Bliver det til en dobbelt bund?

Bollingerkanalen er i salg på ugebasis.

Aktiekursen for Brdr. Hartmann har været i en faldende tendens siden maj, hvor aktiekursen var i 640 og i denne uge ramte kursen 320, hvilket er anden gang indenfor 4 måneder. På dagsniveauet er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i januar og det lange glidende gennemsnit ligger fortsat over kursudviklingen i niveauet 330 som en modstandslinie.

Dobbelt bund ??

På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen og det har stået på siden månedsskiftet maj/juni. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i juli og siden har aktien været i en faldende tendens.

Momentum i Hartmann.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 360 som en modstandslinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD er i en faldende tendens, mens Momentum og RSI begge i en stigende tendens. RSI er i 39. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation på månedsbasis.

RSI modellen på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 385 og herefter i niveauet 460, mens der er støtte i niveauet 290 og herefter i niveauet 270. Aktien er på kandidatbænken.

Bollingerkanalen er i salg på ugebasis.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.