Auch!!!

BørsUdsigten: Perfect Bull ikke Langtidsholdbar! Panik, Tvangssalg eller Momentum (ETF)? Fools Rally?

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 4,5 pct. (43,79 point) i indeks 933,05.

De europæiske aktiemarkeder lukkede torsdag med fald på mellem 0,4 pct. og 1,5 pct. på de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede torsdag med fald på mellem 0,8 pct. og 1,8 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensarter til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (933), fik vi et rent EXIT signal ved bruddet af den gamle bundlinie i 951 niveauet.

For perspektivets skyld indsættes et månedschart for C20 indekset. her noteres en støttelinie i 933 niveauet. Brud af dette niveau vil indikere en test af 840 niveauet.

OMXC20: Månedschart.

BørsUdsigten skal love for at bruddet af 973 niveauet udløste mere end en test af 951 niveauet – men også et brud. Indekset lukkede i 933 niveauet, hvilket nogenlunde er støtteniveauet på vores månedschart.

Faldet blev initieret af et kraftigt fald i Novo Nordisk.

En meddelelse fra konkurrenten Eli Lilly om et fase 2 forsøg, der angiveligt skulle være bedre end Novo Nordisk Semaglutid. Adressaten er en konkurrent.

Time Race analytiker i Deutsche Bank påpeger, at de stærke data, der stammer fra et fase 2b-studie, der først skal gentages i et fase 3-studie, der er noget større, før det for alvor kan påvirke vækstudsigterne for Novo Nordisk. Analytikeren venter, at fase 3-studiet vil blive sat i gang næste år, og at en potentiel lancering – hvis alt går vel – står til at blive omkring 2023.

Det bør give Novo Nordisk tid til at justere og reagere på den nye udfordrer, vurderer Deutsche Bank-analytikeren ifølge The Fly.

Det betyder naturligvis ikke at Novo Nordisk ikke kan falde mere, da der er udløst Panik – aktiefald på 4,5 pct. på en dag – og det udløser Tvangssalg i de gearede porteføljer. Det gør markedet uforudsigeligt, da det ikke er faktuelle forhold (fundamentale), der gør sig gældende.

Udviklingen åbner op for “A Fools Rally” med en test af den gamle modstand i 951 niveauet. Ved et Fools Rally forståes, at de investorer, der har tabt penge løber med på en optur (rebound) for at tjene noget af det tabte hjem. Somme tider lykkes det (;-D)

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 980 niveauet. Genkøb ved brud af 987 niveauet. Åbning af short ved brud af 973 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,010 niveauet. Genkøb ved brud af 988 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 986 niveauet. Lukning ved brud af 988 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

BørsUdsigten ikke siden mandag (spekulativt) haft eksponering mod danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne uforudsigeligt til morgen, fredag

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.649 (et fald 1,0 pct. (16,18 point), er der i første omgang tale om at sætte hank på “kopformationen” (konsolidering). Brud af den faldende tertiære trendlinie i 1.662 niveauet (nedefra) vil udløse et spekulativt købesignal. Brud af toplinien i 1.677 niveauet vil bekræfte købesignalerne – og udløse et stærkt nyt forkromet købesignal! Bekræftet brud af 1.649 niveauet vil dog udløse et salgssignal (Testes NU). EXIT (dobbelttop) ved brud af 1.617 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.662 niveauet (købt i 1.640 niveauet). Genkøb ved brud af 1.662 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.648 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved brud af 1.635 niveauet nedefra. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.648 niveauet, og åbning af short ved brud af 1.648 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Set vi på dagschartet for DAX30, i 12.244 (minus 0,4 pct. (43 point), er der fortsat tale om en accelererende nedtrend. Der er tale om en konsolidering i en kileformation. Presset er fortsat fra oven; men brud af 12.395 niveauet vil udløse mindst en sidelæns konsolidering. Spekulativt udløses købesignal ved brud af den faldende trendlinie 12.267 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.400 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved brud af 12.270 niveauet. Genkøb (og lukning af short) ved brud af 12.267 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.140 niveauet. Stop loss ved brud af 12.140 niveauet. Åbning af short ved brud af 11.950 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere torsdag.

Der offentliggøres beskæftigelsestal i dag, fredag. De forventes at være pæne.

Dow Jones lukkede torsdag med et fald på 0,8 pct. (200,91 point) i indeks 26.627,48.

S&P500 lukkede med et fald på 0,8 pct. (23,90 point) i indeks 2.901,61.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 1,8 pct. (145,57 point) i 7.879,51.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.902), er der tale om et udbrud af den sekundært stigende trend ved bruddet af 2.920 niveauet, og den horisontale trend i 2.907 niveauet. Det udløser salgssignaler såvel tertiært som sekundært. Tertiært er der oplæg til en dobbelt top hvilket underbygger salgssignalet.

Den nuværende chartformation udsætter angrebet på 3.000 niveauet er igang. BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er Magnet i psykologiske niveauer (;-D).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.920 niveauet. Der er åbnet en spekulativ shortposition ved bruddet af 2.907 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 2.907 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 2.920 niveauet (købt i 2.858 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 2.937 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.765 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har ikke længere All In” / fuld eksponering på Wall Street.

Der er ikke længere tale om “a perfect bull”, i S&P500, Selvom USD har givet købesignal ved bruddet af 6,46 niveauet.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres uforandret i 3,19 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. lavere i 2,87 pct., og den 30årige rente noteres 0,13 pct. højere i 3,35 pct.

Renten på den tyske  10årige Bund noteres 0,06 pct. højere i 0,53 pct. Den 2årige noteres 0,02 pct. højere i minus 0,53 pct., og den 30årige noteres 0,07 pct. højere i 1,12 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:36 i 6,481 (6,499) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,151 (1,147) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,9 (114,3) EUR/JPY noteres i 131,1 (131,2). EUR/DKK noteres til morgen i 7,458 (7,456). GBP/DKK 8,431 (8,407)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,48), blev der udløst et sekundært/tertiært købesignal ved bruddet af 6,46 niveauet. Tertiært er der tale om et udbrud fra en base. Det er helt normalt at se en test af den gamle modstand nu støtte før en ny optur – og mon ikke der bliver tale om en test af 6,57 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,37 niveauet. (Solgt i 6,425).  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,46 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,45 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,38 niveauet. (solgt i 6,475 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,45 niveauet. Der åbnes short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,202 (1.197) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.202), er der udløst et tertiært købesignal ved bruddet af 1.193 niveauet.

Sekundært er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.215 niveauet og en bundlinie i enten 1.183 eller 1.173 niveauet.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at brud af 1.215 vil udløse det “guldforcromede” købesignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.193 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.199 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.183 niveauet.  Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) en lang position ved bruddet af 1.195 niveauet. Genkøb ved brud af 1.215 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Sælg 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uforandret til lavere til morgen, fredag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 74,83 (76,30) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 85,00 (86,20) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (85), er der fortsat tale om en accelererende optrend efter bruddet af 80 niveauet. Som ventet blev bevægelse særdeles stærk, og 90 niveauet er indenfor rækkevidde. Som vi skrev senest: BørsUdsigten noterer, at olieprisen tester 80 niveauet for sjette gang. Brud af 80 niveauet udløser et “forcromet” købesignal, og SKAL følges!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 80 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 84,5 niveauet (testes NU). Åbning af short ved brud af 82 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 82 niveauet, og åbning af short ved brud af 80 niveauet. Strategi: Køb

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag. Kina holder fortsat lukket så her er der også noget Catch Up (Ketchup) – når markedet åbner igen.

Nikkei225 falder med 0,8 pct. (192 point) i indeks 23.784. Hang Seng falder med 0,0 pct. (8 point) i indeks 26.615. Kina’s CSI300 holder lukket i indeks 3.439. Sydkoreas Kospi falder med 0,2 pct. (5 point) i indeks 2.270. Australien’s ASX200 stiger med 0,2 pct. (9 point) i 6.186.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.