Fortsat Positivt Momentum

BørsUdsigten: Opdatering af chart og strategi.

 

Al logik tilsiger at aktiemarkedet skal ned – men der er “fri bar” i form af al den likviditet der skal til.

BørsUdsigten vurderer, at man skal holde øje med budlinien og reagere ved brud af denne og efterfølgende den gamle bund.

 

Hong Kong

Fortsat optrend. Brud af 24.525 niveauet udløser et nyt købe set up.

Tertiært BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet 24.500 niveauet (købt i 22.800 niveauet). Genkøb ved brud af 24.525 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 23.390 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: 

Støtteniveauet afviste.

Nyt købesignal!

Vi fik et udbrud fra vores sidelæns konsolidering – og udbruddet skal følges!

Tertiært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 2.745 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.800 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.800 niveauet. Strategi: Køb

 

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Der er tale om en ganske flot bund (dobbelt bund) (W-formation).

Problemet er blot om virksomhederne kan levere rimelige resultater!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.850 niveauet. Stop loss ved brud af 2.800 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.600 niveauet (solgt i 3.283 niveauet). Stop loss ved brud af 2.582 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Negativ Fortsættelse kan der fortsat være tale om; men indtil videre fik vi et NYT købesignal ved bruddet af 1.115 niveauet, samt det 50 dages glidende gennemsnit!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.076 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.118 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.076 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.080 niveauet (200 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.485 niveaue. Stop loss ved brud af 1.475 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.812 niveauet). Stop loss ved brud af 1.425 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 10.600 niveauet (købt i 9.600 niveauet). Genkøb ved brud af 10.750 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 9.918 niveauet (solgt i 13.402 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 10.250 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Fortsat købesignal på den korte bane!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,85 niveauet (solgt i 6,89 niveauet). Stop loss ved brud af 6,84 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Stop loss ved brud af 6,81 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Brent brød den faldende trend, hvilket mindst indikerer en opbremsning – købesignal ved brud af 31 niveauet.

Støtteniveauet i 27 niveauet testes p.t.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet 31,5 niveauet (købt i 29 niveauet). Genkøb ved brud af 30,5 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 39,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.