeksvurdering.

Derfor dækker BørsUdsigten ikke dette indeks – da det er ubrugeligt/misvisende i teknisk sammenhæng!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.