Fokus på Pharma

Mandag startede med en faldende tendens i aktiemarkedet efter en negativ lukning i USA om fredagen. Markedsdeltagerne søgte over i medicinal-aktierne for at beskytte sig mod urolige markeder.

Det betyder, at Momentum er stigende for GN Store Nord, Coloplast, Lundbeck og William Demant.

Zealand Pharma er i gang med at etablere en bundformation i niveauet 80-90. Bundformationen betyder, at de første købssignaler er dukket på dagsniveauet, idet de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen er gået i køb. Der er etableret bundformation i de tre indikationsmodeller, hvilket giver en positiv indikation. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 90 og herefter ved 102 og 112, mens nærmeste støtteniveau er ved 82 og herefter i niveauet 73-75.

Vestas kunne onsdag meddele, at man havde modtaget sin største indiske ordre. Ordren lyder på 126 stk. V120-møller a 2 megawatt. Vestas holder fast i den stigende tendens og har nu ramt niveauet 500. Den stigende tendens har trukket RSI over 80 på ugebasis, og der er ligeledes en positiv tendens i Momentum og MACD. Signalmodellerne er i køb og det har de været siden efteråret. Momentum på månedsniveauet har været stigende siden midten af 2018. Nærmeste modstandsniveau er ved 540 og herefter i niveauet 580, mens nærmeste støtteniveau er ved 450 og herefter i niveauet 420.

Pandora er presset af en negativ udvikling i amerikanske Signet Jewelers, som leverede et lidt kedeligt regnskab i sidste uge, som har fået aktien til at falde. Det har påvirket Pandora, der nu har mistet 372 kr. pr aktie siden årsskiftet. Teknisk er tendensen fortsat negativ og der er ikke meget, som indikerer, at tendensen bliver brudt med det samme medmindre nogen vil købe selskabet af børsen. Kursen leger med støtteniveauet 300, men bliver det brudt, er næste støtteniveau ved 260. Sidste år udbetalte selskabet en hele del milliarder som udbytte og  kan selskabet holde det niveau, så ser aktien interessant ud.

North Media opjusterede forventningerne forrige fredag. Aktien tog en mindre rebound og var oppe og teste niveauet 35, men lukkede i 33,2. Aktien ligger fortsat i en faldende tendens og skal igennem kursniveauet 35, før tendens er brudt. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger. Anbefaler at man afventer udviklingen.

SAS tester modstandsniveauet 16-17, men der har ikke været nok i Momentum i aktien til at bryde igennem i første omgang. Nærmeste støtteniveau er ved 14. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden slutningen af august. Bryder kursen igennem 17, ser aktien interessant ud.

Per Aarseff Holding har været i en faldende tendens i månedsskiftet august/september, hvor aktien blev handlet i niveauet 260-265. Faldet betyder, at de glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” på ugebasis i midten af november. Signalmodellerne gik i salg i oktober og der er ligeledes en faldende tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Den samme faldende tendens er der Momentum på månedsbasis. Anbefaler at man afventer udviklingen i den kommende tid.

I den kommende uge byder på en række danske og svenske selskaber: Tirsdag er der MQ og onsdag er der Kappahl, hvilket begge giver et indblik i hvordan det går med den svenske modeindustri. Torsdag er der kvartalsregnskab fra Nobina, RnB samt Skistar. Torsdag er det Roblon og Per Aarsleff Holding.

C25-indekset har teknisk etableret en kileformation med stigende bunde og faldende toppe. Bryder kursen igennem den øvre linie, så indikerer det, at kursen skal op, mens et brud af den nedre støttelinie indikerer, at kursen skal yderligere ned. Bollingerkanalen er i salg på ugebasis og først ved brud af niveauet 1110 så går modellen i køb. De tre indikationsmodeller stiger på ugebasis, men RSI er stadig under 40 og MACD er under 0. Det indikerer, at man skal afvente udviklingen. Markedet er stadig grumset.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.