Fornuften er sat ud af spil

Med angrebet på Ukraine må man erkende, at den sidste tosse desværre ikke er født endnu og vi må forvente, at markederne har det svært i en tid fremover.

Der er brug for hjælp til private og industrien nu, hvor energipriserne er steget så meget. Regeringen kan gøre det meget enkelt ved at ændre på afgifterne, og det bliver interessant at se hvornår det sker.

Ugen startede som sædvanligt med fald over hele linien. Det gik mest udover SAS og Carlsberg, der begge har det lidt svært for tiden. Carlsberg er afhængig af den økonomiske udvikling i Rusland og øger man sanktionerne, vil det gå ud over befolkningen, hvilket i sidste ende vil ramme Carlsberg.

Mandag aften tegner Ruslands Putin de nye europæiske grænser og russisk millitær er rykket ind som fredsbevarende styrker i de to ukrainske regioner. Det fik markedet til at starte op i rødt, men i løbet af dagen rettede markedet sig.

Tirsdag var der fokus på de grønne danske aktier Ørsted og Vestas, der var blandt de mest stigende aktier. Ørsted er i gang med at etablere en bundformation og der er etablerede et nyt købssignal i aktien både på dags -og ugeniveauet.

Ambu steg med over 6 pct. uden specifikke selskabsnyheder. Aktien har tabt 38,4 pct. år til dato og signalmodellerne er alle i salg og har været det siden august. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis i juni. De tre indikationsmodeller på ugebasis er ligeledes i en faldende tendens. RSI er under 20 og MACD er under 0. Momentum på månedsbasis er ligeledes i en faldende tendens og har været det siden midten af 2021. Afvent udviklingen.

Onsdagens regnskab fra NKT skuffede markedsdeltagerne, hvilket sendte aktien ned med over 10,1 pct. Aktien har etableret et salgssignal for 5 uger siden og de glidende gennemsnit har ligeledes etableret et ”Death Cross” for 3 uger siden. RSI er under 30 og MACD er under 0. Støtteniveauet er blevet brudt igennem støtteniveauet 260. Aktien ser ikke interessant ud på det nuværende niveau.

Torsdag var der regnskab fra ISS, som skuffede med fremtidsudsigterne. Det fik aktien til af falde tilbage og er brudt igennem støtteniveauet. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal være afventende. RSI er under 60, mens MACD fortsat er over 0. Momentum på månedsbasis er ligeledes i en faldende tendens og har været det siden midten af 2021. Afvent udviklingen.

Holder støtte i niveauet 180 for H+H, som blev testet i slutningen af januar og i februar. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i begyndelsen af januar. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD bevæger sig vandret under 0 og RSI stiger til 38. Momentum er faldende på både uge- og månedsniveauet. Næste støtteniveau er ved 160 og herefter i niveauet 145, mens der er modstand i niveauet 225 og herefter i niveauet 240. Afvent udviklingen.

I denne uge kommer der regnskab fra: AaB og Royal Unibrew tirsdag. Onsdag er det Torm, UIE og Grønlandsbanken. Torsdag er det D/S Norden, Fynske Bank og H+H. Fredag er det Bavarian Nordic, Jeudan samt Schouw.

C25-indekset holder fast i den faldende tendens og tester nu støtteniveauet 1600. Det næste støtteniveau er ved 1550 og herefter i niveauet 1500. Kursen skal over 1860 før der kommer et nyt købssignal.
RSI er under 30 og MACD er under 0. Der er salgssignal i alle modeller på ugebasis. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato -15,3 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på -12,2 pct. Fastholder aktierne i porteføljen.

Nordisk portefølje

Salg over hele linien
Det amerikanske marked rettede sig i løbet af torsdagen. Torsdagens amerikanske nøgletal viste, af antallet af nytilmeldte ledige er på 232.000 mod forventede 240.000.
Regnskaber i den kommende uge: Berkshire Hathaway, Broadcom, Costco Wholesale, salesforce.com, Target, Snowflake, Marvell Technology samt Workday.

S&P 500 er fortsat i en faldende tendens og det holder modellerne i et salgssignal. Bollingerkanalen er i salg og har været det siden midten af januar og de glidende gennemsnit har etablerede ”Death Cross” i midten af februar. Den faldende tendens har trukket ned i RSI, Momentum og MACD på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 4100 og i niveauet 4000, mens indekset nu tester modstandsniveauet 4400 og herefter er det i niveauet 4500.

Nasdaq Composite er på dagsniveauet gået i salg i Bollingerkanalen. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 15.000, før der bliver etableret et købssignal.

De tre indikationsmodellers faldende tendens er aftagende. RSI er under 30. Momentum på månedsbasis er fortsat faldende. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.500 og ved niveauet 15.000, mens der er støtte i niveauet 12.500 og herefter i niveauet 12.000.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Det fortsatte pres på det japanske marked
Det japanske marked holder fast i den faldende tendens og er brudt igennem støtteniveauet 26.500 og niveauet 26.000 bliver testet i øjeblikket. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 25 og MACD er under 0.

Momentum er i en faldende tendens på både uge- og månedsniveauet. Der har været salgssignal i Bollingerkanalen siden månedsskiftet november/december.
Strategi: Afvent udviklingen i det japanske marked.

OMX Stockholm 30 er brudt igennem støtteniveauet 2200 og nærmeste støtteniveau er ved 2050 og herefter i niveauet 1950. Kursniveauet 1950 var et modstandsniveau i efteråret 2020 og rammes det niveau, er hele afkastet for 2021 blevet elimineret. RSI har ramt 30 og MACD er under 0. Momentum er i en faldende tendens på både uge- og månedsniveauet, hvilket viser, at man skal afvente udviklingen.
Strategi: Afvent udviklingen på de svenske aktier.

Saab-aktien har det fortsat svært og kursen har de sidste 2 år bevæget sig vandret i niveauet 210- 260. På dagsniveauet er der etableret et nyt salgssignaler i Bollingernkanalen og de glidende gennemsnit på 5 og 20 dage har etableret et ”Death Cross” mandag.

På ugebasis er der ligeledes salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etableret et ”Death Cross”. Kursen skal over 234, før signalet bliver ændret i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit ligger i niveauet 227 og herefter i niveauet 235.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er faldende og har brudt den positive tendens. MACD holder fortsat fast i den positive tendens, men modellen ligger under 0.
Der bliver brug for flere våben de kommende år og flere europæiske lande vil nok sande, at deres militærbudget skal have en opjustering. Aktien er på kandidatbænken.

Frankfurt DAX fortsætter ligeledes i den faldende tendens, som man se de øvrige markeder. Der er salgssignal i alle modeller på både dags- og ugeniveauet. Den samme faldende tendens ser man i Momentum på månedsniveauet. RSI er under 30 og MACD er under 1. De 14.000 var et modstandsniveau tilbage i januar/februar 2021 og herefter er det i niveauet 13.500, som var en top i februar 2020 og en bund i januar 2021.
Strategi: Hold på det tyske marked. 

 

Teknisk kommentar til Schouw – aktien
Schouw holder fast i den stigende tendens som blev etablerede efter bundformation i slutningen af november hvor aktien blev handlet i niveauet 520-525 og næste bund var i niveauet 535-540, mens modstandsniveauet 595 er blevet testet 2 gange i henholdsvis januar og februar, men ikke brudt.

Den negative situation på aktiemarkedet har ændret de positive signaler i aktien. Bollingerkanalen er gået i salg på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit på dagsniveauet har etablerede et ”Death Cross” og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket er et negativt signal. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 585 som en modstandslinie.
De tre indikationsmodeller på ugebasis er alle i en faldende tendens.  RSI har ramt 55 men MACD er fortsat under 0 så aktien er med på kandidatbænken.

 

Olieprisen på vej mod 115?
Guldet er hoppet op til 1970 og der er en positiv udvikling i de tre indikationsmodeller MACD, RSI og Momentum på ugebasis. RSI har ramt 78 og MACD er over 0. Momentum på månedsbasis er ligeledes stigende og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Niveauet 1900 har tidligere været et modstandsniveau tilbage i maj/juni og sensommeren 2020, hvor niveauet 2050 blev testet.

SEK/DKK: den faldende tendens fortsætter og har ramt 69,5 i denne uge. De svenske politikker har syltet energi-spørgsmålet i en række år og nu rammer den for alvor. Man har senest besluttet, at en række mindre vandkraftværker skulle lukke, spørgsmålet er, om det er et godt spørgsmål. Det bliver interessant at følge den svenske regerings prioritering af billig energi i den kommende tid, så de svenske selskaber kan bevare deres konkurrenceevne.

EUR/USD: er faldet og det styrker på sigt den europæiske konkurrenceevne. Spørgsmålet er: hvor kommer energien fra i fremtiden?

Metalmarkedet: Der er en stigende tendens i industrimetallerne. Nikkel er steget mest i år af industrimetallerne, mens zink er faldet med 3 pct.

Landbrugsmarkedet: Vestafrika opleverer i øjeblikket tørke, hvilket kan medføre en mindre kakaohøst. Kakaoprisen er ikke brudt over 2800 som både i maj 2018 og i februar 2020 var et modstandsniveau. Den samme stigende tendens ser man i bomuld og kaffe mens sukker prisen fortsat er faldende. Priserne på havre, hvede og majs stiger kraftigt. Europa´s kornkammer er ramt.

Krigen i Ukraine har sendt olieprisen på himmelflugt og handles torsdag i niveauet 97,5  – 105,74. Man skal tilbage til periode 2011 – 2014 for at finde olieprisen i det nuværende niveau. RSI er over 90 og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 110 og herefter i niveauet 115, mens der er støtte i niveauet 100 og herefter i niveauet 96.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends Mærket
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.