FED blev Undskyldningen til at Sælge! – Party’s Over? – EXIT?

BørsUdsigten: Ja – og Markedet vendte Onsdag? Midlertidig Dobbelt top? USD rebounder!

 

Wall Street lukkede torsdag markant lavere med fald på mellem 5,3 pct. og 6,9 pct for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres lavere med fald på mellem 0,4 pct. og 2,3 pct. til morgen, fredag.

Europa lukkede torsdag med fald på mellem 4,0 pct. og 4,7 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,9 pct. og 1,3 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 1,2 pct., og 1,6 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (men meget kan nå at ske).

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen fredag.

 

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.163 minus 1,3 pct. (317 point) nu til morgen, fredag (handles fortsat), har indekset brudt den stigende trend i 25.000. Der er endvidere tale om en tertiær optrend med et salgssignal i 24.845 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 24.845 niveauet (købt i 23.270). Genkøb ved brud af 25.000 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 23.500 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.050 niveauet (bekræftet) 24 og 50 dages glidende gennemsnit. Testes NU. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (2.910 minus 0,4 pct. (11 point) til morgen (handles fortsat), er der tale om brud af det 200 dages glidende gennemsnit, og en nu top i vores sekundære stigning.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.935 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 2.935 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.890 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Nikkei225 (22.248 minus 1,0 pct. (225 point) blev konsolideringen brudt i 22.920 niveauet, og der er udsendt et salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 22.920 niveauet. Genkøb ved brud ud af 22.775. Strategi: Sælg (ændret)

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 (3.002 minus 5,9 pct. (188 point) er der tale om et brud af den eksponentielle stigning (acceleration), og efterfølgende brud af støttelinien i form af den stigende bundlinie i  3.070 niveauet.

Normalt vil udbruddet af en kileformation i dette tilfælde fra 3.150 niveauet, være et meget STÆRKT købesignal.

Bruddet af den stigende trendlinie i 3.070 niveauet, er ligeledes et meget STÆRKT salgssignal!

Salgssignalet annullerer Børsudsigten’s tertiære målzone i 3.500 niveauet, og en sekundær i 3.950 niveauet (plus/minus).

BørsUdsigten har ikke tidligere set et fald af den størrelse, uden det store varsel, og hastigheden i vendingen må tilskrives IT udviklingen.

BørsUdsigten ser en risiko – efter salgssignalet på chartet – på udviklingen af en dobbelt top! 

Er det tilfældet ser BørsUdsigten bunden meget lang nede i omkring 1.200 niveauet (laveste notering under finanskrisen var 666)

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up”!

Indtil da skal EXIT signalet følges!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.200 niveauet (købt i 2.865 niveauet). Genkøb ved brud af 3.125 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.250 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.226 – minus 1,4 pct. (17 point), er der fortsat tale om en sidelæns konsolidering efter bruddet på toplinieniveauet i 1.235 niveauet i den tertiære sidelæns konsolidering. Bundlinien ligger i  i 1.224 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.222 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.224 niveauet (Testes NU!). Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.205 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.609 minus 4,9 pct. (83 point), gik bunden ud af indekset. Onsdag blev der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af den horisontale støtte i 1.712 niveauet, og den accelererende trend i 1.718 niveauet. Torsdag blev der udløst et EXIT signal i  1.655 niveauet (Det 200 dages glidende gennemsnit). Det annullerer et et eventuelt hausse/bull market.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.712 niveauet. Genkøb ved brud af 1.655 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet. Genkøb ved brud af 1.661 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (11.970 minus 4,5 pct. (560 point), er der tale om brud af en eksponentiel stigende tertiær trend, og bundlinien i 12.550 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det 200 dages glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra i 12.138 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.550 niveauet (købt i 10.475 niveauet). Genkøb ved brud af 12.235 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.543 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,59) til morgen, fredag, er der tale om opbremsning af den kraftigt faldende tertiær nedtrend. Ny tertiær bund i 6,55 niveauet.

Bruddet af bundlinien i 6,795 niveauet viste sig at være det forventede kraftige salgssignal. Det udløste et salgssignal, og EXIT af alle USD positioner og evt. terminssikring (lån i samme valuta).

BørsUdsigten noterer at 6,695 niveauet er brudt, og en indikation om yderligere en kraftig bevægelse, ned mod 6,50 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 6,575 niveauet (solgt i 6,81 niveauet). Genkøb ved brud af 6,55 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,735 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (37,6) til morgen, fredag, er der tale om et brud af en accelererende tertiær optrend. Det betyder mindst en opbremsning i olieprisen.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 40 niveauet (købt i 36,5 niveauet). Genkøb ved brud af 40 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Stop loss ved brud af 36,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.