Den grønne omstilling kræver råvarer

Den grønne omstilling kræver råvarer, men kursudviklingen i Boliden har skuffet. Boliden har haft en stor brand på anlægget der ligger i Rönnskär og det har ramt elektrolyseanlægget. Det forventes, at produktionen på anlægget vil blive optaget i løbet af et par uger. Bolinden har endvidere justeret deres mineplan for Kevitsa, da kvalitet af mineralerne har været ringere end forventet og selskabet har samtidig nedjusteret forventningerne.

Teknisk har Boliden været i en faldende tendens siden toppen i slutningen af januar, hvor aktien blev handlet i niveauet 460 og nu handles aktien i niveauet 310.


Der er 3 gaps i dagsgrafen. Det første er fra februar i niveauet 441,23-441,91. Det andet er fra april ved niveauet 366,95-380,04. Det tredje og sidste er fra juni og er i niveauet 329,20-336,60.
De glidende gennemsnit på dagsniveauet har etablerede et Death Cross for 3 dage siden. Bollingerkanalen etablerede et salgssignal for 7 dage siden.


På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger. Den faldende tendens i aktiekursen trækker ned i indikationsmodellerne: MACD, Momentum og RSI. RSI er under 20. Momentum har etableret en topformation og falder, men er ikke brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra endnu. MACD er ligeledes i en faldende tendens og under middelværdien 0.


Støtteniveauet ved 310 er blevet brudt og næste støtteniveau er ved 280 og herefter i niveauet 260, ms der er modstand i niveauet 350 og herefter i niveauet 395.
Aktien er på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.