Fortsat Konsolidering!

BørsUdsigten: Olie og USD Konsoliderer!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,7 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier lukkede fra fald på 0,3 pct. til en stigning på 0,2 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne uforandret plus / minus 0,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lidt højere til morgen, onsdag.

 

Problemer med downloadning af chart – forventer løsning til i morgen, torsdag! (Heldigvis er der ikke de store bevægelser eller ændringer. Vurderinger og strategier er opdateret.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede tirsdag med et fald på 0,1 pct. (3,44 point) i indeks 3.132,52.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.133), er der tale om et brud af den tertiære optrend, i en sidelæns konsolidering, og dermed lidt ubeslutsomhed. Salgssignalet er blevet udløst tertiært i 3.144 niveauet, og sekundært ved at bundlinien i 3.127 niveauet brudt, betyder mindst en opbremsning, og en sidelæns konsolidering. Lige nu er der tale om en test af det gamle topniveau i 3.150 niveauet, og trendens styrke. Bekræftet brud af 3.150 niveauet vil indikere yderligere stigninger.

Der er opstået to gap mellem 3.134 niveauet og 3.120 niveauet (ved at blive lukket), og 3.105 niveauet og 3.095 niveauet, hvilke skal lukkes indenfor nærmeste fremtid. Det indikerer en lidt længere konsolidering.

BørsUdsigten’s forventer en fortsat bevægelse op imod 3.300 niveauet, naturligvis med konsolideringer hen af vejen. Alt tyder på at julerallyet fortsætter. Spørgsmålet bliver, om der bliver taget avance over nytåret?

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.134 niveauet. Genkøb ved brud 3.145 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.127 niveauet (købt i 2.948 niveauet). Genkøb ved brud af 3.153 niveauet. Strategi: Sælg

NB gl. chart (tirsdag) – problemer med download, der ikke kan løses umiddelbart.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med et fald på 0,2 pct. (1,73 point) i 1.118,72.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.119), er der tale om en opbremsning i den tertiære optrend. Salgssignal udløses ved brud af 1.116 niveauet.

Efter bruddet af 1.060 niveauet, ser BørsUdsigten fortsat et prisobjektiv på 1.150 niveauet på en måneds sigt, efter en eller flere konsolideringer.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.108 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.116 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet.  Stop loss ved brud af 1.095 niveauet. Strategi: Køb

NB! Chart fra tirsdag – problemer med download (arbejder på det)!

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,5 pct. (8 point) i indeks 1.736 – blev den faldenede trendlinie i 1.727 niveauet brudt, hvilket udløste tertiært købesignal. Umiddelbart ses mindst en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.744 niveauet, og en bundlinie i 1.697 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det 50 dages glidende gennemsnit er blevet testet i 1.705 niveauet; men blev afvist.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.720 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.723 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.733 niveauet (købt i 1.635 niveauet). Genkøb ved brud af 1.744 niveauet. Strategi: Sælg.

NB! Gl Chart (tirsdag) – problemer med download.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 0,3 pct. (35 point) i indeks 13.071 – er den tertiær optrend blevet brudt, hvilket udløser et salgssignal og mindst en opbremsning. Bruddet af 13.087 udløste salgssignal. BørsUdsigten skal have en lukning over 1.175 niveau, for at udløse nyt tertiært købesignal.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 13.087 niveauet (solgt i 13.150 niveauet). Genkøb ved brud af 13.175 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 13.135 niveauet (købt i 12.473 niveauet). Genkøb ved brud af 13.300 niveauet. Strategi: Sælg.

NB! Chart fra tirsdagens udgave – konklusioner og vurderinger opdateret!

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,742) til morgen, onsdag, er der nu tale om et bekræftet brud af 6,74 niveauet i en omvendt W formation (M). Valutakrydset tester den gamle støtte – NU modstand i 5,74 niveauet. Der er tale om normal bevægelse efter et brud af en stærk støtte. Bruddet af støttelinien ligger i 6,74 niveauet SKAL følges. Brydes dette niveau bekræftet ses mindst en bevægelse ned til 6,69 niveauet. Købesignal ved brud af 6,76 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,775 niveauet (købt i 6,755 niveauet). Genkøb ved brud af 6,76 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) af en lang position ved bruddet af 6,74. Genkøb ved brud af 6,76 niveauet. Strategi: Sælg

NB Chart fra tirsdagsudgaven – problem med download.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (64 USD) til morgen, onsdag, er der er tale om en sidelæns konsolidering. Genoptagelse af optrenden ved brud af 64,4 niveauet. Bekræftelse af nedtrenden ved brud af 60,6 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 64 niveauet. Genkøb ved brud af 64,5 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 62,5 niveauet. Stop loss ved brud af 60,5 niveauet. Strategi: Køb

NB! Chart fra tirsdagsudgaven

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.Rådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.