ATH igen – igen

BørsUdsigten: USD tester Bundniveauer! Nye Købs-“Set Upper” (;-D)

 

Wall Street lukkede fredag med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres højere med stigninger på mellem 0,8 pct. og 2,0 pct. til morgen, mandag.

Europa lukkede fredag med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,2 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 1,3 pct. og 1,7 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,8 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen mandag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – (3.185 plus 1,1 pct. (33 point) – er den positiv tertiær trend blevet brudt i 3.153 niveauet. BørsUdsigten vælger at lægge salgssignalet ved bekræftet brud af 3.145 niveauet.

Der er tale om en lille tertiær w-formation, og en sandsynlig positiv fortsættelse, ved brud af den tertiære konsolidering i 3.185 niveauet (Testes NU), og endelig bekræftelse ved brud af den sekundære modstand i 3.230 niveauet.

BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns sekundær konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.230 niveauet. Konsolideringsniveauerne er bekræftet på bundlinien; men savner en bekræftelse af toplinien.

EXIT signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet 1 gang.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.075 niveauet (solgt i 3.200 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.145 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Stop loss ved brud af 3.000 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (22.693 plus 1,8 pct. (408 point) er der udsendt et købesignal ved bruddet af 22.300 niveauet og 22.600 niveauet (bruddet at toplinien i konsolideringen).

Der lægges an til et ægte “Golden Cross”, hvor det 50 dages glidende gennemsnit skærer det 200 dages “nedefra”

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 22.325 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud ud af 22.600. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 22.600 niveauet (solgt i 22.400 niveauet). Stop loss ved brud af 22.250 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (3.426 plus 1,3 pct. (43 point) til morgen, mandag (handles fortsat), er der tale om en konsolidering pause i form af et flag, før vi sandsynligvis skal yderligere op. Accelerationen (flagstangen) har været meget kraftig. Den har brudt det tidligere topniveau  i 3.300 niveauet fra april 2019.

Bemærk at stigningerne sker ved stigende omsætning – væsentlig højere end det 20 dages glidende gennemsnit.

BørsUdsigten noterer, at der er udsendt et ægte Golden Cross.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.975 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.375 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.075 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.287 – plus 0,1 pct. (2 point), er der tale om et udbrud (positiv fortsættelse) af den lille kop-formation. Brud af 1.275 niveauet udløste første købesignal og 1.280 niveauet bekræfter dette og udløser en ny Alle Tiders Højeste (ATH)

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.250 niveauet (solgt i 1.268 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.278 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.256 niveauet (24 dages glidende gennemsnit). Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.712 plus 0,8 pct. (14 point), er der tale om en konsolidering i form af en positiv fortsættelsesformation. Brud af 1.690 niveauet vil udløse et sekundært / tertiært salgssignal. Brud af 1.730 niveauet udløser et rent købesignal. Samtidig vil det indikere et angreb på den gamle top i 1.900 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.720 niveauet (købt i 1.675 niveauet). Genkøb ved brud af 1.717 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.675. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.680 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.634 plus 1,2 pct. (144 point), er der tale om en lille tertiær vendeformation. Brud af 12.645 udløser købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.675 niveauet (købt i 12.315 niveauet). Genkøb ved brud af 12.645 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.348 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,573) til morgen, mandag, er der udløst er tertiært salgssignal ved brud af 6,625 niveauet.

Sekundært er valutakrydset gået over i en konsolidering (ubekræftet) med en toplinie i 6,67 niveauet, og en bundlinie i 6,555 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,605 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (43) til morgen, mandag, er der tale om en konsolidering. Toplinie i 43,5 niveauet og bundlinie i 40 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 42 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.