Det blev Ny Optur (;-D)) – Perfect Bull

BørsUdsigten: USD bryder Nedtrend! Støtterne Afviste i Første Omgang! Recession!

 

Wall Street lukkede torsdag, med et fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,7 pct.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,5 pct. nu til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct., når vi lægger de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,0 pct., såfremt der blev åbnet nu til morgen.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, onsdag

 

Regnskaber

Tirsdag den 29 januar 29. januar Boliga

Onsdag den 30. januar, regnskab fra NNIT

Torsdag den 31, januar, regnskab fra Ørsted og FLSmidth og Q1 fra Gabriel og AMBU

Davoserjas spillet fortsætter i Davos, hvor World Economic Forum igen har inviteret verdens ledere ned og lege i sneen. Det er store emner, der behandles; men vi skal nok ikke forvente nogen løsninger.

 

Recession

Alle taler om recession – problemet er at man først ved om man er i en recession når den er overstået. Årsagen er, at der er tale om historieskrivning – og økonomer elsker at referere til det bagudrettet og efter man har set, hvordan det er gået, og hvad der er sket. Det skyldes, at recession defineres som to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. Problemet er registrering – så der går 9-12 måneder før statistikkerne for bøvlet sig færdige – OG så ER recessionen ovre.

De færreste analytikere kan forudse om vi er i en recession

BørsUdsigten vurderer, at USA er meget tæt på en recession lige nu – hvis vi ikke er startet på den.

En af de pejlemærkerne er rentekurven, og ultimo 2018 og de første uger af 2019 var den invers. Samtidig lå renterne på den 5 årige statsobligation under topmærket for Fed’s pengemarkedsrente. Selvom det kan være et signal til markedet om at man skal have bankerne til at handle penge indbyrdes, tror BørsUdsigten ikke at det er tilfældet.

En anden indikation er udviklingen på aktiemarkedet Her har udviklingen de sidste 4 måneder af 2018 været negativ, og vist fald på op 20 pct. eller derover (bear market). Bemærk! Når vi ligger midt i recession – så stiger aktierne. Aktiemarkedet har det med at reagere 6 – 9 måneder før man registrerer den økonomiske udvikling. 

Den største bidragsyder til en negativ vækst er Fed, der er ved at tilbagerulle QE programmet. Det sker ved, at man ikke geninvesterer amortisationer på de opkøbte obligationer. Det sker med en hastighed på 50 mia. USD pr. p.t. Fed har indtil nu slanket deres balance med 550 mia. USD, hvilet er penge der tages ud af kreditskabelsen og det økonomiske system.

Handelskonflikten mellem USA og Kina har man kun set på overfladen, og indtil nu har man kunnet klare det med lageropbygning.

I USA er der tale om nedlukning af statsadministrationen, hvor 800K er berørt direkte. Det betyder, at de berørte er økonomisk handlingslammede. Hertil kommer udskydelse af beslutninger (anlægsarbejder), og godkendelser i FDA etc. alt står på hold.

Handelen med boliger falder – sidste måned med knap 7 pct. Bolighandelen bidrager væsentligt til den økonomiske vækst. Den fulde beskæftigelse betyder, at der dannes flaskehalse – men modsat bidrager den også væsentligt til den økonomiske vækst (BNP)

Der vil være fokus på beskæftigelsessituationen, og begynder arbejdsløsheden at stige – så bliver der problemer der vil underbygge recessionsscenariet.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 steg med 0,1 pct. (3,63 point) til indeks 2.642,33.

Det positive momentum intakt – men vi ligger fortsat på et niveau, hvor der kan ske en opbremsning / konsolidering eller et tilbageslag.

Noget kan tyde på at onsdag blev vendedag. Bemærk at der fortsat er tale om et advarselsområde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet ligger vi fortsat i en pæn positiv tertiær stigning. Der er forsat tale om en bevægelse op mod den faldende trend – Reliefrally / Bear Market Rally?

Modsat betyder at vi fortsat skal have fokus på bundlinie i den stigende trend. Både den stigende trend, og den horisontale støtteline blev testet tirsdag; men afviste forsøget (noteret nede i 2.613). Tertiært salgssignal udløses ved brud af 2.633-30 niveauet. Sekundært er der sket et brud af den horisontale modstandslinie i 2.630 niveauet – hvilket bekræfter den positive trend.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.510 niveauet (solgt i 2.735 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.630 niveauet. BørsUdsigten har lukket en short ved bruddet af 2510 niveauet. Åbning af nu short ved brud af 2.630. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.510 niveauet (solgt i 2.610 niveauet). Stop loss ved brud af 2.630 niveauet. Strategi: Køb

Bemærk! At der er tale om “a perfect bull” efter at USD har udsendt købesignal.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede med et fald på 0,4 pct. (3,64 point) i 930,16.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 afviste toplinien i 938-40 niveauet. Brud af 940 niveauet vil betyde slutningen på en 4 måneder lang sidelæns konsolidering. Bekræftet brud af 938-40 niveauet SKAL følges op med KØB! Bundlinien i basen ligger i 873 niveauet.Brud af dette niveau SKAL følges op med sekundært Salg.

Der blev udløst et meget lille salgssignal ved bruddet af 935 niveauet. En lukning over 932 niveauet vil dog annullere det spekulative / tertiære salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 935 niveauet. Genkøb ved brud af 932 niveauet nedefra. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 910 niveauet. Der genkøbes ved brud af 938-40 niveauet (bekræftet). Ny short åbnes ved brud af 873 niveauet. Strategi: Sælg

OMXC20: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede torsdag med en stigning på 0,5 pct. (59 point) i 11.130.

Ser BørsUdsigten på DAX30 er der tale om en test af neckline 11.000 niveauet, denne gang oppefra. Der er dog et lille gap, der generer, og BørsUdsigten vil acceptere en test af 10.900 niveauet. Der er tale om en invers SHS chartformation,og vil indikere en test af 11.500-600 niveauet. For en ny og evt større SHS formation.

BørsUdsigten noterer, at vi befinder os i et krydsfelt, med mange modstridende signaler – så alt kan ske herfra. Mest sandsynligt ser BørsUdsigten et brud af den spekulativt / tertiære faldende trend i 11.080 (positiv fortsættelse) og dermed bekræftelse på bundformationen (Gappet trækker dog negativt). Brud af 11.215 vil bekræfte købesignalet (fortsættelsen).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.000 niveauet. Stop Loss ved brud af 10.900 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 10.500 niveauet. Stop Loss ved brud af 10.375 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30 plus 0,7 pct. (9,68 point) i indeks 1.488, er der tale om en mulig større invers SHS formation, såfremt 1.560 niveauet brydes. På den korte bane er der også ved at blive dannet en invers SHS formation.

Det ligner ikke men er en positiv fortsættelsesformation, og vi fik et lille købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.479 niveauet. Stop loss ved brud af 1.475 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst købesignal ved bruddet af 1.438 niveauet. Stop loss ved brud af 1.383 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK krydset (5,592) er den sekundære nedtrend med en toplinie i 6,5875 blevet brudt. Det betyder mindst en opbremsning i den faldende trend. Tertiært / spekulativt blev der udløst købesignal ved bruddet af de horisontale modstand i 6,575 niveauet. Der er tale om begyndelse til en tertiær flagformation.

Brud af 6,61 niveauet og efterfølgende 6,65 niveauet vil udløse nogle stærke købesignaler. BørsUdsigten vil i givet fald se en målzone i 7,00-7,20 niveauet i løbet af de næste 12 mdr.

Den fundamentale forudsætning (præmis) er dog at Fed bibeholder slankningen af balancen.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten købt en lang positionved bruddet af 6,575 niveauet. Stop loss ved 6,555 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 6,5875 niveauet. Stop loss ved bruddet af 6,55 niveauet. Strategi: Køb

 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

BørsUdsigten skal i en periode genopfinde sig selv.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og hvis tiden taler for S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

Abonnementer, vil forudbetalinger blive refunderet forholdsmæssig med skærringsdato 1. januar 2019.

Refundering sker ved fremsendelse til allan@borsudsigten.dk vedhæftet seneste betalte faktura – samt kontonummer (overførsel).

BørsUdsigten registrer ikke kontooplysninger. Refusionskrav mod BørsUdsigten skal være os i hænde senest den 31. januar 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.