DFDS for den risikovillige

DFDS har været under pres det sidste år. Først var det Brexit, som drillede og ikke er kommet på plads og derudover har købet af det tyrkiske rederi været med til at presse indtjening og den tyrkiske lire har haft det svært.

Teknisk fandt aktien en bund i august i kursniveauet 215 og nu handles aktien i niveauet 285-295. På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret købssignaler af to gange i begyndelsen af september, hvorefter aktien faldt tilbage, men kom tilbage i oktober og har holdt fast i den positive tendens. På dagsniveauet har Bollingerkanalen netop ændret signal fra køb til salg.

Bollingerkanalen på ugebasis.

På ugebasis har aktien været i køb siden september i Bollingerkanalen, hvor den nedre støttelinie ligger i niveauet 260. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” ved månedsskiftet oktober/november. Den positive tendens i kursen har trukket op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 80 på ugebasis, hvilket giver et positivt billede af situationen i aktien.

Grafen på ugebasis med glidende gennemsnit.

Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og herefter i niveauet 330, mens nærmeste støtteniveau er ved 270 og herefter i niveauet 250. Anbefaler at spekulativt køb, mens den forsigtige investor afventer det britiske valg i denne måned.

Momentum grafen på månedsasis.

DFDS har optimeret driften blandt andet ved at indgå charter-aftale på Gøteborg-Zeebrugge med det belgiske selskab CldN, som også driver fragtfærgerute mellem Gøteborg og Zeebrugge.

Fundamentalt indikerer vores model en fair pris på mellem 330 og 350 kr. pr aktie mod dagens kurs på 310,2 kr.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.