Analyse af Royal Unibrew/ Carlsberg

Trods den lidt kedelige danske sommer så har Royal Unibrew holdt fast i sin markedsandel på det vesteuropæiske marked, mens man har tabt en smule markedsandel på det baltiske marked. Endvidere er der fremgang for Maltdrikke og på eksportfronten.

Teknisk betyder dagens stigning, at den faldende tendens på dagsniveauet er blevet brudt og kursen er brudt igennem de glidende gennemsnit på dagsniveauet. Bollingerkanalen er i køb på dagsniveauet og har været det i 7 dage.

På ugebasis er der ikke etableret nogle købssignaler endnu. Her skal kursen op i niveauet 240, før der kommer en signalændring i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i det niveau.

Royal Unibrew

Royal Unibrew

Der er etableret en dobbelt bund i RSI og Momentum på ugebasis. MACD har etableret en bund, men er endnu ikke brudt igennem den gennemsnitlige signalkurve.

Momentum på månedsniveauet har været i en faldende tendens de sidste 5 måneder, men den faldende tendens er aftagende. Giver aktien en hold-anbefaling på niveauet.

Carlsberg med "Death Cross"

Carlsberg med “Death Cross”

Carlsberg er brudt igennem stop-loss bliver solgt fra porteføljen. Selskabet nedjusterer forventningerne for hele året.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.