Enlig Svale?

BørsUdsigten: S&P500 igen i All Time High! Råvarer højere!

 

Wall Street lukkede torsdag fra et fald på mellem 0,2 pct. til stigninger på op til 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,2 pct. og 1,1 pct. til morgen, fredag. Hong Kong minus 1,2 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,6 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, fredag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (16 point) i 4.705, er der tale om en test af den tertiære modstand, og den tertiære optrend i en kileformation. Der er ligeledes tale om en ny All Time High!

BørsUdsigten noterer, at der igen er tale om “a perfect bull” (Aktier og Valuta stiger samtidig), og ALL IN strategi på Wall Street. Sekundært er der tale om en Perfect Bull. Hold øje med USD!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.662 niveauet (solgt i 4.680 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.689 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.394 niveauet (solgt i 4.437 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.623 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,5 pct. (147 point) i 29.746 (handles fortsat), er der tale om en tertiær konsolidering. Chartet ligner en lille kopformation, og der sættes hank på koppen (konsolidering). Oftest er der tale om en positiv fortsættelse. BørsUdsigten ser en test af toplinien i 30.750 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 29.672 niveauet (solgt i 29.725 niveauet). Stop loss ved brud af 29.596 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position i 29.225 niveauet (købt i 29.255 niveauet). Genkøb ved brud af 29.800 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 1,1 pct. (39 point) i 3.560 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et udbrud af en sidelæns konsolidering gennem toplinien i 3.550 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.550 niveauet (solgt i 3.533 niveauet). Stop loss ved brud af 3.520 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.573 niveauet (købt i 3.515 niveauet). Genkøb ved brud af 3.579 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  minus 0,3 pct. (4 point) i indeks 1.895 – er der tale om en opbremsning efter en Alle Tiders Højeste (ATH) notering. Bruddet af 1.897 niveauet bekræfter købesignalet. Brud af 1886 udlæser tertiært salgssignal.

BørsUdsigten sætter et nyt kursmål efter at 1.860 niveauet er brudt – til 2.050-100 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved brud af 1.844 niveauet (solgt i 1.864 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.886 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.752 niveauet (solgt i 1.800 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.853 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,5 pct. (11 point) i indeks 2.373 niveauet, er der tale om en et brud af en tertiær accelererende optrend, hvilket indikerer en sidelæns konsolidering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.376 niveauet (købt i 2.304 niveauet). Genkøb ved brud af 2.387 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.284 niveauet (solgt i 2.357 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.335 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 0,2 pct. (29 point) i indeks 16.222, er der tale om brud af en accelererende tertiær optrend, hvilket indikerer en sidelæns konsolidering.

BørsUdsigten ser et brud af en kopformation ved bruddet af toplinien i 15.980 niveauet. Målzonen vil i givet fald ligge i 17.000 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 16.247 niveauet (købt i 15.130 niveauet). Genkøb ved brud af 16.260 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.367 niveauet (solgt i 15.711 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.874 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,592 pct.) er der tale om et brud af en tertiær stigende trend, og en overgang til en sidelæns konsolidering uden nogen bekræftet bund.

Inflation – gentagelse

Børsudsigten noterer, at inflationen steg til over 6 pct., hvilket alt andet lige burde give højere renter, og lavere obligationskurser. Endvidere vil starten på tapering medvirke til stigende renter.

Det er BørsUdsigten’s vurdering, at centralbankerne og politikkerne er blevet forblændet af blot at kunne trykke penge, uden underliggende vækst.

BørsUdsigten vurderer, at inflationen er et længerevarende problem, der ikke kan stoppes uden en stærk opbremsning i den “økonomiske” (inflatoriske) vækst.

Inflationen skal tages med når vi fremover vurderer vores investeringer i aktier – og vurderingen af den økonomiske vækst!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtager gevinst af en lang position i 1,619 niveauet (købt i 1.495 niveauet). Genkøb ved brud af 1,64 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,567 niveauet (solgt i 1,577 pct.). Stop loss ved brud af 1,551 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,548) til morgen, fredag, er der tale om opbremsning / konsolidering efter en stærk tertiær optrend.

Når USD stiger er det et tegn på at valutahandlerne forventer et fremtidigt fald i inflation/rente. Reelt sker der en udvanding af USD (købekraften falder) når der er inflation (der skal 6 pct. flere USD til for at købe den samme vare).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,56 niveauet (Købt i 6,42 niveauet). Genkøb ved brud af 6,57 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,405 niveauet (solgt i 6,389 niveauet). Stop loss ved brud af 6,414 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man igen skal åbne sine korte USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (9.353 USD pr. ton) til morgen, fredag, er der tale om en stærk rebound, og et vendesignal. Gappet er lukket. Køberne er igen de stærkeste.

Enlig Svale?

Lagrene i LME (London Metal Exchange) steg torsdag med 5.500 tons til 99.500 tons fra 94.000, mod 260.000 tons for 2 mdr. siden. Spørgsmålet er om der er tale om en enlig svale, eller vi skal fortsætte faldet mod 5 års laveste i 75.000 niveauet. Lagrene i CME (Chicago Merchandise Exchange) steg med 1.000 tons til 57.700 mod 56.800 tons. CME er lillebror. Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

 

BørsUdsigten noterer, at vi “kun” er 25.000 tons fra det laveste lagerniveau i 5 år, og ligger 67.000 tons lavere end samme tid siddate år!

USD svækker sig lidt, hvilket underbygger prisudviklingen.

BørsUdsigten vurderer, at det kun er et spørgsmål om tid før markedet reagerer! (men der ikke nogen direkte korrelation mellem pris og lager)

BørsUdsigten tror ikke på at lagrene går i nul (men man ved aldrig). Spekulanter og industrielle købere – vil i givet fald forsøge opkøb i kobber, og FOMO og frygt for prisstigninger / disruptions (mangel) kan få markedet til at købe.

BørsUdsigten understreger, at vi ikke har kendskab til levering af solgte futures, hverken futurenes længde eller mængde! Store leverancer kan have en negativ effekt på kobberprisen, og få lagrene til at stige fremadrettet!

Det betyder, at der er stor risiko ved vurderingen

Ovennævnte er kun en indikation på udviklingen i copper, da der også er asiatiske metalbørser (Shanghai)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 9.560 niveauet (solgt i 9.650 niveauet). Stop loss ved brud af 9.480 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 9.518 niveauet (solgt i 9.638 niveauet). Stop loss ved brud af 9.425 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (81,9) til morgen, fredag, er der tale om et brud af den sidelæns konsolidering. Toplinie i 84,8 niveauet og bundlinie i 82 / 80 niveauet. Spekulativt fik vi et vendesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 82 niveauet (solgt i 82 niveauet). Stop loss ved brud af 81 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 83,6 niveauet (købt i 73,5 niveauet). Genkøb ved brud af 84,8 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.