Er vinden vendt?

Der har været en positiv stemning på de fleste aktiemarkeder i forrige uge, mens denne uge har givet et noget mere blandet afkast, hvilket gør, at de internationale indeks er noget uensartede.

Firstfarms opjusterede forventningerne til året 2019 grundet den positive udvikling i svinepriserne. Aktien startede året i 45 og handles nu i niveauet 70-72 og har givet et afkast på 51,9 pct. Dermed er de tidligere modstandsniveau fra 2010 og 2017 tæt på at være brudt og nærmeste modstandsniveau er 90 og var tilbage i 2008/09 både et støtte- og et modstandsniveau. Fundamentalmodellen indikerer en fair pris på aktien i niveauet 110-130. Bemærk jeg ejer aktier i selskabet.

Chemometec er en aktie, der er stukket af fra alt og alle. Aktien er steget med over 85 pct., og P/E-tallet er skyhøjt. Chemometec startede året med en kraftig stigning fra kurs 86 og i midten af februar ramte aktien 180. Siden faldt den ned til 140 og har bevæget sig vandret i niveauet 140-155. I september fremlagde selskabet deres regnskab og nu blot en måneds senere må man opjustere. Er man for konservativ eller spekulerer man i kursstigninger?

GN Store Nords aktiekurser er fortsat i en faldende tendens, men der er en begyndende positiv tendens i flere indikationsmodeller som MACDRSI og Momentum på ugebasis. Men kursen skal igennem 290, før signalmodellerne skifter signal til køb. Momentum på ugebasis peger fortsat nedaf. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Novozymes kvartalsregnskab var ikke så slemt som først antaget, hvilket fik aktien til at stige. Der var stabil udvikling i Vaskemidler, Føde- og drikkevarer, mens der var tilbagegang i Bioenergi, Landbrug og foder samt Teknisk- og farma-enzymer. Aktien har rettet sig og aktien handles nu i niveauet 290-305 efter at aktien har testet niveauet 270 flere gange, men ikke er brudt igennem. Signalmodellerne er alle i køb på ugebasis. De tre indikationsmodeller er alle stigende. RSI har ramt niveauet 68, mens MACD stadig er under 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 320 og herefter i niveauet 355, mens nærmeste støtteniveau er ved 280-285 og herefter i niveauet 265-270. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Danske regnskaber i den kommende uge: Tirsdag er det FLSmidth og Tivoli. Onsdag er det Jyske Bank, Matas, Sydbank og Ørsted. Torsdag kommer BankNordik, Grønlandsbanken, Skako, Solar og Spar Nord Bank. Fredag sluttes af med Danske Bank og Novo Nordisk.

Matas er regnskabsaktuel i den kommende uge. Aktien ser ud til at have fundet et støtteniveau omkring 48-50, hvilket er samme niveau aktien testede tilbage i juli 2018. På dagsniveauet betyder den svagt stigende tendens, at der etableres et købssignal i Bollingerkanalen og det glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i signalmodellerne og kursen skal over 55, før de første købssignaler dukker op. Det korte glidende gennemsnit på 8 uger ligger i niveauet 50.5 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 63 som en modstandslinie. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Men der er et godt stykke op, før de bliver bullish de forskellige modeller.

Det danske indeks bevæger sig vandret.

 

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1100-1150. På dagsniveauet er der etableret nye købssignaler i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Men der på ugebasis er der lidt blandede signaler, idet Bollingerkanalen er i salg, mens de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, så man skal holde øje med aktien, der bryder igennem den gamle topformation.

 

OMX Stockholm 30 oplever i øjeblikket en stærk udvikling, da flere selskaber har overrasket med gode kvartalsregnskaber. Blandt andet Getinge, Atlas Copro, Holmen og Fingerprint Cards.

Stærk udvikling i Sverige.

På ugebasis er der stadig købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Den positive tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1650 og herefter i niveauet 1580, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1650 og herefter i niveauet 1700.
Strategi: Køb

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af NPinvestor.dk for NPinvestor.dk på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som NPinvestor.dk har modtaget fra kilder, som NPinvestor.dk finder pålidelige, men NPinvestor.dk garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. NPinvestor.dk indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. NPinvestor.dk hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for NPinvestor.dks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.