Alla Tidars Högsta – ATH

BørsUdsigten: Yderligere Stigninger i Vente? Olie Fortsætter Stigningerne!

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på op til 1,1 pct. til fald på 0,4 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct og 0,3 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret til lidt lavere, nu til morgen, onsdag.

 

Undervurder aldrig Donald Trump!

BørsUdsigten er først rolig efter overdragelsen den 20. januar 2021.

Hans bankforbindelse, Deutsche Bank, vil ud af engagementerne, hvilket kan ryste Trump imperiet. Det skyldes at Donald Trump har gearet sine investeringer stort. Årsagen til at man først siger fra nu, skyldes at Donald Trump kunne hav gjort der vanskeligt at drive bankforretning i USA. Man lægger sig ikke ud med en magtfuld amerikansk præsident.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Markedet reagerer afventende op til regnskaberne fra de store banker i denne uge.

Det drejer sig om Black Rock torsdag og fredag JP Mogan Chase, Citigroup, og Wells Fargo, der skal måles op mod forventningerne. Regnskaberne kan smitte af på hele aktiemarkedet. Mange analytikere forventer yderligere stigninger – så lad det være en “advarsel” (;-D))

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,0 pct. (2 point) i 3.801, er der tale om en sidelæns konsolidering og en test af den spekulative / tertiære bundlinie.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet i første omgang.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.755 niveauet. (solgt i 3.730 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.800 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.721 niveauet. Strategi: Køb

Husk at åbne USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,1 pct. (302 point) i 28.466 – handles fortsat) er der tale om en fortsættelse af den tertiært stigende trend.

Et stærkt købesignalet er blevet udløst ved bruddet af 26.825 niveauet. Bruddet af dette niveau har vist en stærk stigende trend!

BørsUdsigten ser fartsat en positiv fortsættelse.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 26.825 niveauet. (solgt i 25.650 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.125 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.043 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,3 pct. (11 point) i 3.598 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en opbremsning efter en reversal inden for dagen (omsluttende), hvilket BørsUdsigten tolker som et meget stærkt købesignal. Yderligere stigninger indikeres.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.560 niveauet (solgt i 3.550 niveauet). Stop loss  ved brud af 3.520 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.408 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 1,6 pct. (23 point) i indeks 1.453 – er der tale om et brud af bundlinien i en sidelæns konsolidering i 1.457 niveauet. Det bekræfter det spekulative salgssignal ved bruddet af 1.479 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.479 niveauet (købt i 1.473 niveauet). Genkøb ved brud af 1.480 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.439 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,9 pct. (17 point) i indeks 1.959 niveauet, er der tale om en NY ATH (Alla Tidars Högsta), efter et tilbageslag mod den gamle modstand nu støtte. Tilbageslaget skulle benyttes til køb; men man skal være hurtig til at vende rundt såfremt støtten brydes bekræftet!

Der er dannet et gap, der oftest skal lukkes før yderligere stigninger – så signalerne er lidt modstridende.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.895 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.944 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.885 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 0,1 pct. (12 point) i indeks 13.925), er der tale om et lille vendesignal i form af tertiært salgssignal. Tilbageslag mod støttelinien i 13.625 skal benyttes til KØB.

BørsUdsigten forventer en test af 16.000 niveauet i løbet af det næste halve år (med forbehold for black swans)

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i ved bruddet af 14.050 niveauet (købt i 13.885 niveauet). Genkøb ved brud af 14.000 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.430 niveauet (solgt i 13.290 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.572 niveauet. Strategi: Køb

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,09 til morgen, onsdag, er der tale om en bounce fra bundlinien i 6,03 niveauet, og et brud af toplinien i 6,10 niveauet. Der er udsendt et sekundært købesignal. Valutakrydset tester for øjeblikket støtteniveauet, hvilket giver en købemulighed; men man skal være hurtig til at vende rundt ved bekræftet brud.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en midlertidig bundformation, og opbremsning.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,07 niveauet (solgt i 6,125 niveauet). Stop loss ved brud af 6,085 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,10 niveauet (solgt i 6,275 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,085 niveauet. Strategi: Køb

Chartet viser, at man kan åbne sine USD positioner. 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (57,2) til morgen, onsdag, er der tale om ny top og købesignal efter bruddet af toplinien i 52,25 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 52,25 niveauet (solgt i 52,25 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 56,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 52,2 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.