Det er et nervøst marked

De europæiske markeder holder stand, mens det er noget mere grumset i Fjernøsten, hvor Kina er faldet og nu er i et bear marked, mens det japanske marked bevæger sig vandret i niveauet 22.000- 23.000. Indien holder sig fortsat i neutral zone. Der er stadig mulighed for at bull markedet kan køre videre.

Fredag i sidste uge blev en god dag for Zealand Pharma og selskabets aktionærer, da de kunne meddele, at man havde solgt de fremtidige royalties og kommercielle milepæle fra diabetesmidlerne  Soliqua og Lyxumia. Teknisk har stigningen betydet, at der er etableret købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 135-140. Momentum på månedsniveauet har tabt hastighed og har etableret en topformation. Brug tilbagefald til opsamling.

Novozymes er i en stigende tendens og kursen nærmer sig modstandsniveauet omkring 360, som blev testet i november og januar. Bollingerkanalen har været i køb siden midten af maj. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på ugebasis i slutningen af juni og i begyndelsen af juli. Momentum bevæger sig vandret på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Torsdag tabte Ambu 6,6 pct. uden nyheder fra selskabet. Til gengæld var den japanske konkurrent Olympus ude og sige, at de ikke så nogen fremtid for endoskoper for de krævede højtudviklede produkter. Ambu har hele tiden sagt, at de forventer at lancere produkter i den kategori i slutningen af dette år. Faldet har fået flere modeller til at gå i salg, da aktien nu har været i en faldende tendens siden midten af august. RSI har ramt 40. Det nærmeste støtteniveau er ved 180, men der er et ”gap” i niveauet 155,7-161,40, som over tid skal lukkes. Aktien ser uinteressant ud i øjeblikket, men den tages med på kandidatbænken.

Lundbeck gik i modsatte retning og steg med 2,8 pct. Aktien konsoliderer sig i niveauet 370-380 i august og i begyndelsen af september, men de sidste par dage er aktien kommet op over 390. Stigningen har givet købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveuet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der fortsat salg i både Bollingerkanalen og Parabolic- modellen. Men de tre indikationsmodeller er alle ved at etablere en bundformation på ugebasis.

Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau. Anbefaler køb ved brud af 400. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

Der er regnskab fra ChemoMetec og TK Development i den kommende uge. ChemoMetec er steget med 200 pct. i år, men siden august har aktien konsolideret sig i niveauet 75-90. Det har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er niveauet 60-70. Momentum har etableret en topformation. Bryder kursen igennem 75, så er næste støtteniveau ved 65. Anbefaler at man afventer udviklingen.

TK Development måtte nedjustere forventningerne i slutningen af august, da projektet omkring strædet i Køge blev dyrere end først forventet. Det var en konkurs hos en entreprenør, som gav anledning til store ekstraomkostninger. Det har presset aktien tilbage til niveauet 6,2 og fastholder aktien i en faldende tendens, hvilket trækker ned i de  tre indikationsmodeller på ugebasis. Men Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 7,4 og nærmeste støtte er ved 6,1-6,2. Ser ikke interessant ud på niveauet.

C25 på ugebasis.

C25-indekset er nede og tester støtteniveauet 1130 og Bollingerkanalen er gået i salg på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller og RSI er nu under 30 på ugebasis. Faldet i indekset trækker ligeledes i Momentum på ugebasis. Støtteniveauet omkring 1130 har været testet i august og skal holde denne gang. Udviklingen i indekset indikerer, at man skal afvente udviklingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.