cBrain med positivt regnskab

cBrain på dagsniv.

Onsdag leverer cBrain en opdatering på deres forretning, som ikke er ramt af Coronavirusen. Selskabet holder fast i den positive udvikling og som det fremgår af meddelelsen holder de fast i deres vækstforventninger på en omsætningsvækst på 12-15 pct. og en indtjening før skat på 7-10 pct.

cBrain på dagsniv.

Aktien toppede i februar i niveauet 110 og ramte bunden i marts i niveauet 50. I dag handles aktien i niveauet 90-92. Der har været købssignal på dagsniveauet siden slutningen af marts i både Bollingerkanalen og der blev etableret et ”Golden Cross”.

Med nyt købssignal.

På ugebasis er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen i denne uge (kræver at aktien lukker over kurs 85), mens der fortsat er salgssignal i Parabolic-modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 68 som en støttelinie.
Momentum er stigende på månedsniveauet, hvilket bekræfter, at aktien er i en positiv trendkanal. Nærmeste modstandsniveau er ved 100 og herefter i niveauet 110.
Vores fundamental-model indikerer en fair pris i niveauet omkring 98-100, hvilket giver et potentiale på 7 pct. fra den nu værende kurs. Ser et større potentiale i NNIT, Netcompanys og SimCorp, selvom det ikke er samme branche.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.