Det står helt stille

Europa er helt stille i forhold til retorikken mellem USA og Kina. Samtidig står de europæiske aktier helt stille, for er der nogen, som er afhængig af frihandel i verden, så er det Europa. Spørgsmålet er, hvor de amerikanske bønder skal gøre af deres svinekød, hvis de ikke kan sælge det til kineserne? Dumper de det på verdensmarkedet, så priserne går ned eller skærer de i produktionen? Det vil fremtiden vise.

BankNordik har etableret en dobbelt bundformation, idet kursen testede niveauet 102-103 i henholdsvis december og februar. Der er en positiv tendens i Momentum og MACDpå ugebasis.

Bollingerkanalen har etableret købssignal i januar og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere en ”Golden Cross” på ugebasis. Bryder kursen igennem niveauet 115, ser aktien interessant ud.

I løbet af påsken tog Vestas en ordre på 849 MW, hvoraf de fleste var fra USA, men også Indien, Jordan og Tyskland var på banen. Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 420-460, og det har stået på siden januar, men en enkelt afstikker til niveauet 380 i februar. Der er divergens mellem RSI på den ene side og MACD og Momentum på den anden. RSI er i en stigende tendens, mens de to andre er i en faldende tendens. Momentum på månedsniveauet stiger en smule og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver en positiv indikation på langt sigt. Aktien tages med på kandidatbænken.

Ørsted holder fast i den stigende tendens, som aktien påbegyndte i marts 2017 og siden afbrækket i efteråret 2017 har aktien holdt sig i en stigende trendkanal. Aktien har siden årsskiftet givet et afkast på 16 pct. Nærmeste modstandsniveau er ved 440, mens nærmeste støtteniveau er ved 370. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation i slutningen af oktober, hvilket indikerer, at man skal være lidt på vagt og holde øje med sit stop-loss.

SP Group vil på deres kommende generalforsamling den 26. april foreslå et aktiesplit, så stykstørrelsen ændres fra 10 kr. til 2 kr. Ser man på SP Groups kursudvikling har det været fantastisk over de seneste par år, men det er ofte foregået i ryk og efter et regnskab og siden har aktien bevæget sig vandret i det samme niveau. Det gør, at man trods et flot afkast til tider skulle have en vis portion tålmodighed, da den vandrette bevægelse til tider har været på flere måneder.

Den kommende uge byder på regnskab fra Chr. Hansen Holding og Tryg om onsdagen. Chr. Hansen har tabt 75 kr. siden toppen i januar og kursen i dag er 514,6 efter en kort tur i niveauet 480 i begyndelsen februar. De tre indikationsmodeller på ugebasis har etableret en bundformation, hvilket giver en positiv indikation i aktien på 1-3 måneder.

Tryg ligger ligeledes i en faldende tendens efter toppen i januar og frem til april, hvor aktien ramte niveauet 138-141. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum stiger og har etableret et W i modellen. RSI bevæger sig vandret og er ikke kommet over det oversolgte niveau på ugebasis, mens MACD fortsat er i en faldende tendens. Signalmodellerne er i salg og har været det i 11 uger og de glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i slutningen af februar.

Taber stadig Momentum.

C25-indekset fortsætter den faldende tendens og har ramt niveauet omkring 1100. Den fortsat faldende tendens i indekset har sat sit præg på de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellen Bollingerkanalen er i salg og har været det siden efteråret. Det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen som en modstandslinie. Nærmeste modstandsniveau er 1050, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1140-1160.

 

Så er det kvartalsregnskabernes tid

Den kommende uge bliver der igen fokus på kvartalsregnskaber for 1. kvartal og blandt de største er JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, Delta Air Lines, Fastenal Company samt First Republic Bank.

Er man til det spekulative og vil se mod USA kunne Pier 1 Imports være en interessant aktie. Aktien har fundet en bund i niveauet 3 doller og der er et ”gap” i niveauet 4,2-5,5. Aktien har etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Der er en positiv tendens i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. Den samme positiv tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Målkursen er 5,5, mens stop-loss er 3,0.

Dow Jones Industrial Average fandt støtte i niveauet 23.500 og indekset har taget en rebound op i niveauet 24.500. Trods stigningen i indekset så er den faldende tendens ikke blevet brudt, idet det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet. 24.500. Der er fortsat faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bollingerkanalen er i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis.

Først salgssignal.

S&P 500 har ligeledes etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, men de glidende gennemsnit har ikke etableret et ”Death Cross” på ugebasis, som man ser det i Dow Jones Industriel. Den faldende tendens i indekset har fået de tre indikationsmodeller til at falde på ugebasis. Nærmeste støtteniveau var ved 2580, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2760-2800. Omsætningen er faldet lidt den seneste tid i indekset, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne tager lidt ud af markedet.

Nasdaq Composite har ligeledes tabt pusten på ugebasis, men det har endnu ikke udløst et salgssignal i Bollingerkanalen, så længe indekset holder sig over 6900. Der er støtte i niveauet omkring 6900. Faldet i ?? har sendt MACD ned og det er tæt på nul. Nærmeste modstandsniveau er ved 7500, mens nærmeste støtteniveau er ved 6800.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.