Frygt?

BØRSUDSIGTEN: Guld – Ny Optur? Genoptagelse af Nedtrend?

 

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,2 pct. (1,58 point) i indeks 1.002,14 for ugen blev det til et fald på 0,3 pct. (3,01 point), og år til dato en stigning på 13,4 pct.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet nu til morgen, mandag, efter en negativ åbning.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund. DAX tester støtte i 12.900. Brud heraf betyder EXIT af tyske positioner.

De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.002), er der tale om en lille V-formation. Truslen fra et salgssignal på de amerikanske aktiemarkeder er fortsat gældende. Det kan betyde at de danske aktier får endnu en ”negativ” bølge (påvirkning). De kan lægge yderligere pres på C20-indekset.

Trenden er fortsat ned, og man skal bruge bounce og rebounds til at sælge danske aktier, på det sekundære plan.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 991 niveauet (solgt i 1.050 niveauet). Endvidere er den spekulative shortposition blevet lukket i 991 niveauet – åbnet i 1.035 niveauet. Stop loss og åbning af ny spekulativ short ved brud af 990 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst og åbnet en short ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.035 niveauet (købt i 1.005 niveauet). Der genkøbes og lukkes short ved brud af 1.015 niveauet. Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 878 niveauet (solgt 962 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 982 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er vendt i extremt oversolgte niveauer, og underbygger den igangværende bounce.

Signalmodellerne ligger i Rent Sælg.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, mandag.

Kvartalsregnskaber fra UIE og NTR

BørsUdsigten vurderer, at frygten (for at tabe penge) er ved at tage over for nærværende.

 

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på S30 indekset (1.618 (minus 1,0 pct. og 15,96 point), er der tale om en fortsættelse af den negative trend efter bruddet af 1.625 niveauet.

Der er tale om en bekræftet negativ trend.

Husk IKKE for GRÅDIG – trenden er fortsat ned. Det betyder at rebounds skal bruges til at sælge på.

Spekulativt/Tertiær har BørsUdsigten solgt og åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.625 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.635 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundær har BørsUdsigten hjemtager gevinst i 1.670 niveauet. Der er åbnet en shortposition ved bruddet af 1.650 niveauet. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 1.675 niveauet. Strategi: Sælg 

De korte indikatorer har nået extremt oversolgte niveauer, hvor der på den korte bane konsolideres.

Signalmodellerne ligger i Rent Sælg. 

 

OMXS30: Dagschart

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere, fredag.

Der er to hovedbegivenheder, der tiltrækker sig opmærksomhed i løbet af ugen.

Skattelovgivning og Black Friday (detailsalg).

Førstnævnte vil have størst indflydelse på aktiemarkedet, da der er indregnet kommende skattelettelser for erhvervslivet.

Den amerikanske skattelovgivning vil være altafgørende – kongressen har fremlagt deres forslag og nu afventer vi senatet.

BørsUdsigten vurderer at en udskydelse af gennemførslen til 2019 kan katalysere yderligere pres på det amerikanske aktiemarked, der for øjeblikket konsoliderer sig sidelæns.

Der er fortsat god forbrugertillid på den lange bane. Antallet af påbegyndte boliger for oktober steg med 13,78 pct. til 1.290 mio. og antallet af byggetilladelser steg med 5,9 pct. til 1.297 mio. Det lover rigtig godt for en fortsættelse af den positive økonomiske udvikling i USA.

Ovennævnte understreger at såfremt politikkerne holder sig væk fra at regulere; men koncentrerer sig om at fordele skatteindtægter – så går det meget bedre i økonomien.

Det burde boligejernes fjende nr. 1 – Brian Mikkelsen lære noget af, når han går ind og regulerer realkreditten – og tror han er bedre til at sætte prisen på en bolig. Han glemmer en væsentlig ting nemlig indkomstudviklingen. Et godt råd fremadrettet – træk henstillingerne til ”realkreditten” tilbage og lad boligmarkedet klare sig selv. Det er trods alt politikkerne der har indført afdragsfrielån og flexlån. I forvejen er det, København og Århus der har de største ejendomsskatter, hvorfor man ikke skal diskriminere yderligere geografisk!

Dow Jones lukkede fredag med et fald på 0,4 pct. (100,12 point) i indeks 23,358,24. For ugen blev det til et fald på 0,3 pct. og år til dato en stigning på 18,2 pct.

S&P500 lukkede med et fald på 0,3 pct. (6,79 point) i 2.578,85. For ugen blev det til et fald på 0,1 pct. og år til dato en stigning på 15,2 pct.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,2 pct. (10,50 point) i 6.782,79. For ugen blev det til en stigning på 0,5 pct. og år til dato en stigning på 26,0 pct.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.582), må vi nu afvente hvorvidt salgssignalet efter bruddet af 2.570 niveauet fra i onsdags er validt.

”Salgssignalet” vil først blive annulleret ved et brud af 2.594 niveauet. Indtil videre er risikoen for en midlertidig topformation fortsat til stede.

Tertiært blev der udløst et spekulativt købesignal ved bruddet af 2.575 niveauet.

BørsUdsigten navigerer udelukkende med stop loss strategier og mulige chartformationer, da der er tale om uudforsket territorium, hvor only the sky is the limit!

Afdæk USD eksponering efter chart og vurdering (Valuta); men husk at en lavere USD på nuværende tidspunkt vil stimulere det amerikanske aktiemarked og vice versa (en stærk lægger låg på udviklingen) – her udtrykt ved S&P500.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.575 niveauet (toplinie). BørsUdsigten lægger stop loss og åbning af short ved brud af 2.570 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af den stigende trend i 2.580 niveauet. Der genkøbes og lukkes spekulativ short ved brud af 2.594 niveauet (bekræftet ved lukning). Der er åbnet en short ved bruddet af 2.570 niveauet. Strategi: Sælg 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.441 niveauet. (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer konsoliderer sig i nogenlunde neutrale / svagt negative niveauer.

Signalmodellerne ligger i Sælg. 

 

S&P500: Dagschart

 

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noterer et fald på 0,03 pct. i 2,33 pct. Den toårige rente noteres til uforandret i 1,71 pct., og den 30årige rente noteres 0,05 pct. lavere i 2,76 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,01 pct. lavere i 0,36 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,72 pct., og den 30årige noteres 0,03 pct. lavere i 1,23 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 07:09 i 6,343 (6,30) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,173 (1,181) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 112,1 (112,6). EUR/JPY noteres i 131,5 (133). EUR/DKK noteres til morgen i 7,441 (7,441). GBP/DKK 8,376 (8,341).

 

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,343), er der fortsat tale om et EXIT signal på trods af dagens rebound.

Der er fortsat åbne terminssikringer, og mulighed for ”a perfect bull” i aktiemarkedet. (Aktivet stiger samtidig med USD).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,33 niveauet. Der er lukket en short i 6,33 niveauet (åbnet i 3,36 niveauet). Stop loss og åbning af spekulativ short ved brud af 6,30 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,36 niveauet (købt i 6,25 niveauet). Der er åbnet en shortposition i 6,36 niveauet. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 6,42 niveauet. Strategi: Sælg

De korte indikatorer er vendt i oversolgte niveauer.

Signalmodellerne ligger i Rent Sælg.

EXIT og terminssikring af alle USD-positioner ved bruddet af 6,36 niveauet. Hvis de ikke er lukket brug en bounce til at åbne på!

USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,292 (1.282) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.292), er den omvendte kileformation blevet brudt (nedefra) helt som forventet. Bruddet af 1.285 vil giver ny næring til en stigning og en test af 1.305 niveauet. Nåes dette niveau vil der være tale om w-formation og yderligere optur til 1.340-60 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.285 niveauet. Der åbnes en short ved brud af 1.265 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.277 niveauet (solgt i 1.320 niveauet). Stop loss ved brud af 1.265 niveauet. Strategi: Køb 

De korte momentumindikatorer er begyndt at trække op efter en konsolideringsperiode.

Signalmodellerne ligger i Rent Køb.

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes.

Der god timing for køb af guldaktier / aktiver – men husk stop loss EXIT 1.265 – det går ikke altid som præsten prædiker

Guld: Dagschart.

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres lidt højere nu til morgen, mandag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 56,77 (55,32) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 62,63 (61,36) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (62,3),

Chart og Vurdering senere

Brent: Dagschart.

 

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag. Aktiemarkederne åbnede i negative territorier.

Nikkei225 falder med 0,6 pct. (135 point) i indeks 22.262. Hang Seng stiger med 0,2 pct. (49 point) i indeks 29.248. Kina’s CSI300 stiger med 0,1 pct. (4 point) i indeks 4.125. Sydkoreas Kospi falder med 0,1 pct. (2 point) i indeks 2.532. Australien ASX200 falder med 0,2 pct. (12 point) i 5.946.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.