Fortsat pres på markederne

Trods løfter fra de forskellige centralbanker rundt om i verden og fortsat lave renter i lang tid endnu, så stiger markedsrenten, hvilket skaber nervøsitet i aktiemarkedet.

Mandag meddelte Torm, at man havde erhvervet 8 MR-produkttankskibe. Selskabet var samtidig med regnskab, der viste en øget omsætning, mens bundlinien faldt tilbage fra 166 mio. USD til 88 mio. USD. Endvidere foreslår selskabet, at der ikke betales udbytte.
Det har fået aktien til at falde tilbage og der er etableret salgssignal på dagsniveauet. På dagsniveauet er de glidende gennemsnit brudt oppefra, mens der fortsat på ugebasis er købssignal i de fleste modeller. Der er en stigende tendens i både Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI er over 60. Nærmeste modstandsniveau er 62, mens der er støtte i niveauet 47. Tirsdag rettede aktien sig og genetablerede købssignalet på dagsniveauet.

Tirsdag leverede Sydbank et regnskab, der viste god basisindtjening, men årets resultat blev lidt lavere, og det skyldes nedskrivninger på en række lån samt et dårligt resultat på bankens beholdninger. Teknisk ligger aktien i en stigende tendens, men det gør alle bank-aktier i øjeblikket.

Onsdag var der regnskab fra Nilfisk, Alm. Brand og efter børsens lukketid kom Royal Unibrew og Sanistål. Nilfisk blev onsdagens vinder med en stigning på 15,3 pct. Dermed er Nilfisk-aktien steget med 36,2 pct. i år. Fundamental-modellen indikerer en fair værdi pr. aktie i niveauet 190, og det giver et potentiale på godt 6 pct. i forhold til den nuværende kurs. Teknisk har aktien været i køb siden midten af oktober. Afvent udviklingen.

Fredag var der igen fokus på Nilfisk, der steg med over 5 pct. Men generelt er det byggerirelaterede aktier man skal holde øje med på det danske marked som Solar, Sanistål og Per Aarsleff.

Brdr Hartmann-aktien bevæger sig vandret i niveauet 490-550 og det har givet modellerne vanskeligheder med at bestemme, om det skal være køb eller salg. På ugebasis er der igen etableret et købssignal i Bollingerkanalen, mens Parabolic er i salg. Der er bundformation i alle tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 50. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 550 og herefter i niveauet 625, mens der er støtte i niveauet 495 og herefter i niveauet 460. Afvent regnskabet

I denne uge er regnskab fra Brdr. Hartmann om tirsdagen. Onsdag er det Roblon og Scandinavian Tobacco Group. Torsdag er det Zealand Pharma. Fredag slutter af med Bavarian Nordic og Tivoli.

C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den faldende tendens og der er salgssignal på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt oppefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Death Cross” på ugebasis i løbet af 2-3 uger.
Er det en fælde? En Bear Trap hvor markedet kortvarigt falder tilbage og så igen stiger eller skal markedet fortsætte ned? Der er en faldende tendens i Momentum, der også ses på månedsbasis. Støtteniveuet 1550 testes i øjeblikket og næste støtte er i niveauet 1500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1650 og herefter i niveauet 1700. Afvent udviklingen i markedet.

 

DK Portefølje
Tager gevinsten i cBrain og sætter aktien på kandidatbænken. På salgslisten er Bavarian Nordic, Coloplast og NKT Holding.

Nordisk portefølje
Ingen forandringer i den nordiske portefølje.

Sænker indeksfondene markedet?
Med det kraftige fald i Tesla og tek-aktier har man sat en lavine i gang, hvilket vil ramme flere fonde og som muligvis vil presse flere til salg. De ”langsigtede” investorer var slet ikke så langsigtede.
Antallet af nytilmeldt ledige var lidt lavere end hvad markedet have forventet. Antallet af nytilmeldt ledige blev på 745.000 mod forventede 750.000. De øvrige nøgletal viste en positiv udvikling.
Fredagens jobtal blev næsten fordoblet, da beskæftigelsen uden for landbruget voksede med 379.000 personer i februar mod forventede 198.000.

Amerikanske regnskaber i den kommende uge: JD.com, DocuSign, Ulta Beauty, Campbell Soup, Vail Resorts, Casey´s Gerneral Stores samt Array Technologies.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 holder fast i salgssignalet på dagsniveauet fra sidste uge. Både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på dagsniveauet har etableret et salgssignal.
På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 3650. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens og RSI ligger mellem 50 og 60. Momentum er i en faldende tendens på månedsbasis og tendensen er fortsat i en faldende tendens. Støtteniveauet 3800 er blevet brudt og næste støtteniveau er ved 3700 og herefter i niveauet 3640, mens nærmeste modstandsniveau er ved 3900 og herefter i niveauet 4000.

Salgssignal i Nasdaq.

Nasdaq Composite fortsætter den faldende tendens og handles nu i niveauet 12.723. Faldet betyder, at signalmodellen Bollinger er gået i salg på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 12.500. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50. Momentum er faldende på månedsbasis og har nu været i en faldende tendens siden december. Indekset tester støtteniveauet omkring 12.700-12.800 og næste støtteniveau er ved 12.000, mens der er modstand i niveauet 13.900 og herefter i niveauet 14.500.

Den amerikanske rente 

Strategi: Hold på det amerikanske i S&P 500 og Dow mens man skal reducerer sin IT-aktier.

 

Nikkei under 30.000
Det japanske marked er faldet under 30.000 og Bollingerkanalen er gået i salg for 7 dage siden. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, så der er etableret et ”Death Cross”.

Det japanske hoved indeks.

På ugebasis er der fortsat købssignal i alle modeller. Den faldende tendens i aktiekursen trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 70 og MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra, hvilket giver en negativ indikation. Momentum ligger nu lavere end den foregående bund på ugebasis. Momentum på månedsbasis holder fast i den stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 33.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 28.000.
Strategi: Anbefaler at man holder fast i sine japanske investeringsbeviser.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og det har været de cykliske aktier samt gaming, der har trukket op i det svenske marked.
På dagsniveauet er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2020 som en støttelinie.

Det svenske marked på ugebasis.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og modellen har været i køb siden midten af november. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i begyndelsen af juli. Den stigende tendens i indekset har trukket op i indikationsmodellerne. I Momentum ligger den nuværende bund højere end den foregående, og den samme tendens ses i RSI på ugebasis. RSI er over 80.
Nærmeste modstandsniveau er ved 2100 og herefter i niveauet 2175, mens der er støtte i niveauet 2000 og herefter i niveauet 1950.
Strategi: Hold på det svenske marked.

Skistar tester nu modstandsniveauet 130 og det er anden gang på et halvt år. Trods de manglende udenlandske kunder på løjperne så har der været fyldt med svenskere lidt som vi har set på det danske sommerhusmarked i vinterferien. Tilbage i juni 2019 blev modstandsniveauet 130 også testet, men havde ikke Momentum nok til at bryde igennem.
Der er købssignal i aktien på dags- og ugebasis i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af februar.

Skistar på ugebasis.

Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 90 på ugebasis. Momentum på månedsniveauet ligger i en stigende tendens på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 140 og herefter i niveauet 150, mens der er støtte i niveauet 120 og herefter i niveauet 108-110. Aktien er med på kandidatbænken.

Frankfurt DAX 30 holder fast i købssignalet på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit ligger side om side på dagsniveauet. Indekset danser fortsat rundt om 14.000.

Det tyske marked bevæget sig vandret.

Der er fortsat købssignal på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 13.300 som en støttelinie. Momentum på månedsbasis er ved at etablere en bundformation, hvilket giver et positivt billede af situationen. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.500, mens der er støtte i niveauet 13.300-13.400 og herefter i niveauet 12.700-12.800.
Strategi: Hold på det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Lundbeck og RTX
Lundbeck holder fast i den positive tendens, men der har været en række mindre tilbagefald, som har testet det lange glidende gennemsnit, men som alle gange er kommet tilbage. Bollingerkanalen er gået i salg, hvilket også var tilfældet i slutningen af januar.

Lundbeck holder fast i den positive tendens.

På ugebasis er der en positiv tendens i Momentum og MACD, mens RSI er faldet lidt tilbage til niveauet 65. Momentum på månedsbasis er ligeledes en stigende tendens, hvilket giver et positivt billede af situationen i Lundbeck-aktien.
Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 237 som en støttelinie, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 212-213 som en støttelinie. Nærmeste støtteniveau er ved 230 og herefter i niveauet og herefter i niveauet 210, mens der er modstand i niveauet 270 og herefter i niveauet 290. Anbefaler fortsat køb i aktien og beholder den i porteføljen.

RTX har modtaget færre ordrer fra deres kunder grundet COVID-19 kunne de meddele i forbindelse med deres kvartalsregnskab i januar. Bollingerkanalen har etableret et salgssignal på dagsniveauet i midten af januar og samtidig etablerede de glidende gennemsnit et ”Death Cross”.

Støttelinier.

På ugebasis er der ligeledes et salgssignal i Bollingerkanal og Parabolic. De glidende gennemsnit etablerede allerede ved månedsskiftet oktober/november et ”Death Cross”.
Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har været en tur i 20 og handles nu i niveauet 23. Momentum er faldende på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 175 og herefter i niveauet 165, mens der er modstand i niveauet 210 og herefter i niveauet 230. Afvent udviklingen.

Olieprisen stiger
Guldet er fortsat i en faldende tendens og handles under niveauet 1750. Der er salgssignal på dags-og ugeniveauet. RSI har ramt 20 på ugebasis. Markedsdeltagerne flygter ikke over i guldet.

SEK/DKK: er faldet tilbage til niveauet 73, som man så det i sidste uge. Tilbagefaldet betyder, at der er salgssignal i den svenske krone over den danske krone.

EUR/USD: er faldet tilbage og nærmer sig niveauet 1,19. Der er etableret salgssignal på både dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 30 på ugebasis.

Metalmarkedet: Der er et mindre tilbagefald i alle industrimetallerne.

Landbrugsmarkedet: Kakao holder fast i den stigende tendens sammen med kaffe, sukker, tømmer og bomuld. Kornafgrøderne som majs, hvede og havre fortsætter den  stigende tendens.

Brent Spot fortsætter den stigende tendens efter OPEC-mødet i denne uge. På mødet gav man Rusland og Kazakhstan lov til at øge produktionen en smule, men det er langt fra nok til at dække den fortsat øgede efterspørgsel. Der er genetableret købssignal på dagsniveauet efter 2 dage i salg. På ugebasis er der købssignal i de fleste modeller. Den positive tendens i kursudviklingen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 90. Momentum på månedsbasis er ligeledes i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 70 og herefter i niveauet 72, mens der er støtte i nivauet 61 og herefter i 60.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.