Er det tid til sektor-rotation?

Demant holder fast i den stigende tendens. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på dagniveauet for 2 dage siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et Golden Cross i midten af august. På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger, da det korte glidende gennemsnit ligger over det lange glidende gennemsnit. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Stigende energipriser trækker op i aktiekursen for Noble. Aktien er år til dato steget 44 pct. Der er køb i alle modeller og RSI handles i niveauet 78. Vi fastholder aktien i den danske portefølje.

I modsatrettet tendens ser man en faldende trendens i transportselskaberne DSV, NTG Nordic Transport Group og DFDS. DSV toppede i juli i niveauet 1490. Der er to gaps i dagsgrafen: det første gap er i niveauet 1438-1463 og herefter i niveauet 1352,5-1380. På ugebasis er der etableret salgssignal i både Bollingerkanalen og i kursgrafen. RSI er faldet under 30. Der er dermed salgssignal hele vejen rundt i DSV.

Onsdag var der fokus på Novo Nordisk son har aktiesplittet og nu handles i 672,50. Teknisk er aktien i en stigende trend og det har stået på siden maj 2021. Der er købssignal i alle modeller både på dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 85 på ugebasis. Der er fortsat en stigende tendens i både Momentum og MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 700 og herefter i niveauet 725.

Dagens mest stigende aktie mellem de store selskaber var Vestas som steg med 5,3 pct. Aktien er dog fortsat i en faldende tendens og det har stået på siden maj. Der er salgssignal i flere modeller på ugebasis. RSI er i 35 og svagt stigende. Momentum har etableret en bundformation og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra. Aktien er på kandidatbænken.

Nilfisk Holding faldt med -4,9 pct. onsdag og nu testes støttelinie i den stigende trend. På dagsniveauet betyder faldet, at der er etableret salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. Gappet i niveauet 147-156,6 står stadig åbent.
På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er gået fra 77 til 68. Momentum bevæger vandret, mens MACD fortsætter den stigende tendens og er over middelværdien. Producenter af hvidevarer til private og det offentlige har det svært i øjeblikket. Husqvarna og Electrolux er også faldet tilbage de seneste par uger. Det bliver interessant at se de kommende kvartalsregnskaber. Aktien er på kandidatbænken.

Torsdag var der fokus på Lundbeck som var kommet med flere data fra deres fase 2-studie for deres migrænekandidat Lu AGO9222. Teknisk holdes der fast i den stigende tendens. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen med dagens stigning. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross i løbet af 2-3 dage. På ugebasis der er købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit endnu ikke har etableret et købssignal. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 70. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Den samme tendens ses på ugebasis i MACD som er over middelværdien 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 40 og herefter i niveauet 42, mens der er støtte i niveauet 31 og herefter i niveauet 28. Aktien er på kandidatbænken.

Roblon har været i en faldende tendens siden juli 2022, hvor aktien blev handlet i 190 mod dagens kurs på 110,5. Roblon har nedjusteret 2 gange i år. Første gang var i udflytningen fra Frederikshavn til Tjekkiet, der har været ramt af indkøringsvanskeligheder med store uforudsete omkostninger. Teknisk er der salgssignal i alle modeller og RSI er under 30. Aktien ser ikke interessant ud på niveauet.

I næste uge er der regnskab fra Dantax og Rosving om tirsdagen. Torsdag er der regnskab fra AGF og Roblon.


C25-indekset
 er i salg både på dags- og ugeniveauet. Den faldende tendens trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens. RSI er ligeledes i en faldende tendens og har ramt 41.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveau 2000. Nærmeste støtteniveau er ved at være brudt 1750. Indekset er på vej mod 1700. Afvent udviklingen.

 

Prøv Vikingen mini gratis i 14 dage 
Få et teknisk overblik med analysesystemet Vikingen Mini. Har du lyst til at prøve kræfter med teknisk analyse og se om det også kan hjælpe dig med at overvåge markedet?

Så send mig en mail med dit navn til lp@npinvestor.dk og så sender Vikingen Financial Software et link, hvorfra du kan downloade Vikingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.