Amargeddon Udskudt!

 

C20 indekset lukkede torsdag med en stigning på 0,9 pct. (8,58 point) i indeks 978,92.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,7 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede fra en stigning på mellem 0,9 pct. til et fald på 0,1 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, fredag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne uforandret plus minus 0,3 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (979), er der tale om en stigende tertiær konsolidering, og bruddet af 966 niveauet udløste et spekulativt købesignal.

BørsUdsigten har EXIT ved brud af 957 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 966 niveauet.  Stop loss ved brud af 969 niveauet (stigende trendlinie). Åbning af short ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 978 niveauet. Stop loss ved brud af 957 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 970 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.006 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, torsdag.

 

Armageddon Udsat!

ECB og deres italienske centralbankchef Mario Draghi ikke at forveksle med “Super Mario” fra Nintendospillene, har sat bagkant på tilbagerulningen af QE (Bankens køb af (stats)obligationer). I første omgang nedsættes tilbagekøbet med 15 mia. EUR til oktober og yderligere 15 mia. EUR ultimo december. Tilbagekøbet er pr. måned forstås!! Der er tale om en udskydning af tidspunktet.

ECB har stort set støvsuget obligationsmarkedet, og købt stort set alle de obligationer PIGS landene og andre EU lande har udstedt. ECB har dækket landenes budgetunderskud ved at trykke penge – og nu er der sat en slutdato for købene – hvis man ikke som Jens Otto Kragh og efterfølgende Ritt Bjergegaard sagde “Man har en mening indtil man tager en NY!

Det vil dog virke utroværdigt fra centralbank der SKAL skabe tillid til den illusion vi kalder penge!

BørsUdsigten vurderer, at ophøret af QE vil have den konsekvens at renten stiger – ikke på grund af øget vækst; men inflatorisk!

Årsagen er at de Middelhavslandene (Politikkerne) ikke har gennemført de reformer, der skal til for at kunne servicere deres gældsforpligtelser (afdrag og renter). ECB er nu tvunget til (har gjort), at inflatere økonomien (skabe inflation / devaluere euroen) for, at kunne tilbagebetale gælden. Med dagens købekraft vil det være et hundredeårsprojekt – den negative rente taget i betragtning.

Dertil kommer handelskrig og nye toldsatser, der risikerer at sætte verden i recession, danne grundlaget for økonomernes FY ord: Stagflation!

Europa er på vej mod en ny gældskrise, når QE ophører. Indtil 2019 er der ikke nogen problemer; men de næste år vil problemerne af de manglende arbejdsmarkedreformer (pensioner etc.) og budgetdisciplin, betyde stigende problemer med servicering af gæld. Eksempelvis tog det Danmark 30 år at afdrage gælden efter Anker Jørgensen og Knud Heinesen, var på vej “ud over afgrunden” i 1983 – og de sydeuropæiske lande (incl. Frankrig) har ikke et tilsvarende overskud på olieproduktion, som Danmark havde.

Danmark har en stærkere valuta end eurolandene – Tyskland incl. – på grund af større budgetansvarlighed. Danmark lider dog af overophedning i økonomien, da man fastholder paritet med euroen. Det bryder, man ikke har en stigende valuta til at lægge en dæmper på festlighederne. Det betyder også at Danmark vil være “safe haven” for investorer, hvilket vil betyde en lavere rente i Danmark end eurozonen.

Den næste krise skabes ikke af den private sektor (selvom de får skyld for det); men af National og Centralbankerne i kombination med uansvarlig politikkere.

Der skal ikke handles i panikBørsUdsigten må mene, hvad den vil (;-D) – det er chartene, der bestemmer.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.588 (plus 1,1 pct. (16,93 point), fik vi et udbrud fra basen ved bruddet af 1.572 niveauet, og udbruddet SKAL følges i vores udbrudsstrategi.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short) ved bruddet af 1.561 niveauet. (positionen solgt i 1.617 niveauet). Stop loss og åbning af spekulativ short ved brud af 1.570 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Genkøb ved brud af 1.627 niveauet. Der er lukket en short (hjemtagelse af gevinst) ved bruddet af 1.572 niveauet. Strategi: Sælg. 

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede overvejende højere, torsdag.

Førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse ligger fortsat på et ekstrems lavt niveau – meget meget tæt på den strukturelle arbejdsløshed – på 218K. Tallet er kun en delindikation på udviklingen i beskæftigelsen. Under finanskrisen lå tallet oppe på mellem 550 og 600K – om ugen!

Detailsalget overrasker særdeles positivt med en stigning på 0,8 pct. i maj, hvilket underbygger den økonomiske vækst. Det underbygger overgangen fra en pengepolitisk vækst til en finanspolitisk understøttet. Det betyder, at Fed’s rentestigning er særdeles velbegrundet. Underskuddene på finanspolitikken bliver fremadrettet dækket ved udbud af obligationer i det fri marked, og vi vil sandsynligvis se yderligere rentestigninger i USA fremadrettet.

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,1 pct. (25,89 point) i indeks 25.175,31.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,3 pct. (6,86 point) i indeks 2.782,49.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,9 pct. (65,34 point) i indeks 7.661,04.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.782), er den stigende trend blevet brudt. Der er tale om den forventede opbremsning, og et tilbagefald mod 2.735 niveauet kan ikke udelukkes. Den stigende USD overfor EUR, betyder at der fundamentalt lægges pres / låg på udviklingen på Wall Street.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 2.784 niveauet. (positionen købt i 2.710 niveauet). Der genkøbes ved brud af 2.790 niveauet (ændret). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 2.620 niveauet (solgt i 2.705 niveauet). Hjemtagelse af gevinst, (og åbning af short) ved brud af 2.735 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.654 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har ikke længere ”All In” / fuld eksponering på de amerikanske aktier.

BørsUdsigten noterer at der er udløst et stort købesignal i USD, hvilket gør risikoen ved investering i amerikanske aktier mindre.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,02 pct. lavere i 2,93 pct. Den toårige rente noteres uforandrt i 2,56 pct., og den 30årige rente noteres 0,02 pct. lavere i 3,05 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund faldt med 0,6 pct. til 0,42 pct. Den 2årige noteres 0,03 pct. højere i minus 0,64 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. lavere i 1,16 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 07:04 i 6,438 (6,312) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,157 (1,18) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,8 (110,2). EUR/JPY noteres i 128,2 (130,1). EUR/DKK noteres til morgen i 7,45 (7,45). GBP/DKK 8,534 (8,454).

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,438), er vi tilbage i 6,45 niveauet, der er toplinien i den sekundære konsolidering. Rent købesignal ved bruddet af den horisontale modstand i 6,35 niveauet. Efterfølgende skulle vi gerne se et brud af dette niveau for at bekræfte en optrend.

Stigning i USD betyder for Europa = øget konkurrenceevne = inflation (lavere købekraft i USD)

Den negative trend (konsolidering), bekræftede at en brud, oftest giver sig udslag i en positiv fortsættelse.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 6,35 niveauet (solgt i 6,325 niveauet). Stop loss ved brud af 6,35 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. BørsUdsigten har lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 6,315 niveauet (åbnet i 6,35 niveauet). Åbning af ny short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Sælg.

Faldet i USD betyder at de amerikanske investorer kan gå på “powershopping” i europæiske aktier – de er blevet relativt billigere!

Stigende USD burde betyde lavere prissætning af aktier på Wall Street. (korrelation). På den korte bane er det ikke altid tilfældet!

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,298(1.300) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.298), har vi ikke fået det frie fald man kunne have forventet efter bruddet af ”Neckline” i 1.310/00, og den bekræftede topformationen. Brud af 1.288 vil bekræfte nedtrenden.

Det er lige før at BørsUdsigten vurderer, at når prisen på Guld ikke skal ned efter “topformationen” – så skal den op! Det på trods af at en rentestigning burde betyde lavere guldpris! Brud af 1.305 – 10 niveauet udløser et kraftigt købesignal, da man investorer vil ligge “skævt” i markedet.

Såfremt chartet skal tolkes normalt og rentestigningen in mente, så er BørsUdsigten’s tolkning, at det vi ser nu, er en test af den gamle støtte, nu modstand, i 1300/10 niveauet, før vi skal yderligere ned. BørsUdsigten ser 1.235-00 niveauet, som en god mulighed.

Efter BørsUdsigten’s vurdering, er der virkelig lagt op til “udbrudshandel” – Og udbruddet (bekræftet) SKAL følges!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position (- og lukket short) ved bruddet af 1.297 niveauet (nedefra). Stop loss ved brud af 1.295 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt og lukket short ved bruddet af 1.301 niveauet. (solgt/åbnet i 1.325 niveauet). Stop loss og åbning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Køb 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminssikres

Noter købesignal i USD!

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uensartet nu til morgen, fredag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 66,87 (66,64 USD) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 75,84 (76,50) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (75,8), er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering med en toplinie i 80 niveauet og en bundlinie i 75 niveauet. Tertiært er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 77,75 niveauet. Spekulativt er der tale om en faldende trend og brud af 76,25 niveauet udløser købesignal. Neutralisering af det negative oplæg ved brud af 77,75 niveauet. Der anlægges en udbrudsstrategi, og brud af disse niveauer SKAL følges.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt og lukket short (hjemtagelse af gevinst) i 76 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 75 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 78 niveauet (positionen købt i 65,5 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 78 niveauet. Strategi: Sælg 

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, torsdag.

Nikkei225 stiger med 0,5 pct. (119 point) i indeks 22.854. Hang Seng falder med 0,1 pct. (14 point) i indeks 30.425. Kina’s CSI300 falder med 0,5 pct. (19 point) i indeks 3.754. Sydkoreas Kospi falder med 0,5 pct. (12 point) i indeks 2.411. Australien’s ASX200 stiger med 1,3 pct. (77 point) i 6.093.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.