Blandet udvikling i USA

De amerikanske indeks udvikler sig uensartet. De to gamle indeks fortsætter den stigende tendens, mens flere it-aktier oplever en svag udvikling, hvilket trækker ned i Nasdaq-indekset. Denne uge har været rigtig nøgletalstung og flere af dem har overgået markedsforventningerne.

Torsdagens kedelige nyhed var, at 6 mio. amerikanere er mere end 90 dage bagefter med deres billån, hvilket giver en lidt negativ smag i munden.

Den kommende uge byder på regnskab fra Costco, Autozone, Cooper Companies, HD Supply Holding samt en række mindre selskaber.

Dow Jones på ugebasis
Dow Jones på ugebasis

Dow Jones Industrial Average er tæt på at teste niveauet 19.200. Indekset fortsætter den stigende tendens, så en test af modstandsniveauet 20.000 er indenfor rækkevidde. Nærmeste støtteniveau er ved 18.500. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 18.400 som en støttelinie.

S&P 500 på ugebasis.
S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 har svært ved at holde sig over 2000. De glidende gennemsnit ligger side om side i en stigende tendens på ugebasis med støtte i niveauet 2160. Nærmeste støtteniveau er en gammel top fra august og er i niveauet 2180. Der er en fortsat positiv tendens i Momentum på ugebasis. RSI har ramt niveauet 55, så indekset står stærkt. Signalmodellen Bollinger er i køb og har været det i 3 uger.

Nasdaq på ugebasis
Nasdaq på ugebasis

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens, men har svært ved at bryde igennem modstandsniveauet 5400. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 5180-5190 som en støttelinie. Signalmodellen holder sit købssignal fra sidste uge. Indekset er overordnet i en stigende trendkanal. Næste modstandsniveau er ved 5500. Momentum på ugebasis har mistet pusten, men den overordnede tendens er stigende.

Den stigende tendens i dollaren gavner flere danske selskaber, der har deres indtjening i dollars. Derfor skal man i den kommende tid have fokus på dollartunge selskaber.

Royal Unibrew har sagt farvel til deres direktør gennem 8 år Henrik Brandt, hvilket fik aktien til at falde med 8 pct. Aktien var i en faldende tendens og torsdagens nyhed trak kursen ned til niveauet 260, som var en bund i den stigende tendens tilbage i 2015. Anbefaler at man afventer udviklingen i aktien.

Den amerikanske kapitalfond Apollo har afvist, at de vil overtage TDC, hvilket fik aktien til at falde med over 5 pct. Med faldet lukkes ”gappet” i niveauet 32,63-34,18 fra juli. Faldet sender RSI ned i 10 på ugebasis, så der er lagt op til en rebound i den kommende tid, da den overordnede tendens fortsat er stigende. Nærmeste modstandsniveau er ved 34,5 og herefter i niveauet 35 og 36. Nærmeste støtteniveau er ved 33,5.

A. P. Møller-Mærsk har haft et par positive dage. Først var der olien, som steg og torsdag meddelte Mærsk, at man vil købe det tyske rederi Hamborg Süd, hvilket var med til at trække aktien yderligere op. Aktien har etableret en stigende tendens, hvor støttelinien er blevet testet et par gange uden at blive brudt. Kurskanalen har etableret et nyt køb på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 10.500, og der er et ”gap” i niveauet oppe ved 11.500-11.600, som over tid vil blive lukket. Køb på niveauet så længe olieprisen er over 50 dollar for en tønde olie.

D/S Norden indgår langtidskontrakt med det filippinske energiselskab GNPower Mariveles Coal Plant Ltd. Co. Transporten dækker 20-24 mio. tons kul. Teknisk fortsætter den stigende tendens i D/S Norden og købssignalet fra midten af september i Bollingerkanalen holder fortsat. Nærmeste modstandsniveau er ved 115-118. Langsigtet er det et køb i aktien.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.