Der er grønt lys?

Sensys Gatso Group udvikler og sælger trafiksystemer. Sensys Gatso Group er en fusion af de to selskaber Sensys og Gatso. Sammenlægningen har ikke helt givet den forventede synergi, men de er på vej og selskabets systemer sælges over hele verden. Der har været ordrer fra Uruguay, Ecuador, Holland, USA samt Sverige.

Teknisk er der købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 har etableret et Golden Cross i midten af oktober.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i begyndelsen af april og siden har aktien ligget i en stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1,05 som en støttelinie.

Der er en stigende tendens i Momentum på ugebasis. I RSI er der stigende bund siden august, mens toppene er faldet tilbage. RSI har ramt 58 på ugebasis. MACD har etableret en bundformation og er over middelværdien 0.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1,2 og herefter i niveauet 1,3, mens der er støtte i niveauet 1.02 og herefter i niveauet 0.94-0.96. Aktien ser interessant ud på niveauet.  


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.