Finder markedet lidt Momentum?

Mandag startede aktierne positivt og det var især Lundbeck som tog fokus, da selskabet sammen med den japanske partner Otsuka Pharmaceuticals meddelte, at deres lægemiddel Brexpiprazol til behandling af agitation hos Alzheimers patienter viste signifikante bedringer i forhold til behandling med placebo.
Teknisk har Lundbeck ligget lunt i svinget og der har været antræk til etablering af et købssignal i aktien de sidste par måneder. RSI er over 70 og MACD er over 0. Aktien er med i porteføljen.

Til gengæld blev Bavarian Nordic ramt negativt, da WHO ikke kalder udbruddet af abekopper for en ”global krise”.
Teknisk er der etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross for en uge siden. RSI er oppe i niveauet 68-70. RSI viser den relative styrke og svaghed i en kursudvikling og RSI over 50 er positivt. MACD er også over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 260-270 og herefter i niveauet 300, mens der er støtte i niveauet 190-200 og herefter i niveauet 130-140. Aktien ser interessant ud på niveauet.

ALK-Abelló meddelte mandag, at man starter fase 1-studier af tablet mod peauntallergi. Teknisk har aktien etableret en dobbelt bund som beskrevet i Trends i sidste uge. Aktien er fortsat i salg i Bollingerkanalen på ugebasis og kursen skal over 140, før signalet skifter til køb. Aktien er på kandidatbænken.
ALKs franske konkurrent Stallergenes Greer får igen påbud af de franske sundhedsmyndigheder, da man var på inspektion i februar. Det har tidligere givet ALK-Abelló afsætningsmæssige fordele, når konkurrenten har fået påbud.
Vi er halvt igennem 2022 og det betyder, at der gerne skulle komme en række ordrer til Vestas. Normalt er der ikke lige så mange ordrer halvårligt som ved årsafslutningen. Der er kommet ordrer fra Polen og Frankrig.
Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 150-180 de seneste par måneder. Der er salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 173. De glidende gennemsnit har etableret et Death Cross i midten af maj. RSI er under 30 og Momentum er faldende. Afvent udviklingen.

Torsdag var endnu en rød dag på markedet med fald til flere store aktier som Pandora, Ambu og A. P. Møller-Mærsk.
Pandora toppede i november i niveauet 950 og nu handles aktien i niveauet 450. Faldet har trukket RSI under 20, hvilket indikerer, at aktien er oversolgt på det nuværende niveau. Bollingerkanalen har været i salg siden slutningen af november og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger etablerede et salgssignal i midten af januar. Aktien ser ikke interessant ud på nuværende niveau og kursen skal op over 550, før signalerne skifter.

Regnskaber i den kommende uge: onsdag er det Bang & Olufsen og torsdag er det Chr. Hansen Holding. Fra Sverige er det Dustin Group, og tirsdag og torsdag er det Industrivärden.

Salgssignal i Bollingerkanalen.

C25-indeks holder fast i den faldende tendens, men er ikke kommet under bunden fra midten af juni som var i niveauet 1509.
Der er divergens mellem modellerne på dagsniveauet, idet Bollingerkanalen er i køb, mens de glidende gennemsnit 8 og 24 har etableret et salgssignal i midten af juni. Der er ligeledes salgssignaler i de fleste modeller på ugebasis.
Den faldende tendens trækker endvidere ned i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI er under 40 og nærmer sig 30, hvilket indikerer, at markedet er oversolgt.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1650 og herefter i niveauet 1700, mens der er støtte i niveauet 1500 og herefter i niveauet 1450. Afvent udviklingen.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af NPinvestor.dk for NPinvestor.dk på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som NPinvestor.dk har modtaget fra kilder, som NPinvestor.dk finder pålidelige, men NPinvestor.dk garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. NPinvestor.dk indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. NPinvestor.dk hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for NPinvestor.dks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.