C20 over 1000

De europæiske markeder blæser fortsat derudaf. Markedsdeltagerne har fået appetit på europæiske aktier. Den samme positive tendens ses på markederne i Fjernøsten, mens de amerikanske markeder har stået stille det meste af året, hvilket er i stærk modsætning til de seneste par år.

DSV stiger på grund af FedEx’s køb af TNT i Holland. DSV har været i en stigende tendens siden slutningen af oktober, hvor aktien blev handlet i 160 mod dagens kurs i 224. RSI er oppe i niveauet omkring 70-80, og der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Næste modstandsniveau er omkring  240-245.

ØK skiftede i ugen der gik navne fra til Santa Fe Group. Aktien er steget 51 pct. siden årsskiftet og aktien er gået fra kurs 52 og op til 79. RSI har været oppe i niveauet 80. Det samme er aktiekursen og niveauet er nu blevet testet i 5 uger. Niveauet 80 var tilbage i juni 2013 en bund i den faldende tendens. Næste modstandsniveau er 90, der var en top i april 2014.

Chr. Hansen overraskede med et godt regnskab torsdag morgen. Selskabet viste vækst i top- og bundlinien, hvilket fik aktien til at stige med 6 pct. Den store stigning i Chr. Hansen giver mulighed for en gevinsthjemtagning i den kommende tid.

Der var organisk vækst i alle de regionale områder. Stærkest var væksten i USA efterfulgt af Europa og til sidst Asien. Endvidere kunne Chr. Hansen vise vækst på 2 af de 3 forretningsområder Cultures & Enzymes og Health & Natrition, mens Natural Colors har stået stille.

Positiv udvikling blandt small cap-selskaberne. Siden ultimo marts er følgende aktier steget mest: NewCap (14,7), Hvidbjerg Bank (13,3) og Andersen & Martini (12). Andersen & Martini er en børsnoteret autoforhandler, som viser, hvor svært det er at tjene penge på biler i Danmark. Ser man på en svensk konkurrent Bilia, der betaler et stort udbytte og foretager aktiesplit, viser det, at Andersen & Martini skulle overveje en svensk afdeling, idet indtjeningen er væsenligt større på det marked. Teknisk er Andersen & Martini-aktien i en stigende tendens, men omsætningen er svag, hvilket gør, at man skal passe på med en for stor portion aktier. Nærmeste modstandsniveau er 40.

Ud over pæn vækst i de mindre selskaber har Københavns Lufthavne også været inde i en positiv periode og siden slutningen af marts er aktien steget 13 pct. Der er øget vækst i passagertrafikken og selskabet tiltrækker hele tiden nye kunder. Senest har man tiltrukket ved størst passagerfly.

Regnskaber i den kommende uge: onsdag kommer NeuroSearch, Onxeo og Tryg, torsdag er det Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen vil fokusere på lyd til forbrugerne i deres brands Bang & Olufsen samt B&O PLAY og har derfor solgt deres Automotive-forretning til amerikanske Harman International Industries. Endvidere har man solgt sin minoritetsandel i Medico-selskabet, der var på 35 pct. Sidst er B-to-B forretningen Icepower også sat til salg.

C20 Copenhagen
C20 Copenhagen

Teknisk fortsætter C20 den stigende tendens og nærmer sig med hastige skridt 1000, som det Cap-indeks har ramt. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis, mens RSI bevæger sig vandret i niveauet 90, og det har nu stået på i 7 uger. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er helt nede i niveauet 910, mens det lange glidende gennemsnit er nede i 810. Anbefaler at man rykker sine stop-loss, så man kan beskytte sin gevinst.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.