Den positive stemning – kan den fortsætte?

Der er fortsat god stemning på aktiemarkederne både internationalt og nationalt. I næste uge holder det danske marked en pause fra regnskabsstrømme grundet vinterferie.

Pandora overgik forventningerne både på top og bund, hvilket fik aktien til at skyde af sted som en raket. Det var også positivt, at man ikke skærer i udbyttet, men bibeholder det på 9 kr. pr. aktie. Teknisk har aktien etableret en bundformation og med tirsdagens stigning er der etableret købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 350 som en modstandslinie Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger. Nærmeste modstandsniveau er ved 360 og herefter i niveauet 420-440. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Alm. Brand leverede et godkendt regnskab med pres på investeringsafkast grundet de sidste 3 måneders udvikling i 2018, mens det forsikringsmæssige resultat viste en positiv tendens. Teknisk har aktien fundet en bund i niveauet 47-48 tilbage i slutningen af december. Siden er aktien handlet op i niveauet 56 og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i løbet af 2-3 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 65 og MACD er over 0. Momentum stiger både på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 58 og herefter i niveauet omkring 66. Nærmeste støtteniveau er ved 50-52 og herefter i niveauet omkring 48. Anbefaler køb på niveauet. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

Lundbeck kunne i deres regnskab vise en positiv vækst i både top og bund. Men forventningerne til 2019 var noget svagere end hvad markedsdeltagerne havde håbet og samtidig er der øget konkurrence på Sabril som Teva også sender en kopi på markedet, hvilket vil påvirke selskabets indtjening. Aktien bevæger sig vandret i niveauet 290 og det har stået på siden slutningen af december. Momentum har tabt hastighed på ugebasis og har etableret en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 260 og herefter i niveauet 220.

Carlsberg leverer et regnskab, der viste vækst i både top og bund. De ekstraordinære udgiftsposter der var i regnskabet 2017 var der ikke i år og derfor ser resultatet meget stærkere ud. Teknisk fandt aktien en bund i niveauet 680-690 i april og ved årsskiftet og dermed er der etableret en dobbelt bund. Holder den positive tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross ” på ugebasis.  Den stigende tendens i kursen trækker op i Momentum på ugebasis.

Nærmeste støtteniveau er ved 690, mens nærmeste modstandsniveau er ved 800 og herefter i niveauet 850.

Torsdagens regnskaber fra Vestas, Matas, DFDS og DSV. Alle selskaberne ramte ved siden af forventningerne, hvilket fik aktierne til at falde. Det gik værst ud over Matas, som faldt med 5,9 pct. Overordnet er aktien fortsat i en stigende tendens og kursen skal under 65, før den stigende tendens er brudt. Faldet i aktiekursen har givet et fald i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 85-87, mens nærmeste støtteniveau er ved 65.

Den kommende uge byder ikke på nogle danske regnskaber, men derimod er der fuld fart på i de nordiske lande. Der er flere interessante selskaber på agendaen blandt andet Fingerprint Cards.

C25 på ugebasis.

C25-indekset er brudt igennem modstandsniveauet 1060 og handles nu i niveauet 1070. Bollingerkanalen er gået i køb for 4 uger siden, mens Parabolic er gået i køb i denne uge. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60, mens MACD er kommet over 0. Den positive tendens trækker ligeledes op i Momentum på månedsbasis, hvilket bekræfter den positive tendens i det overordnet trend.

 

DK portefølje

Bemærk jeg holder ferie i uge 7. Coloplast er under stop-loss – aktien er på salgslisten.
     

Nordisk portefølje
Securitas er sat på salgslisten.

 

Ikke noget topmøde
Der kommer ikke til at blive noget topmøde mellem Xi Jinping og Donald Trump før deadline på våbenhvilen 1/3. Det fik markederne til at reagere negativt torsdag aften.

Der var flere nytilmeldt ledige end forventet, men det var lavere end ugen før, hvor antallet var på 253.000.

Den kommende uge byder på regnskab fra Cisco, Coca-Cola, PepsiCo, Eli Lilly, Duke Energy, Kraft Heinz, Deere & Company, Zoetis samt Waste Management.

Dow Jones Industial Average fortsætter ligeledes den stigende tendens er brudt igennem det korte glidende gennemsnit og det lange glidende gennemsnit bliver testet nedefra. Niveauet 25.000 er brudt og stigningen har givet skub i Momentum på uge- og månedsniveauet, hvilket indikerer, at der er interessant hastighed i indekset. Stigningen har ligeledes etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 24.000 og næste modstandsniveau er ved 26.000.

S&P 500 tester det lange glidende på ugebasis og fortsætter den stigende tendens, vil det lange glidende gennemsnit være brudt nedefra, hvilket er et godt signal. Den positive tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bollingerkanalen har været i køb i 2 uger og modellen har sin nedre støttelinie i niveauet 2550.

S&P 500 på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 2800, mens der er støtte i niveauet 2550, som også har været en topformation i juli/august.

Nasdaq Composites lange glidende gennemsnit er ved at blive brudt af den stigende tendens i indekset. Det korte glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 7000. Bollingerkanalen har været i køb i 3 uger. Støttelinie for Bollingerkanalen ligger i niveauet 6700. Den stigende tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 50 og MACD har ramt 0 på ugebasis.

Nasdaq holder fast i købssignalet.

Strategi: Hold fast i købsanbefalingen.

 

Nikkei bevæger sig fortsat vandret
Det japanske marked bevæger sig vandret i niveauet 20.500-21.000. På dagsniveauet er det lange glidende gennemsnit i niveauet 20.500 som en støttelinie og der blev etableret et ”Golden Cross” i midten af januar på dagsniveauet. Fredag blev støtten brudt, hvilket giver et billede af situationen.

Japan er presset.

På ugebasis er det fortsat afventende signaler. Der er salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 22.000 som en modstandslinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodelle på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 30, mens der er en positiv tendens i MACD og Momentum på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 22.500-23.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 20.000 og 19.500.
Strategi: Anbefaler at man afventer udviklingen.

OMX Stockholm 30 blev afvist ved modstandsniveauet 1550, men holder stadig fast i den stigende tendens. På dagsniveauet er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen med sin nedre støttelinie i niveauet 1510 og det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 1500.

På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Det korte glidende gennemsnit har været brudt nedefra for 4 uger siden, mens det lange glidende gennemsnit netop er blevet brudt nedefra. Holder tendens i indekset, vil der blive etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-4 uger.

Sverige er stadig interessant.

Der er overordnet en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 1600-1620, mens nærmeste støtteniveau er ved 1480 og herefter i niveauet 1440.
Strategi: Fortsat hold på svenske aktier.

Sectra har netop etableret et nyt købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 230 som en modstandslinie i ugegrafen og et brud åbner op for en test af niveauet 270.

På kandidatbænken.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD stiger sammen med Momentum, mens RSI falder og har ramt 30. Momentum på månedsbasis er ligeledes i en faldende tendens.  Anbefaler køb ved brud af niveauet 241.

Frankfurt Dax 30 har på dagsniveauet etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt, hvilket indikerer at den positive tendens i Tyskland er presset.

På ugebasis holder købssignalet fortsat i Bollingerkanalen, mens Parabolic fortsat er i salg og først går i køb ved brud af niveauet 11.500. Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, men sætter kursen sig yderligere i indekset, vil det trække ned i indekset.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og tester det glidende gennemsnit i modellen nedefra.

Pas på Tyskland.

Nærmeste modstandsniveau er ved 11.600 og herefter i niveauet 11.800, mens nærmeste støtteniveau er ved 10.800 og herefter i niveauet 10.400.

Strategi: Man skal fortsat holde sig væk fra tyske aktier.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er SimCorp, Nilfisk og Bavarian Nordic.

SimCorp var en tur under de 400 i november, men det blev også bunden. Siden er aktien steget fra 390 til nu 535. Der blev etableret købssignal på dagsniveauet allerede i begyndelsen af december, mens resten af markedet fortsat var i en faldende tendens. Der kom en en mindre korrektion ved årsskiftet, men efter et par dage blev der genetableret et købssignal i Bollingerkanalen. I dag handles SimCorp i 530-540.

Hold øje med Simcorp.

Der er købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og i Parabolic. De glidende gennemsnit 8 og 24 er tæt på at etablere et ”Golden Cross”. Den positive tendens i aktiekursen har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80 og er i det overkøbte niveau. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation, hvilket bekræfter den langsigtede positive tendens.

Nærmeste støtteniveau er ved 480, mens nærmeste modstandsniveau er ved 560-580. Anbefaler at man afventer udviklingen.

Nilfisk mangler en rebound. Aktien har været faldende tendens siden oktober og nu handles aktien i niveauet 240-250. Der er salgssignal i flere signalmodeller på ugebasis. Bollingerkanalen går i køb ved brud af niveauet 250.

Tør man?

Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 270, mens det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 240.

Der er en svag positiv tendens at spore i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er dog under 0 og RSI er under 40.

Nærmeste støtteniveau er ved 230, som blev testet ved årsskiftet, mens nærmeste modstandsniveau er ved 300. Den spekulative investor samler op i aktien på det nuværende niveau.

Bavarian Nordic har tabt pusten de sidste par dage og handles i niveauet omkring 140. På dagsniveauet har faldet betydet, at der er etableret salgssignal. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra i slutningen af december, mens det lange glidende gennemsnit ligger i 150 som en modstandslinie.

Afvent udviklingen.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI og Momentum er faldende, mens MACD fortsat stiger. Anbefaler at man afventer udviklingen i den kommende tid.

 

Olieprisen med nyt købssignal

Guldet holder fast i den stigende tendens på ugebasis og nu testes modstandsniveauet 1320 på ugebasis . RSI er over 80, hvilket indikerer, at det er lidt overkøbt i øjeblikket, hvilket øger muligheden for en korrektion ned mod støtteniveauet 1300.

Ser interessant ud.

 

Metalvaremarkedet: der er en stigning i tendensen i alle de 6 industrimetaller. Der er etableret en positiv tendens på dagsniveauet.

Landbrugsmarkedet: For afgrøderne er der en opbremsning i hvede og havre, mens der er kommet en ny positiv tendens i Ethanol. Kakao er den eneste afgrøde, som ligger i en faldende tendens.

Det står stille i olien.

Brent Spot handles vandret i niveauet 62-64. Der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikaiotnsmodeller på ugebasis, men falder prisen mere på olie, vil modellerne blive presset. Næste støtteniveau er ved 56, mens nærmeste modstandsniveau er ved 66.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.