Fortsat opbygning af Topformationer!

BørsUdsigten: USD yderligere OP? Corunavirusen giver fortsat opbremsning i økonomien! 

 

Wall Street lukkede onsdag uforandret plus/minus 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres lavere med fald på mellem 0,3 pct. og 2,0 pct. til morgen, torsdag. Kina holder fortsat lukket på grund af det kinesiske nytår (rottens år). Kina forventes at åbne mandag den 3. februar.

De europæiske aktier lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,5 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,7 pct. og 0,9 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lavere, nu til morgen, torsdag.

 

Wuhan Corunavirussen

Tirsdag var antallet 4.515, og 106 dødsfald.

Onsdag, 5.327 smittede og 132 dødsfald.

Torsdag 7.711 smittede og 170 dødsfald (2,2 pct. dødelighed)

Noget tyder på at “epidemien” er nogenlunde inddæmmet for denne gang.

Ingen tvivl om at udbruddet vil få store økonomiske konsekvenser å den korte bane.

Kina holder lukket til den 2. februar, og åbner igen mandag den 3. februar, hvis markedet falder yderligere er der risiko panik, ved åbningen.

En måde at sikre sig på er køb af bear produkter og eventuelt ETFer (Exchange Trade Fonds)

 

Gamechanger 

Fantastisk flot Q4 resultat fra Apple, bliver fulgt op af flot resultat fra Microsoft (plus 3 pct. i i eftermarkedet), og et resultat fra Facebook, der levede op til estimaterne; men omkostningerne steg med 51 pct. i 4. kvartal. Det resulterede i et fald på 7 pct. i eftermarkedet. Tesla rapporterede et overskud på 2,14 USD pr. aktie, og en stigende omsætning. Tesla steg med 11 pct. i eftermarkedet.

Torsdag rapporterer Amazon.

Apple , Microsoft, Google, Facebook og Amazon udgør ca. 16 pct af den samlede værdi på S&P500.

I det nuværende investeringsklima vil gode regnskaber, i første omgang, blive brugt til at sælge på!

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede onsdag med et fald på 0,1 pct. (2,84 point) i indeks 3.273,40.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.273), er der tale om en opbremsning af den sekundære trend ved bruddet af 3.265 niveauet. Der er udsendt et nyt købesignal, men holder vi os ikke over 3265 – kan det være starten på en midlertidig topformation (SHS). Brud af 3.330 vil annullere oplægget.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.259 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud 3.265 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.265 niveauet. Stop los ved brud af 3.265 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede onsdag med en stigning på 1,5 pct. (17,07 point) i 1.188,05.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.188), er der tale om et brud af den tertiære faldende trend. Det har udløst et købesignal ved bruddet af 1.177 niveauet, og en positiv tertiær konsolidering.

Pas På! Der  kan være tale om et falsk købesignal! Det kan udløse en foreløbig top i form af en shs-formation. Oplægget annulleres ved brud af 1.193 niveauet. Sekundært salgssignal ved brud af 1.132 niveauet.

Med udgangspunkt i månedschartet sætter BørsUdsigten et nyt objektiv til 1.270-1.300 niveauet (indenfor de næste 6 måneder). Objektivet annulleres ved brud af 1.131 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.184 niveauet. Stop loss ved brud af 1.182 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.132 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.792 – er der tale om et stærkt salgssignal, og tester 1.771 niveauet. Den “lille” topformation bliver bekræftet ved et brud af 1.770 niveauet.

BørsUdsigten noterer et prisobjektiv i 1.850 niveauet indenfor de tre måneder. Prisobjektivet annulleres ved brud af 1.700 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 1.810 niveauet. Genkøb ved brud af 1.797 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.782 niveauet. Genkøb ved brud af 1.810 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,2 pct. (21 point) i indeks 13.345 – er der tale om en konsolidering mellem 13.383 niveauet og bundlinien i 13.200 niveauet. Brud af bundlinien udløser rent salgssignal, og EXIT ved 13.000 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet inden for de næste tre måneder. Oplægget annulleres ved et brud af 12.975 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.510 niveauet. Genkøb ved brud af 13.388 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) ved bruddet af 13.278 (købt i 13.400 niveauet). Genkøb ved brud af 13.600 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,787) til morgen, torsdag, er der fortsat tale om en opbremsning af den tertiære accelererende (sidelæns konsolidering) trend. Salgssignal udløses ved brud af 6,778 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 6,795 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en sidelæns konsolidering, der fortsat kan udvikle sig til en negativ fortsættelse – så hav stop loss klar (som altid). Umiddelbart vurderer BørsUdsigten at næste bevægelse er OP!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,715 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,778 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,72. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,735 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

BørsUdsigten noterer, at der er en fejl i på 1 USD i opgørelsen fra chartet til den “rigtige” oliepris. Signalerne er dog de samme.

Ser BørsUdsigten på UK Brent (58,10 USD) til morgen, torsdag, er der tale om et sidelæns brud af den tertiære nedtrend.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 65 niveauet. Genkøb ved brud af 60,5 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 64 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.