Aktieuroen fortsætter

Der er stadig kraftig svingning i markedet, som kan gøre selv den mest erfarne skipper søsyg. Markedsdeltagerne er meget uenige om, hvilken retning markederne skal gå i det kommende år, hvilket er med til at lægge en dæmper på ønsket om at øge risikoen i porteføljen.

Rebound i Scandinavian Tobacco Group. Aktien har været nede og teste støtteniveauet 85 og handles nu i niveauet omkring 90. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på dagsniveauet, mens modellen fortsat er i salg på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 30 og MACD er i -4,5. Momentum er stigende på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 95 og herefter i niveauet 105. Den spekulative investor kan samle op i det nuværende niveau, mens den langsigtede investor venter til brud af 95.

Solar har efter en periode med faldende kurser fundet støtte i niveauet 240 og er siden blevet handlet op i niveauet omkring 270 med stor omsætning. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross”. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, mens der fortsat er en faldende tendens på månedsbasis. Den samme faldende tendens ses i MACD på ugebasis. Anbefaler at man afventer udviklingen.

IC Group fortsætter sit frasalg af mærke og i denne uge solgte IC alle aktierne i Designers Remix. Aktien har ramt kurs 40, som også var tilfældet ved årskiftet 2008/2009. Aktien er fortsat i en faldende tendens og der er tre mærker til at sælge. Spørgsmålet er, om man kan få noget for den tomme børsskal når man kommer der til. I øjeblikket er det NeuroSearch som er i gang med en forandring fra biotek virksomhed til transport efter det fremsat købstilbud fra Nordic Transport Holding A/S.

Santa Fe Group sendte 2 meddelelser på gaden mandag: 1) at man har solgt den australske forretning til ledelsen og 2) at man sælger immigrationsforretningen. For mindre end 2 uger siden stod Santa Fe’s direktør Martin Thaysen frem og sagde, at det gik dårligt i selskabet, hvilket kunne få nogle aktionærer til at sælge og dermed presses kursen ned i 9 kr., det lavest niveau siden finanskrisen. Mandag var aktien oppe med næsten 100 pct. og den lukkede i 19.9. Dårligere aktionærpleje finder man vel næppe.

Jeudan har taget en rebound og aktien banker på modstandsniveauet 1000, som også blev testet i sommer og i september. Stigningen i aktiekursen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etablerey et ”Golden Cross” i de glidende gennemsnit.

Össur holder fast i den stigende tendens trods udviklingen i markedet. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i juli og på samme tidspunkt gik Bollingerkanalen i køb på ugebasis. Momentum er stigende på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 38 og herefter i niveauet 42, mens nærmeste støtteniveau er ved 32 og herefter i niveauet 30.

I den kommende uge er der regnskaber fra Rias og TK Developm.  Onsdag er det Harboes Brygg., og Luxor.

C25 på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1000-1060. Næste modstandsniveau er ved 1100, mens næste støtteniveau er ved 980. Bollingerkanalen er fortsat i salg og skal igennem niveauet 1080, før der bliver etableret et nyt købsignal. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI falder og har ramt niveauet 35, mens der er en stigende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

 

DK Portefølje   
Coloplast er på salgslisten.

Nordisk portefølje
CLX communications og Schibsted er sats på salgslisten.

 

Har vi fundet bunden?

Torsdag bød på en række amerikanske nøgletal, der skød i begge retninger. Den amerikanske handelsbalance havde et større underskud end ventet og antallet at nytilmeldte overraskede negativt med 231.000 mod ventede 225.000. PMI-tallene for servicesektoren var bedre end forventet og ramt 54,7 mod forventede 54,4.

I den kommende uge er der regnskaber fra Oracle, Adobe, Costco Wholesale, Nordson Corp., Casey´s General Stores, Pivotal Software samt Ciena Corp.

Dow Jones Industrial Average var en tur i niveauet 24250 under torsdagens handel. Faldet trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket bekræfter, at man skal afvente udviklingen. Nærmeste støtteniveau er ved 24.200 og herefter i niveauet 23.500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 26.000 og herefter i niveauet 26.500. Der er etableret ”Death Cross” på ugebasis og Bollingerkanalen er i salg.

Negativ stemning i USA.

S&P 500 fortsætter den faldende tendens og har været en tur nede i niveauet 2630 og dermed er indekset forsat over bunden fra månedsskiftet oktober/november i niveauet 2600. Faldet i indekset har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 36. Momentums seneste bund ligger lavere end den foregående, hvilket bekræfter den faldende tendens i indekset. Næste støtteniveau er ved 2550, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2900.

Nasdaq holder fast i salgssignalet.

Nasdaq Composite var torsdag en tur 7000, men rettede sig i løbet af aftenen og sluttede i 7188. Indekset har nu været i en faldende tendens siden begyndelsen af oktober, hvor indekset var over 8000. Bollingerkanalen gik i salg i begyndelsen af oktober og de glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i begyndelsen af november. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI falder, mens Momentum er begyndt at stige igen. Men den seneste bund ligger under den foregående bund og RSI er under 35. Nærmeste støtteniveau er ved 6800, mens nærmeste modstandsniveau er ved 7200.

Strategi: Salgssignal i alle amerikanske indeks.

 

Japan er presset

Det japanske indeks er blevet presset tilbage til støtteniveauet omkring 21.500. Faldet har givet indekset et salgssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er tæt på et ”Death Cross”. På ugebasis er signalmodellerne i salg og de glidende gennemsnit etablerer et ”Death Cross” på ugebasis. Faldet i indekset har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er ligeledes en faldende tendens i Momentum på månedsbasis.

Japan er presset.

Nærmeste støtteniveau er ved 21.000 og herefter i niveauet 20.400, mens nærmeste modstandsniveau er ved 22.000 og herefter i niveauet 22.400.
Strategi: Hold fast i hold-anbefalingen.

OMX Stockholm 30 har været en tur under 1450 og det har givet et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Death Cross”. Faldet i indekset betyder, at der fortsat er salgssignal i signalmodellerne på ugebasis og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1575 som en modstandslinie. Der er en faldende tendens i RSI og MACD, mens Momentum stiger.

Svært svensk marked.

Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en faldende tendens, hvilket bekræfter, at indekset er presset. Nærmeste støtteniveau er ved 1400, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1580
Strategi: Fortsat hold på svenske aktier.

Ericsson har testet støttelinien, som også er det lange glidende gennemsnit på ugebasis. Der er divergens mellem de to signalmodeller og tre indikationsmodeller på ugebasis. Parabolic er i salg på ugebasis, mens Bollingerkanalen er i køb. Der er en stigende tendens i RSI og Momentum på ugebasis, mens MACD har fortsat den faldende tendens.

Ericsson ser interessant ud.

Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens. Anbefaler køb ved brud af niveauet 82.

Frankfurt Dax 30 kom torsdag under 11.000 og er stadig under fredag formiddag. Indekset har nu været i en faldende tendens siden topformationen i august. Indekset etablerede en klassisk dobbelt topformation i november og ved månedsskiftet januar/februar i niveauet 13.500. Alle tre indikationsmodeller falder på ugebasis. Signalmodellerne er i salg og de glidende gennemsnit ligger alle over kursudviklingen på ugebasis.

fortsat pres på DAX.

Nærmeste støtteniveau er ved 10.700, som var et støtteniveau i august, september og november, mens nærmeste modstandsniveau er ved 11.900-12.000.

Strategi: Man skal fortsat holde sig væk fra tyske aktier..

 

Teknisk kommentar til 2 aktier

De 2 aktier er Coloplast og Royal Unibrew

Coloplast ser ud til at have fundet støtte i niveauet 620 hvor kursen har bevæget sig vandret siden slutningen af oktober. På dagsniveauet er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal over 630 før der sker en signal ændring.

Holder fast i Coloplast.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic kursen skal over 650 – 660 før signalet ændres i de to modeller. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 650 som en modstandslinie.

Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. MACD er ved at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra, mens der er en positiv tendens i Momentum. RSI har ramt niveauet 40 på ugebasis. Fastholder aktien i porteføljen.

Royal Unibrew ser ud til at have fundet en bund i niveauet 460-480. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen. På ugebasis er der etableret bundformation i de tre indikationsmodeller. MACD er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket vil give et positivt signal. Momentum stiger på ugebasis og på månedsbasis, er modellen ved at etablere en bundformation på langt sigt.

Ser interessant ud.

Bollingerkanalen har sin øvre kanallinie i niveauet 505 og et brud vil etablere et købssignal på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 525 som en modstandslinie. Nærmeste støtteniveau er ved 460 og herefter i niveauet 420, mens nærmeste modstandsniveau er ved 540-560 og herefter i niveauet 620-630. Afvent udviklingen.

 

Stabil udvikling i guldet   

Guldet fortsætter den stigende tendens og holder fast i købssignalerne. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” for en uge siden. De tre indikationsmodeller bevæger sig lidt uensartet. RSI stiger, mens MACD er ved at tabe pusten, mens Momentum bevæger sig vandret.

Stærk udvikling.

EUR/USD: Bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1,13-1,14. Der er etableret et købssignal på dagsniveauet, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis.

SEK/DKK: holder fast i den stigende tendens. Stigningen har givet et købssignal i Bollingerkanalen for første gang siden september 2017. Momentum fortsætter den stigende tendens på månedsniveauet, hvilket indikerer, at niveauet 74 er indenfor rækkevidde.

Metalvaremarkedet: stabiliserer sig og flere industrimetaller har fundet en bundformation, mens enkelte er begyndt at stige.

Landbrugsmarkedet: Oplever en bedring i flere afgrøder. Sojaolie og bønner stiger. Bomuld er vendt rundt og stiger. Der er uensartet tendens i mælkekontrakterne, idet nogen falder og andre stiger i øjeblikket, men interessant er det måske med riskontrakterne, som er vendt rundt og stiger.

Bundformation i olien.

Brent Spot ser ud til at have fundet en bund i niveauet omkring 60 dollar, hvilket også historisk har været et støtteniveau. RSI har ramt 10, hvilket indikerer, at markedet er oversolgt på niveauet. Der er OPEC-møde i Wien i disse dage og det bliver interessant at se, om de kan nå til enighed omkring produktionsreducering. Nærmeste modstandsniveau er ved 66-67, mens nærmeste støtteniveau er ved 53-55.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.