Den positive stemning fortsætter

En amerikansk hjælpepakke gav en positiv stemning på det amerikanske marked. Nedlukningen af detailhandlen i Danmark og Tyskland har sat ekstra turbo på e-handel-forretningerne.

MT Højgaard Holding køber egne aktier i øjeblikket og det er med til at trække kursen op, da omsætningen normalt i aktien er meget lav. Man skal tilbage til årsskiftet 2017/18 for at finde aktien i den nuværende kurs på 190-195. Kursniveauet var ligeledes en bund til i oktober/november 2014. Langsigtet er nærmeste modstandsniveau 230 og herefter i niveauet 245, mens der er støtte i niveauet 170 og herefter i niveauet 150 (bemærk jeg ejer aktier i MT Højgaard Holding).

Ambu kunne tirsdag meddele, at man havde fået endnu en aftale med en amerikansk indkøbsorganisation. Det har fået aktien til at stige og dermed er ”gappet” fra august blevet lukket. Den stigende tendens betyder, at der er etableret købssignal både på dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 70 og der er en positiv tendens i MACD og det samme er der i Momentum på ugebasis, mens Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens. Nærmest modstandsniveau er ved 240 og herefter i niveauet 260. Nærmeste støtteniveau er ved 195 og herefter i niveauet 175. Aktien ser interessant ud på niveauet.

ALK holder fast i den stigende tendens, så købssignalerne på både dags- og ugeniveauet er intakt. Trods den stigende tendens i aktiekursen så har indikationsmodellerne sat sig og alle er i en faldende tendens. RSI er under 55. Man kan bruge den manglende Momentum i aktien til at samle op ved tilbagefald. Nærmeste støtteniveau er ved 2050-2100 og herefter i niveauet 1900-1950. Afvent udviklingen.

Bang & Olufsen kunne onsdag meddele, at salg blev større end forventet og det giver en forbedret bundlinie. Den positive meddelelse fik aktien til at stige med mere end 18 pct. Der var allerede købssignal i aktien, og det har været i gang siden maj med et enkelt udfald. Tør man samle op i B&O?

Novo Nordisk kunne onsdag meddele markedet, at man vil satse stort på udviklingen af medicin til  Alzheimers. Teknisk har aktien stort set bevæget sig vandret i niveauet 410-455. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal, mens de glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation på ugebasis. RSI er over 45, men MACD er stadig under 0. Nærmeste modstandsniveau er 450-460 og herefter i niveauet 495, mens der er støtte i niveauet 420 og herefter i niveauet 400. Fastholder aktien i porteføljen.

I denne uge kommer der lidt nordisk regnskaber. Mandag er der regnskab fra Per Aarsleff Holding. Tirsdag er der regnskab fra Roblon samt svenske Nobina samt RNB Retail and Brandts. Første danske regnskab i det ny år er Bang & Olufsen.

C25 på ugebasis.

C25-indekset stiger igen og tester modstandsniveauet 1620, hvilket er anden gang siden november, at modstandsniveauet bliver testet og herefter er der modstand i niveauet 1695 og herefter i niveauet 1725. Der er fortsat en faldende tendens i de tre indikationsmodeller og RSI har ramt niveauet 58.
Bollingerkanalens nedre kanallinie er i niveauet 1550 som en støttelinie. Det lange glidende gennemsnit ligger i 1510 som en støttelinie. Medicinal-aktierne klarer det godt i øjeblikket, hvilket trækker op i indekset.

 

DK Portefølje
Fastholder Bavarian Nordic i porteføljen, selvom kursen er under stop-loss i øjeblikket. KØBER Lundbeck til porteføljen. Trends ønsker sine læsere en god jul og et godt nytår. Trends er tilbage den 8/1.


Nordisk portefølje
Hæver målkursen på CDON og fastholder Qliro og Nelly Group i porteføljen. Hæver stop-loss i Veoneer.

Santa rally i USA
Torsdagens nøgletal var noget blandede. Antallet af nytilmeldt ledige ramte et nyt all time high for 2020 med 885.000 mod forventede 818.000. Philadelphia Fed-indekset faldt mere end ventet i december, mens det påbegyndte boligbyggeri i november har udviklet sig bedre end ventet.

Amerikanske regnskaber i den kommende uge: Cintas Corp., Paychex Inc., HEICO Corp., CarMax Inc. samt Neogen Corp., samt Calavo Growers.

S&P 500 holdder fast i den positive tendens.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og der er igen etableret købssignal i både på dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af november på dagsniveauet, mens de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i juni på ugebasis. Den positive tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens og er brudt igennem modstandsniveauet 12.500 og nu handles indekset i 12.700. Nærmeste modstandsniveau er 12.900 og herefter 13.000. Der er støtte i niveauet 12.400 og herefter i niveauet 12.200.
Der er købssignal i alle modellerne, og det er både på dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 70, men er i en faldende tendens, mens MACD og Momentum holder fast i den stigende tendens.  Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation.
Strategi: Anbefaler køb på niveauet.

 

Pause i Nikkei
Det japanske marked holder fast i den vandrette tendens på ugebasis, og det har givet et mindre fald i RSI på ugebasis, mens der fortsat er en stigende tendens i Momentum og MACD. Momentum på månedsbasis har etableret en topformation.

Det står stille i Japan.

Nærmeste modstandsniveau er ved 27.000 og herefter i niveauet 28.000, mens der er støtte i niveauet 24.500 og herefter i niveauet 24.000.
Strategi: Ændre til hold.

OMX Stockholm 30 har bevæget sig vandret i denne uge. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på dagsniveauet og Bollingerkanalen etablerede et salgssignal ved indgangen til december.
På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1810 som en støttelinie.

Det svensk hovedmarked.

De tre indikationsmodeller er i en faldende tendens på ugebasis. RSI er under 60 og Momentum tester det glidende gennemsnit i modellen oppefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1950 og herefter i niveauet 1975, mens der er støtte i niveauet 1850 og herefter i niveauet 1800. Der er et ”gap” i niveauet 1827,23-1843,03.
Strategi: Ændre til hold.

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) skuffede markedsdeltagerne i oktober og aktien blev handlet ned i niveauet 150-160. Aktien toppede tilbage i september 2018 i niveauet 290 og siden har aktien været igennem en noget omtumlet i oktober/november og aktiekusen ramte 150. De sidste par uger er aktien handlet op i niveauet 167-169. Den svagt positive tendens de sidste par uger betyder, at Bollingerkanalen har etableret et købssignal og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 182 som en modstandslinie. RSI er gået fra 10 til 40 og Momentum har etableret en bundformation.

Dobbelt bund i SOBI.

Nærmeste modstandsniveau er ved 180 og herefter 200, mens der er støtte i niveauet 155 og herefter i niveauet 130. Tager aktien med på kandidatbænken.

Frankfurt DAX 30 indekset er tilbage i niveauet fra februar 2020. Den glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen har etableret et købssignal for 2 dage siden på dagsniveauet.
På ugebasis holder Bollingerkanalen ligeledes fast i købssignalet, som blev etableret på ugebasis for 4 uger siden og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.900.

Det tyske marked.

Der er nu en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 60 og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt signal. nærmeste modstandsniveau er ved 14.000 og herefter i niveauet 14.500, mens der er støtte i niveauet 13.200 og  herefter i niveauet 13.000.
Strategi: Anbefaler køb på niveauet.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Bavarian Nordic og Lundbeck.
Bavarian Nordic fandt en bund i oktober i niveauet 164-166, men har siden rettet sig og handles nu i niveauet 194-198. Stigningen betyder, at der er købssignal i Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet.
På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er de glidende gennemsnit blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et ”Golden Cross”.

Bavarian Nordic.

De tre indikationsmodeller på ugebasis har alle etableret en bundformation og stiger. RSI har ramt 50, mens MACD endnu ikke har ramt 0. Momentum er stigende på ugebasis, mens den er faldende på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er 220-225, som blev testet i juli og september og herefter er det i niveauet 245-250, mens der er støtte i niveauet 180 og herefter i niveauet 165-170. Fastholder aktien i portefølje.  

Nyt købssignal i Lundbeck på ugebasis. På dagsniveauet gik Lundbeck i køb for 10 dage siden og de glidende gennemsnit på dagsniveauet har etableret et ”Golden Cross” for 6 dage siden.

Lundbeck på ugebasis.

På ugebasis er det Bollingerkanalen, der er gået i køb og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger. RSI har ramt 48 og MACD er fortsat under 0. Momentum er stigende på ugebasis, mens modellen på månedsbasis har etableret en topformation.
Nærmeste modstandsniveau er ved 215 og herefter i niveauet 230, mens der er støtte i niveauet 200 og herefter i niveauet 190. Tager aktien med i porteføljen se opdatering på mandag. 

Rebound i olieprisen
Guldet har genfundet den stigende tendens, og der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet, mens Bollingerkanalen på ugebasis fortsat er i salg og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. De tre indikationsmodeller har etableret en bundformation og stiger. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at vi skal afvente.

SEK/DKK: Tester igen modstandsniveauet 73,5, som også blev testet i slutningen af november. Der er købssignal i de fleste modeller og der er en positiv tendens i både RSI, MACD og Momentum på ugebasis.

EUR/USD: svag dollar giver USA konkurrencefordele. Man skal tilbage til januar 2018 for at finde krydset i det nuværende niveau.

Metalmarkedet: Industrimetallerne fortsætter den stigende tendens. Stærkest går det i nikkel, mens bly bevæger sig vandret.

Landbrugsmarkedet: Der er en positiv tendens i kornafgrøderne, der alle er i en stigende tendens, mens der er en mere uensartet tendens i kakao, bomuld, kaffe og sukker.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens og har ramt niveauet 51, 3, hvilket har givet købssignal i alle modeller på både dags- og ugeniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 54.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.