Flere nye signaler i medicinalaktierne

Flere nye købssignaler i de danske medicinalselskaber: Lundbeck, Novo Nordisk samt Zealand Pharma.

Lundbeck har etableret et nyt købssignal i denne uge i Bollingerkanalen efter aktiekursen faldt tilbage fra 40 i maj til en bund i 31 i juli. Kursen skal holde sig over 35,75 for et bekræfte signalet, mens de glidende gennemsnit har etableret et Death Cross med de glidende gennemsnit 8 og 24 uger. De tre indikationer har etableret en bundformation og stiger.

RSI har ramt 50 og er i en stigende tendens. Momentum har etableret en bundformation og er tæt på at bryde igennem de glidende gennemsnit. MACD er ligeledes stigende og over middelværdien på 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 40 som er blevet testet ved månedsskiftet juni/juli i 2022 og herefter i maj 2023. Aktien er på kandidatbænken.

Novo Nordisk lå i en faldende tendens indtil tirsdag, hvor de offentliggjorde gode data for Semaglutide mod overvægt og fedme. Aktien steg mere end 17 pct og bryder igennem modstandsniveauet 1200. Stigningen betyder ligeledes, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger lige side om side.

Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 70. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og der er etablerede en bundformation i modellen. MACD er ligeledes etablerede en bundformation og er over middelværdien 0.
Nærmest modstandsniveau er ved 1400 og herefter i niveauet 1500 mens der er støtte i niveauet 1000 og herefter i niveauet 940. Anbefaler køb af aktien på niveauet.

Zealand Pharma er i en svagt faldende tendens efter toppen i niveauet 280 som er blevet testet i månederne maj og juni, men ikke brudt og nu handles aktien i 238. Zealand Pharma tog et pænt hop på Novo Nordisk-historien og er gået i køb på dagsniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og der bliver etableret et Golden Cross i løbet af 1-2 dage.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerer et Death Cross i løbet af 1-2 uger.


Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har taget en rebound og er i niveauet 45, mens Momentum fortsat er i en faldende tendens. Den samme tendens ser man i MACD på ugebasis som er under middelværdien. Afvent udviklingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.