Fokus på Bavarian Nordic

Bavarian Nordic steg fredag 3,1 % efter, at de amerikanske myndigheder torsdag advarede mod en mere dødelig udgave af sygdommen mpox (tidligere kendt som abekopper). Samtidig forbereder myndighederne sig på en mulig stigning i smittetilfælde i USA i forbindelse med sæsonen for Pride-festivaler verden over, da flertallet af de mest udsatte grupper, herunder homoseksuelle mænd, ikke er blevet vaccineret mod sygdommen, skriver New York Times.

Teknisk har Bollingerkanalen etableret et købssignal i slutningen af april på dagsniveauet. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross for 7 dage siden. På ugebasis har Bollingerkanalen været i køb i 2 uger. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af den stigende tendens i aktiekursen.

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 60. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis i april. MACD er stigende og er over middelværdien 0 på ugebasis.

Den seneste bund er fra april i niveauet 145, og den forrige er fra oktober i niveauet 130. Modstandsniveauet 184-186 er blevet testet to gange inden for de sidste 5 måneder. Første gang var i december, og anden gang var i februar.

Bryder kursen gennem 184-186, er nærmeste modstandsniveau oppe omkring 220 og herefter i niveauet 260, mens der er støtte i niveauet 150 og herefter i niveauet 140.

Der er flere gaps i grafen i niveauerne 210,80-212,90 (juni), 239,30-242,00 (februar), 309-316,10 (august), og afslutningsvis i niveauet 352,60-357,80 (august).

Bavarian Nordic omsatte for 7 mia. kr. i 2023 mod 3,1 mia. kr. i 2022. Resultatet efter skat blev 1,4 mia. kr. mod -347 mio. kr. året før. Det giver en indtjening pr. aktie på 12,60 kr.

Bavarian Nordic udvikler, producerer og distribuerer vacciner mod infektionssygdomme i forbindelse med kræftbehandling. Udover hovedaktiviteten producerer Bavarian Nordic desuden vacciner mod alvorlige sygdomme. Deres største marked findes i Europa og Nordamerika. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.

Jeg ejer aktier i selskabet både privat og via min millionærklubkonto.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.