DFDS opjusterede og overraskede markedet

Print Friendly, PDF & Email

DFDS havde i første kvartal en fremgang i omsætningen på 4 pct. fra 3,4332 mio. kr. til 3.553 mio. kr., mens resultat før skat blev på 443 mio. kr. mod 319 mio. kr. i samme periode sidste år.

Forventningerne til EBITDA blev hævet i det seneste kvartalsregnskab fra intervallet 2.300-2.500 mio. kr. til 2.450-2.600 mio. kr. Endvidere bliver der udbetalt et ekstraordinært udbytte i august. Fundamental-modellen indikerer en fair pris i niveauet 420-430 niveauet.

Grunden til den positive udvikling i regnskabet findes i den øgede optimering af koncernen samt de øgede fragtmængder. De øget fragtmængder er hentes blandt andet på Den Engelske Kanal, mens antallet af passagerer faldt med 3 pct. som følge af påsken.

MACD med bundformation.

MACD med bundformation.

Teknisk betød den positive meddelelse, at aktien brød igennem modstandsniveauet 330. Der er en positiv tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 80. Momentum på månedsniveauet har været i en faldende tendens siden årsskiftet, men har den seneste tid været stigende og har trukket Momentum op igennem det glidende gennemsnit i modellen.

DFDS i den stigende trendkanal.

DFDS i den stigende trendkanal.

Kursudviklingen er inde i en stigende trendkanal og tester nu den øvre modstandslinie, hvilket indikerer, at der er brug for en pause i den stigende tendens. Langsigtet ser aktien interessant ud, men kortsigtet er der lagt op til en korrektion ned mod 330.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.