FLS er i billig zone

RSI på ugebasis

Teknisk har FLSmidth-aktien bevæget sig vandret i niveauet 210-260 siden november 2020. Den vandrette formation har betydet, at der har været skiftende signal på ugebasis i alle modeller. Bollingerkanalen har i perioden skiftet signal 8 gange på 15 måneder. De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et ”Death Cross”. Støtteniveauet 210 bliver igen testet og holder det, bliver det et vigtigt signal.

RSI på ugebasis

De tre indikationsmodeller på ugebasis er i en faldende tendens. MACD er under 0 og RSI er under 40. RSI-modellen har etableret en dobbelt bund på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens på ugebasis og har været det i 5 måneder. Den samme faldende tendens ses i Momentum på månedsbasis.

Kursgrafen på ugebasis.

I forrige uge var FLS med regnskab og fundamental-modellen indikerer en fair værdi i niveauet 230-240 mod det nuværende kurs på 210.

De forskellige zoner.

Nærmeste modstandsniveau er ved 245-250 og herefter i niveauet 280-285, mens der er støtte i niveauet 210 og herefter i niveauet 180. Afvent udviklingen i aktien.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.