Bliver det til en bundformation

Print Friendly, PDF & Email

NNIT fastholder forventningerne til en organisk vækst i nettoomsætningen på 5-8 pct. Omsætningen blev på 674 mio. kr. mod 633 mio. kr. i 3. kvartal sidste år. Resultat før skat blev på 67 mio. kr. mod 61,5 mio. kr. i samme periode sidste år. NNIT-aktien holder fast i sit købssignal fra månedsskiftet april/maj. Dengang blev aktien handlet i niveauet 165-175. I månederne herefter tog NNIT en kraftig tur op til niveauet 280-290. I løbet af august og september faldt aktien tilbage til niveauet 205-215. Aktien handles nu i niveauet 201-203.

NNIT på ugebasis

De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation på ugebasis. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis. RSI har ramt niveauet 18

på ugebasis og er fortsat oversolgt, hvilket giver mulighed for et interessant potentiale. Bryder kursen igennem 215, så ser aktien interessant ud og man bør købe den portefølje.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.