Aftagende Momentum!

BørsUdsigten: Hvornår bliver penge en illusion? Rebound i Olie!

 

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 2,0 pct. og 2,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger med stigninger på mellem 0,2 pct. og 1,2 pct. til morgen, torsdag. Råvaretunge ASX200 minus 0,5 pct.

Europa lukkede med stigninger på mellem 1,3 pct. og 2,3 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger handelen med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne uforandret til højere, nu til morgen onsdag.

 

Gentagelse:

Olieprisen Katalysator?

Faldet i olieprisen kan være udløseren til en ny nedtur på aktiemarkederne, og en (måske) nedsmeltning af den globale økonomi. Specielt vil emerging markets, der er afhængig af råvareeksport blive ramt og mange lande risikerer, at gå “bankerot” (defaulte). Situationen er alvorlig.

Endvidere ses den amerikanske “shaleolie” at være lukket ned (ca. 11 mio. tønder om dagen). Dermed har Rusland og Saudi Arabien sat USA ud af spillet for en stund, da producenterne må lukke ned. Det er dog vanskeligere at lukke offshore installationer ned i Mexicogolfen.

Manglende lagerkapacitet bevirker at de strategiske beholdninger nu bliver fyldt – det drejer sig om ca. 75 mio tønder. USA’s samlede lagerkapacitet er beregnet til ca. 712,5 mio. tønder.

Situationen gør at USA igen bliver nettoimportør af olie.

Økonomisk kan faldet i olieprisen potentiels udløse en endnu større regning end coronavirusen.

 

 

Hong Kong

Bruddet af bundlinien i konsolideringen  23.900 niveauet udløser et salgs set up. Chartet tester dog den gamle støtte i 23.900-24.000 niveauet, hvilket ikke er unormalt efter et udbrud.

Tertiært BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet 24.500 niveauet (købt i 22.800 niveauet). Genkøb ved brud af 24.100 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 22.800 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: 

Salgssignal udløst ved bruddet af den sekundært stigende trend i 2.800 niveauet.

Købesignalet ved bruddet 2.745 niveauet i vores sidelæns konsolidering er annulleret. Normalt skal  udbruddet følges – men dette signal er annulleret ved bruddet af den stigende trend. Indtil videre ligner det dog en positiv fortsættelse; men brud af 2.780 niveauet, ændrer det til er salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.825 niveauet. Genkøb ved brud af 2.840 niveauet.(Testes NU)! Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.775 niveauet. Strategi: Køb

 

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Der er tale om en ganske flot bund (dobbelt bund) (W-formation); men situationen på oliemarkedet kan være katalysatoren til et brud ned. Fundamentalt vil der være tale om en nedsmeltning af den amerikanske olieindustri og bankvæsen, såfremt der ikke findes en løsning.

Situationen vanskeliggøres af at coronakrisen bevirker særdeles dårlige resultater i virksomhederne – og at de bliver endnu dårligere i Q2!

Økonomisk skal der noget værre til end coronakrisen for at få kurserne længere ned!

Oliekrisen har potentialet til netop det.

Er vi på vej mod ragnarok?

Ser vi på chartet fra i går er der ikke noget der tyder på det; men eksperter og dommedagsprofeter (som den gamle redacteur) begynder at gå i panik!

Indtil videre vil holde os til chartet, og værre bevidst om en mulig negativ udvikling (evt. brud af konsolideringen i vores “Fools Rally”.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 2.800 niveauet (købt i 2.850 niveauet). Genkøb ved brud af 2.850 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.750 niveauet (købt i 2.600 niveauet). Genkøb ved brud af 2.830 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Det danske aktieindeks befinder sig i en optrend (“happy days”), og der er godt 100 point op til vores ATH!

Det er som om investorerne har mistet jordforbindelsen – nu hvor vi står overfor en økonomisk trussel i form af en oliepriskollaps!

Det ser dog ud til, at der sker en mindre opbremsning og et lille vendesignal i vores candlelight.

Tilsyneladende sætter de økonomiske hjælpepakker (pengetrykning) alle økonomiske regler og love ud af kraft! – Indtil balancerne i centralbankerne gør værdien af penge til en illusion!!!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.076 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.150 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.076 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.113 niveauet (50 dages glidende gennemsnit): Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.517 niveauet (købt 1.485 niveauet). Genkøb ved brud af 1.525 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.505 niveauet (købt i 1.449 niveauet). Genkøb  ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Vi befinder os i en sidelæns konsolidering med en toplinie i 10.750 niveauet, og en bundlinie i 10.250 niveauet.

Første advarsel ved bruddet af 10.450 niveauet (brud af den stigende sekundære trend), og det betyder mindst en opbremsning i den sekundære trend.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 10.600 niveauet (købt i 9.600 niveauet). Genkøb ved brud af 10.500 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 10.450 niveauet (købt i 9.918 niveauet) for en halv position. Næste hjemtagelse af gevinst af en halv position ved bruddet af 10.250 niveauet (testes NU!). Genkøb af en halv position ved bruddet af 11.000 niveauet. Strategi: Sælg/Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Der er tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet, og en bundlinie i 6,80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,85 niveauet (solgt i 6,89 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,855 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,85 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Den faldende trend er blevet brudt og den gamle støtte i 22.5 niveauet (nu modstand). Der er tale om en test af den gamle modstand. Det har udløst spekulativt købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet 31,5 niveauet (købt i 29 niveauet). Genkøb ved brud af 27,5 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 37,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.