ATH = Alle Tiders Højeste

BørsUdsigten: Oplæg til Køb i Aktier! Bliver Olien ved med at Stige?

Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede fredag med fald på mellem 0,3 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra et fald på 0,2 pct. til en stigning på 0,8 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 1,3 pct. og 1,9 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne uensartet plus / minus 0,3 pct, når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen, mandag. (Kan være en Buying Opportunity)

 

Fundamentalt lægger den nye hjælpepakke i form af trykning penge på 900 mia. USD, en hånd under aktiemarkedet.

Handelsteknisk vurderer BørsUdsigten, at oplægget til fald på de europæiske markeder skal benyttes til køb.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,4 pct. (13 point) i 3.709 er der tale om en konsolidering over toplinien og den stigende tertiære trend. Udbruddet af toplinien i den tertiære sidelæns konsolidering ved bruddet af 3.705 niveauet indikerer en test af 4.000 niveauet. Der er tale om en stigende tertiær trend; men fortsat i en lille kaosformation.

BørsUdsigten ser yderligere stigninger på de amerikanske aktier!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.690 niveauet. (solgt i 3.697 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.705 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.640 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,2 pct. (40 point) i 26.767 – handles fortsat) er der tale om en månedlang sidelæns konsolidering. Købesignal ved brud af 26.825 niveauet og salgssignal udløses ved brud af 26.365 niveauet. Det ligner fortsat en positiv fortsættelsesformation, der bekræftes ved brud af 26.825 niveauet. Brud af disse niveauer SKAL følges.

BørsUdsigten ser en yderligere positiv fortsættelse, da Nikkei225 vurderes oversolgt.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 26.650 niveauet. (købt i 25.650 niveauet). Genkøb ved brud af 26.825 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 26.365 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,6 pct. (22 point) i 3.416 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et sidelæns brud af en tertiær konsolidering og dermed mindst en sidelæns konsolidering.

Umiddelbart ligner det en puster før et nyt angreb på ATH i form af den horisontale toplinie i 3.450 niveauet.

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 6 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges! 

Udbruddet bliver oftest kraftigt, og der er momentum til yderligere stigninger.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.374 niveauet (solgt i 3.410 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.383 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.345 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 1,6 pct. (23 point) i indeks 1.455), er der tale om et rent brud af den gamle top i 1.440 niveauet, samt et udbrud af den stigende trendkanal. Begge brud er meget stærke købesignaler. Det udløser et nyt ATH = Alle Tiders Højeste.

BørsUdsigten ser næste målzone i 1.600 niveauet!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.400 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.430 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.391 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,1 pct. (2 point) i indeks 1.887 niveauet, er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering efter bruddet af den faldende tertiær trend. Der er tale om et sidelæns brud, og mindst en sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.906 niveauet og en ny bundlinie i 1.880 niveauet. Bruddet af bundlinien i 1.906 niveauet har udløst salgssignal. Købesignal udløses ved brud af 1.903 niveauet nedefra.

Det svenske marked vurderes oversolgt på det nuværende niveau.

Tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 1.906 niveauet (købt i 1.918 niveauet). Genkøb ved brud af 1.903 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.880 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,3 pct. (37 point) i indeks 13.631), er der tale om en opbremsning efter bruddet af modstanden i den sidelæns konsolidering i 13.400 niveauet. Der er udløst et rent tertiært købesignal.

BørsUdsigten forventer efter bruddet af 13.400 niveauet og et nyt angrebet på den gamle ATH, der ligger 13.785 niveauet. Et Brud af dette niveau fil indikere en test af 16.000 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.225 niveauet (solgt i 13.225 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.620 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.731 niveauet (solgt i 12.942 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.290 niveauet. Strategi: Køb 

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,10) til morgen, mandag, er der tale om et brud af den faldende trendlinie, hvilket indikerer mindst en opbremsning. konsolideringen har en toplinie i 6,125 niveauet og en bundlinie i 6,065 niveauet.

BørsUdsigten ser en test af 6,00 niveauet, indenfor de næste 1-2 måneder.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,125 niveauet (købt i 6,15 niveauet). Genkøb ved brud af 6,12 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 6,275 niveauet (købt i 6,32 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,176 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet viser, at man skal lukke alle sine lange USD positioner. Amerikanske aktier afdækkes ved lån i samme valuta!

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (50,6) til morgen, mandag, er der tale om et brud af den positive trend, og dermed mindste en opbremsning / konsolidering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 48,8 niveauet (solgt i 50,8 niveauet). Genkøb ved brud af 50,60 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 48,6 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.