Campingsæsonen er i gang

De fleste campingpladser har brugt påsken til at åbne for den kommende sæson for alvor. I forbindelse med corona var der flere som fik øje på campinglivet og det satte gang i salget af campingvogne og udstyr. De seneste salgstal viser en tydelig nedgang i salg af campingvogne målt i forhold til 2022. Spørgsmålet er, om efterspørgselen på reservedele og service kan løfte omsætningen og overraske.

På det svenske marked er der selskabet Kabe Group som producerer campingvogne. På det amerikanske marked har man Thor Industries og Winnebago Industries, og på det tyske er det Knaus Tabbert AG.

Teknisk bunder Kabe Group i 160 i slutningen af september og nu handles aktien i niveauet 217,50. Aktien har bevæget sig vandret i niveauet 200-220 siden november.


På dagsniveauet er der etableret købsignal i Bollingerkanalen for 3 dage siden og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross for 2 dage siden.

På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købssignal i ugen der er gået. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i december.


Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum er i en faldende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. RSI er i en stigende tendens og har ramt niveauet 58. Forskning viser, at en RSI i niveauet 50-60 er positivt. MACD bevæger sig vandret over middelværdien 0.

Nærmeste modstandsniveau er 220 og herefter i niveauet 255-260, mens der er støtte i niveauet 200 og herefter i niveauet 160. Aktien ser interessant på niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.