Alt er til salg i NKT

NKT Holding på ugebasis.

Ledelsen har selv udtalt

”er der andre som er bedre til at drive forretningerne end os (NKT red.)”,

så vil de ikke stå i vejen for et salg. NKT Holding har også talt om en selvstændig børsnotering af et eller flere af deres forretningsområder: Nilfisk, NKT Cables samt Photonics Group.

Et frasalg eller en selvstændig børsnotering vil give NKT-aktien et løft. Nu hedder selskabet jo også Holding, så det vil være naturligt at skille sig af med et eller flere dele af koncernens forretninger.

NKT Holding på ugebasis.
NKT Holding på ugebasis.

Teknisk tester aktien modstandsniveauet 400, men er i første omgang blevet afvist. Bryder aktien igennem støtteniveauet 380, er næste støtteniveau ved 340-350, mens nærmeste modstandsniveau er 440, der var en top i 2008 og en bund i 2007.

NKT Holding på månedsniveau.
NKT Holding på månedsniveau.

Signalmodellen Bollinger har været i køb siden november, og dengang blev aktien handlet i kurs 320. Der er en positiv trend i RSI og Momentum på ugebasis. Holder aktien sig over 400, anbefales der køb af aktien med målkurs 440 og stop-loss 385.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.