FED’s Vækstudsigter – Undskyldning til at sælge?

BørsUdsigten: Vendte markedet Onsdag? Opbremsning i USD!

 

Wall Street lukkede onsdag uensartet fra en stigning på 0,7 pct. til fald på 1,0 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge. Nasdaq Composite brud 10K

De asiatiske børser noteres lavere med fald på mellem 0,6 pct. og 3,1 pct. til morgen, torsdag.

Europa lukkede onsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 1,0 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 1,7 pct., og 2,0 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen torsdag.

 

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (25.100 plus 0,2 pct. (43 point) nu til morgen, onsdag, har indekset brudt den stigende trend i 25.000. Der er endvidere tale om en tertiær optrend med et salgssignal i 24.845 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 24.845 niveauet (købt i 23.270). Genkøb ved brud af 25.000 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.050 niveauet (bekræftet). Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (2.951 plus 0,5 pct. (7 point) til morgen (handles fortsat), er der tale om brud af det 200 dages glidende gennemsnit, og en nu top i vores sekundære stigning.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.935 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.890 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Nikkei225 (22.619 minus 2,2 pct. (506 point) blev konsolideringen brudt i 22.920 niveauet, og der er udsendt et salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 20.920 niveauet. Genkøb ved brud ud af 23.200 . Strategi: Sælg (ændret)

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.190 minus 0,5 pct. (17 point) er der tale om et brud af den eksponentielle stigning (acceleration), og mindst en spekulativ konsolidering. Nu må vi se hvor stærkt vores udbrud af den tertiære og sekundære kileformation er? Normalt er udbruddet i dette tilfælde fra 3.150 niveauet, et meget STÆRKT købesignal.

Børsudsigten ser en tertiær målzone i 3.500 niveauet, og en sekundær i 3.950 niveauet (plus/minus)

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.200 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.235 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.950. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.008 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.243 – plus 1,1 pct. (14 point), er der fortsat tale om et brud på toplinieniveauet i 1.235 niveauet i den tertiære sidelæns konsolidering. Bundlinien ligger i  i 1.224 niveauet. Vi har et bekræftet lukning over 1.235 niveauet, og en bekræftelse af købesignalet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.222 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.224 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.202 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.692 minus 0,3 pct. (4 point), blev der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af den horisontale støtte i 1.712 niveauet, og den accelererende trend i 1.718 niveauet. Det betyder mindst en konsolidering.

Det 200 dages glidende gennemsnit i 1.655 niveauet er brudt. Bruddet giver stadig en god indikation på yderligere stigninger (hausse/bull market).

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.712 niveauet. Genkøb ved brud af 1.730 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.600 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.610 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.530 minus 0,7 pct. (88 point), er der tale om brud af en eksponentiel stigende tertiær trend, og bundlinien i 12.550 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det 200 dages glidende gennemsnit er blevet brudt i 12.111 niveauet, hvilket indikerer yderligere hausse-/ bullmarked (stigninger)

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.550 niveauet (købt i 10.475 niveauet). Genkøb ved brud af 12.850 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.493 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,574) til morgen, torsdag, er der tale om opbremsning af den kraftigt faldende tertiær nedtrend. Ny tertiær bund i 6,55 niveauet.

Bruddet af bundlinien i 6,795 niveauet viste sig at være det forventede kraftige salgssignal. Det udløste et salgssignal, og EXIT af alle USD positioner og evt. terminssikring (lån i samme valuta).

BørsUdsigten noterer at 6,695 niveauet er brudt, og en indikation om yderligere en kraftig bevægelse, ned mod 6,50 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 6,81 niveauet. Genkøb ved brud af 6,575 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,745 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (40,3) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af en accelererende tertiær optrend. Det betyder mindst en opbremsning i olieprisen.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 36,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Stop loss ved brud af 35,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.