Flyordrerne vælter ind

Det statsejede luftfartsselskab Riyadh Air skal fra 2025 tage kampen op mod Emirates, Qatar Airways og Etihad. I 2030 vil selskabet flyve til 100 destinationer. Det vil være med til at holde gang i flyindustrien. Tidligere i år bestilte AirIndia 800 fly og mandag kunne Emirates meddele, at man udvidede sin eksisterende ordre med 90 fly, så man nu kommer op på 205 fly fra Boeing af typen 777. Turkish Airlines har ligeledes lagt en ordre på 345 nye Airbus-fly. Vores porteføljeaktie CTT Systems som leverer klimasystemer til flyindustrien må derfor have en interessant ordrebeholdning, da de leverer både til Airbus og Boeing.

Teknisk har de glidende gennemsnit etableret et Golden Cross tilbage i oktober. Bollingerkanalen på dagsniveauet etablerede ligeledes et købssignal i midten af oktober.


På ugebasis etablerede de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger et Golden Cross tilbage i maj/juni og kun i oktober var kursen kortvarigt under det lange glidende gennemsnit på ugebasis som ligger som en støttelinie i niveauet 220. Bollingerkanalen på ugebasis har genetableret købssignalet efter et kort salgssignal i oktober.

Den positive udvikling i trenden trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er i en stigende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. RSI er i 54. MACD er stigende og over middelværdien 0 på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 265 og herefter i niveauet 325, mens der er støtte i niveauet 200 og herefter i niveauet 185. Anbefaler køb af aktien og fastholder den i den nordiske portefølje.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.